Säästöpankin vastuullisuusraportti

Vastuullisuus näkyy kaikessa tekemisessämme – suhtautumisessamme asiakkaisiin, kumppaneihin, toimialueeseen, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. Vastuullisuuteen liittyvät tiedot ja tunnusluvut esittelemme kansainvälisen GRI G4 -raportointiohjeiston mukaisesti, finanssialaa koskevat suositukset huomioiden.

Tutustu vastuullisuusraporttiin

Vastuullisuusraportin pääkohdat

Sosiaalinen vastuu on tärkeimpiä ja näkyvimpiä arvojamme 

Pankkiemme toiminta perustuu siihen, että autamme asiakkaitamme hoitamaan omaa talouttaan ja vaurastumaan. Edistämme sekä asiakkaidemme että paikallisten toimijoiden hyvinvointia. Olemme Säästöpankkiryhmän perustamisesta saakka käyttäneet osan voitosta paikallisen hyvinvoinnin edistämiseen. 

Esimerkkejä lahjoituskohteistamme:

  • Tuimme muun muassa lapsi- ja nuorisotyötä, sotainvalideja, vanhustyötä, junioriurheilua ja harrastusyhdistyksiä. 
  • Säästöpankkien Tutkimussäätiön kautta myönsimme apurahoja yliopistojen tutkijoille ja tutkimushankkeille. 
  • Osakeyhtiömuotoisten säästöpankkien omistajina olevien säästöpankkisäätiöiden kautta jaoimme huomattavia summia yleishyödyllisiin tarkoituksiin ympäri Suomen.

Sosiaalisen vastuun näkyminen asiakkaillemme 

Sosiaalisen vastuun toteuttaminen näkyy asiakkaillemme säästöpankkikokemukseen ja tietoturvaan panostamisena sekä asiakkaiden tasavertaisuutena.  

Säästöpankkiryhmän neuvontapalveluissa noudatettavat avainarvot ovat rehellisyys, tavoitettavuus ja läpinäkyvyys. Työntekijöillämme on erityinen vastuu varmistaa, että asiakkaamme saavat tietoa asianmukaisten liiketoimintatapojen mukaisesti. Pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme tietävät taloudellisten päätöstensä seuraukset, myös mahdolliset tappioriskit.

Ympäristövastuu henkilöstön ja sijoitustoiminnan kautta

Kannamme vastuumme myös ympäristöstä. Kannustamme henkilöstöämme julkisen liikenteen käyttöön, korvaamme työmatkoja ja neuvotteluita puhelin- ja videopalavereilla sekä suosimme ympäristöystävällisiä hankintoja. 

Välillisiä vaikutuksia ympäristöön voi kuitenkin syntyä sijoitusten kautta. Vastuullinen sijoittaminen näkyy ESG-asioiden (environmental, social, governance) huomioimisena.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu pitää sisällään muun muassa hyvän kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden, hyvän hallintotavan ja vastuullisen johtamisen. Tahdomme, että sekä asiakkaamme että kumppanimme voivat luottaa arviointikykyymme ja vastuullisuuteemme kaikissa tilanteissa.

Taloudellisen vastuullisuuden edellytyksenä on se, että kaikki Säästöpankkiryhmän yhteisöt pitävät huolta omasta vakavaraisuudestaan ja maksuvalmiudestaan huonojenkin suhdanteiden aikana. 

Vastuu asiakkaidemme taloudellisen hyvinvoinnin edistämisestä

Erityistä säästöpankeille on se, että kannamme vastuuta paikallisen väestön säästämisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämisestä. Emme esimerkiksi myönnä asiakkaillemme liian suuria lainoja tai luottoja, joista he eivät selviytyisi tai jotka veisivät heidän taloutensa liian tiukoille.

Vastuu Suomen taloudesta – kaikki verot maksetaan suoraan Suomeen 

Olemme täysin kotimainen pankkiryhmä. Säästöpankkiryhmään kuuluvat säästöpankit maksavat kaikki verot suoraan Suomeen, eivätkä harjoita kyseenalaista verosuunnittelua. 

Työllistäminen ja aktiivinen pankkitoiminnan kehittäminen 

Säästöpankkiryhmänä työllistämme rahoitus- ja palvelualan ammattilaisia eri puolella maata ja olemme aktiivisesti mukana Finanssialan toimikunnissa kehittämässä Suomen pankkitoimintaa. Oman henkilöstön lisäksi työllistämme Suomessa mm. hankintojen kautta.

Raportin erityissisältöön valitut raportoivat teemat on valittu olennaisanalyysin perusteella. Raportti sisältää kirjanpitolain vaatimat tiedot muista kuin taloudellisista tiedoista. 

Tutustu vastuullisuusraporttiin