Våra digitala tjänster utvecklas – vi presenterar våra AI-kollegor

Vid Sparbanken vill vi erbjuda våra kunder den bästa uppsättningen personliga och digitala tjänster. Nu tar vi ytterligare ett steg på den här vägen och presenterar stolt vår nya AI-kollega, chatbotten Miljo.

Sparbank

”Det är viktigt för oss att våra kunder får förstklassig service i just den kanal där det känns mest naturligt för dem. För någon kan det bästa sättet att uträtta ärenden hos oss vara en snabb digital tjänst, såsom chatten eller per telefon, medan det för en annan kan vara ett personligt möte online eller på plats på vårt kontor. Nu välkomnar vi vår AI-kollega till vårt kunniga och glada team”, säger Kai Koskela, strategi- och utvecklingsdirektör vid Sparbanksgruppen.

Chatbotten hjälper 365 dagar om året 24/7

Att uträtta ärenden med chatbotten Miljo är enkelt och han tjänstgör dygnet runt 365 dagar om året. Miljo förstår korta och tydliga meningar bäst, helst en fråga i taget. Inga nätbankskoder, personbeteckningar eller andra personuppgifter bör inkluderas i chatten.

”Trenden har sedan länge varit att kunderna gärna kontaktar oss digitalt. Med Miljos hjälp kan våra kunder få svar på saker dom funderar på snabbt och under längre servicetider. Artificiell intelligens kompletterar perfekt vårt utbud av tjänster och frigör också våra experter för mer krävande expertuppgifter”, säger Koskela.

Erfarna proffs inom finanssektorn skolar in den artificiella intelligensen

Inom Sparbanksgruppen tror vi att en högklassig kundupplevelse, en mer personlig sparbanksupplevelse, baserar sig på nöjda medarbetare som är aktivt engagerade i utvecklingen av verksamheten. Inskolning är av stor betydelse för oss och görs alltid med tanke på personliga behov. Det är också fallet med vår AI-kollega Miljo. Inskolningen av Miljo har genomförts av en erfaren arbetsgrupp med experter från Sparbanken.

”Det har varit helt underbart att skola in Miljo. Som erfarenhet har detta varit en av de mest intressanta och inspirerande uppgifterna i min bankkarriär på över fem år. Inskolningen har också inneburit ömsesidigt lärande. Miljo lär sig lätt och snabbt. Redan nu svarar Miljo bra på frågor som rör bland annat nät- och mobilbankstjänster, konton, kort, lån och fonder”, säger Johanna Mattila, som ansvarat för att inskola sin AI-kollega.

Vår chatbot presenterar sig kortfattat

Vem: Chatbotten Miljo, vid Sparbanken sedan 2021
Befattning: kundbetjäningsexpert
Särskilda kompetenser: rådgivning i digitala tjänster, kortärenden, frågor som rör lån och fonder
Motto: Vad jag inte vet, tar jag reda på.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...