Lainaturvalla varmistat asuntolainan takaisinmaksun

Lainaturva on vakuutus, joka turvaa asuntolainan takaisinmaksua siltä varalta, että jotain ikävää sattuu. Samalla voidaan välttää se, että äkkinäisessä elämänmuutoksessa joudutaan miettimään perheen kodin myyntiä. Säästöpankki on nyt räätälöinyt asiakkaan parhaaksi uudenlaisen lainaturvan, Säästöpankki Balanssin.

Säästöpankin brändikuva

Asuntolainaa voi vakuuttaa lainaturvalla työttömyyden, pitkän sairausloman, pysyvän työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Vakuutettava kokonaisuus kannattaa rakentaa oman elämäntilanteen pohjalta – esimerkiksi lapsiperheelle elämän puitteiden pysyvyys voi olla tärkeämpää kuin liikkuvaiselle sinkulle.

Säästöpankki Balanssissa asiakkaan on tavallista helpompi valita sopiva turvakokonaisuus, sillä erilaisiin elämäntilanteisiin on koottu sopivat paketit.

"Lainaturvan voi ottaa yksilöturvana tai pariturvana. Pariturvassakin molemmat valitsevat itselleen sopivan turvapaketin, joka riippuu halutusta turvatasosta ja elämäntilanteesta", sanoo tuotepäällikkö Jutta Raeske Sp-Henkivakuutuksesta.

Tarkista vakuutusturvan sopivuus elämäntilanteen muuttuessa

Koska lainaturvapaketti määritellään tiettyyn elämäntilanteeseen, on tärkeä muistaa päivittää se pankissa, mikäli elämäntilanteeseen tulee merkittäviä muutoksia. Pankki tai vakuutusyhtiö ei saa automaattisesti tietoa asiakkaan elämäntilanteen muutoksista.

"Välillä elämä voi yllättää ja sinkusta tuleekin nopeasti perheellinen. Tällöin sinkun lainaturvataso on riittämätön. Toisaalta palkansaajasta yrittäjäksi siirtyneen ei kannata maksaa turvaa työttömyyden varalle, sillä se ei kuulu yrittäjän lainaturvaan", Jutta Raeske muistuttaa.

Lapsiperheen vanhemmille laajin turva

Jos toinen lapsiperheen vanhemmista jää työttömäksi, vammautuu tai pahimmillaan kuolee, on tärkeää, ettei perhe joudu miettimään kodin myyntiä ikävän elämäntilanteen keskellä.

"Perhe voi edelleen asua omassa tutussa kodissaan ja lasten koulut ja harrastukset pysyvät ennallaan. Tästä syystä suosittelemme lapsiperheen vanhemmille mahdollisimman kattavaa lainaturvaa", Jutta Raeske sanoo.

Esimerkki lapsiperheen Säästöpankki Balanssista:

Perhe ottaa 150 000 € luoton, jonka kuukausierä on 800 € ja turvaa sen Säästöpankki Balanssilla. Perheen isä irtisanotaan työstään vuoden kuluttua. Irtisanomista seuraa 11 kuukauden työttömyysjakso.

Bruttopalkka/kk: 3 000 €
Nettopalkka/kk: 2 100 €

Päivärahan perusteena ollut palkka: 2 861 €
Ansiosidonnainen päiväraha bruttona: 1 836 €
Ennakonpidätys 25 %: -459 €
Ansiosidonnainen päiväraha nettona: 1 377 €

Säästöpankki Balanssin korvaus bruttona: 800 €
Ennakonpidätys 25 %: 200 €
Säästöpankki Balanssin korvaus nettona: 600 €

Verojen jälkeen ansiosidonnainen päiväraha on 1 377 € ja työttömyyden perusteella maksettu Säästöpankki Balanssin vakuutuskorvaus on 600 € eli yhteensä 1 977 €. Perheen isän tulot tippuvat vain 123 €, joten Säästöpankki Balanssin avulla perhe selviää lainan kuukausittaisista eristä työttömyydestä huolimatta.

Lainaturva on tarpeen myös lapsettomalle pariskunnalle

Myös lapsettoman pariskunnan kannattaa turvata asuntolainansa, sillä lainanlyhennykset ja elinkustannukset on yleensä mitoitettu kahden ihmisen tulojen varaan. Jos toisen tulotaso tippuu merkittävästi, lainanmaksu vaikeutuu.

"Pariskunnalla saattaa olla vaikeuksien osuessa kohdalle lapsiperheitä matalampi kynnys asunnon myyntiin", Jutta Raeske luonnehtii. Myynti tapahtuu kuitenkin markkinatilanteen mukaan, eikä nopea kaupanteko aina onnistu. Silloin lainaturva on kultaakin kalliimpi.

Sinkun ja yrittäjän talous on alttiimpi kolhuille

Yksineläjän turvan on hyvä olla kattava erityisesti työttömyyden ja sairastumisen varalta, sillä asuntolainaa lyhentää vain yksi henkilö, mikä tekee tilanteesta riskialttiimman.

"Toisaalta kuolemanvaraturvalle ei ole yhtä suurta tarvetta kuin perheellisellä, sillä jäljelle jääviä vastuita ei ole samalla tavalla kuin perheellisillä", Jutta Raeske sanoo.

Yksityisyrittäjän tulovirta on vahvasti kiinni yrittäjästä itsestään.

"Esimerkiksi tapaturmainen työkyvyttömyys voi pudottaa tulot minimiin. Siksi onkin tärkeää, että myös yrittäjä turvaa selustaansa mahdollisimman kattavalla lainaturvalla tapaturmien, vakavien sairauksien, pysyvän työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Yrittäjän tulee kuitenkin huomioida, että vain palkansaajalle myönnetään turvaa työttömyyden varalta", Jutta Raeske muistuttaa.

Miksi valitsisit Säästöpankki Balanssin

1. Balanssi on kattava turva, sillä se sisältää niin sanottuja elämänvaraturvia, ei pelkkää henkivakuutusta.
2. Balanssi on asiakkaalle helposti hahmottuva, sillä yleisimpien elämäntilanteiden tarpeet on mietitty valmiiksi paketeiksi
3. Balanssilla voidaan turvataan isojakin lainoja, sillä maksimiturva on 300 000 euroa per vakuutussopimus.
4. Balanssilla voidaan turvata myös yrityksen lainoja.

Kiinnostuitko uudenlaisesta lainaturvasta eli Säästöpankki Balanssistä Täältä löydät siitä lisätietoa.

Kategoriat
Koti, asuminen ja arki

Ajankohtaista