Vem skulle vara rädd för en dålig räntejusteringsdag?

Henna Mikkonen.

Under de senaste åren har de korta marknadsräntorna stigit rekordsnabbt. Detta har gjort att många med bostadslån med fasa har väntat på nästa räntejusteringsdag för sitt eget lån. Och visst, förändringarna i lånets räntekostnader har kunnat vara mycket stora.

Ett extremt exempel är att om räntejusteringsdagen för det egna lånet bundet till 12-månaders Euribor var i början av mars 2023, så ökade referensräntan på lånet med cirka 4 procentenheter från räntejusteringsdagen ett år tidigare. För ett annuitetslån på 200 000 euro skulle detta innebära cirka 400 euro i högre månatliga kostnader för låneskötseln – förutsatt att lånet inte har ett ränteskydd. Inte precis någon obetydlig skillnad!

För närvarande är räntechocken mindre eftersom 12-månaders Euribor är ungefär en procentenhet högre än för ett år sedan. Men man är ännu medveten om en extra belastning på kostnaderna för låneskötseln om räntejusteringsdagen infaller dessa dagar.

År 2024 kan räntejusteringsdagen vara en glädjens dag!

Inflationen i euroområdet lugnar sig och de ekonomiska utsikterna är dämpade. Detta har lett till att 12-månaders Euriborräntan redan har vänt till en nedgång och nedgången förväntas fortsätta år 2024.

I linje med nuvarande förväntningar skulle situationen nästa vår redan vara sådan att 12-månaders Euribor skulle vara lägre än ett år tidigare. Med andra ord, på räntejusteringsdagen skulle kostnaderna för låneskötseln för lån bundna till 12-månaders Euribor sjunka.

Så räntejusteringsdagen är nödvändigtvis inte den stora stygga vargen, utan kan till och med visa sig vara en glädjens dag!

Som en ansvarsfriskrivning kan vi konstatera att detta naturligtvis fortfarande är en spekulation och baseras på marknadens förväntningar på framtida räntenivåer. Förväntningarna kan förändras om det ekonomiska läget förändras. Till exempel skulle en accelererande inflation återigen vara som gift för ränteförväntningarna och skulle kunna hålla räntorna högre än vad man nu förväntar sig.

Den som är smart blir inte tagen på sängen

Om kostnaderna för låneskötseln skulle bli lägre, skulle detta också underlätta vardagen för alla med bostadslån. Många familjer kan ha varit tvungna att minska sin övriga konsumtion eller kan ha använt besparingar för att täcka de högre kostnaderna för låneskötseln.

När situationen lättar bör man ändå inte kasta sig huvudstupa in i gamla konsumtionsvanor, utan det kan vara en bra tid att överväga ekonomin som helhet och vilken roll kostnaderna för låneskötseln har i ekonomin.

Den som är smart förbereder sig redan för framtida räntehöjningar och blir inte sedan tagen på sängen. Medel som frigörs från låneskötseln kan till exempel användas för att skapa en buffert för framtiden.

Du bör inte anstränga din ekonomi så mycket att du är tvungen att med fasa vänta på nästa räntejusteringsdag.

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Det här inlägget publicerades 8.12 i bloggen Taloustaito.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu