Ajankohtaista maailmanmarkkinoilla

Päivitetty 16.3.2023.

Markkinakommentti 16.3.2023

Tilanne markkinoilla rauhoittui eilisen voimakkaan laskun jälkeen Sveitsin keskuspankin ilmoitettua olevansa valmis tarjoamaan Credit Suisselle likviditeettiä tilanteen niin vaatiessa.

Lue lisää aiheesta täältä.

Varainhoidon markkinakommentti 15.3.2023

Yhdysvaltalaispankkien likviditeettiongelmista liikkeelle lähtenyt epävarmuus on siirtynyt Eurooppaan kuluvan päivän aikana. Tämä näkyy voimakkaana laaja-alaisena laskuna sekä osake- että yrityslainamarkkinoilla. Merkittävin osakekurssien lasku kohdistuu finanssisektoriin ja erityisesti ranskalaisiin pankkeihin.

Lue lisää aiheesta täältä.

Mikä on Silicon Valley Bank (SVB)?

SVB on Piilaaksosta lähtöisin oleva pankki, joka on keskittynyt ”uusiin innovatiivisiin yrityksiin”, toisin sanoen startup-yrityksiin. He tarjoavat asiakkailleen talletus-, rahoitus- ja investointipankkipalveluita. Likviditeetinhallinta- ja neuvontapalvelut ovat keskiössä.

Miksi SVB on vaikeuksissa?

Jotta voidaan ymmärtää nykytilanne, meidän on palattava muutama vuosi taaksepäin.

Pandemian jälkeinen aika vahvisti markkinoilla vallinnutta kasvuyhtiöbuumia, joka oli osittain johdannainen keskuspankkien löysästä rahapolitiikasta. Startup-yrityksiin virtasi ämpärikaupalla rahaa, joka päätyi yritysten tileille mm. Silicon Valley Bankiin. Pankin talletuskanta moninkertaistui muutamassa vuodessa.

Talletusvirralle ei löytynyt luonnollisia lainoituskohteita pankin asiakaskunnasta. Rahoja ei kuitenkaan haluttu ”makuuttaa” lyhyissä korkosijoituksissa, koska pankin ansainta olisi kärsinyt. SVB päätti sijoittaa huomattavan osan varoista vähäriskisiin, pitkiin kiinteäkorkoisiin velkakirjalainoihin tarkoituksena pitää ne eräpäivään asti. Olivathan keskuspankkiirit luvanneet pitää korot alhaalla, joten toimintatavassa ei pitänyt olla huomattavaa riskiä.

Toisin kuitenkin kävi. Korot ovat nousseet voimakkaasti, mikä on ensinnäkin hyydyttänyt startup-buumia, ja toiseksi alentanut kiinteäkorkoisten velkakirjojen hintoja. Korkojen nousu on myös houkutellut tallettajia siirtämään talletuksiaan esim. rahamarkkinarahastoihin, jotka tarjoavat parempaa tuottoa.

SVB kärsii molemmista.

Startup-buumin aikana yritykset vastaanottivat uutta rahaa ripeämmässä tahdissa kuin mitä ehtivät sitä käyttää. Toisin sanoen SVB:n talletusvirta oli positiivinen, eikä tarvetta realisoida velkakirjasijoituksia ollut.

Muutaman vuosineljänneksen ajan talletusvirta on ollut negatiivinen, jolloin paine myydä velkakirjoja on kasvanut. Ongelma on että, korkojen noustessa omistettujen velkakirjojen hinta on laskenut ja niitä on jouduttu myymään tappiolla. Tämä on heikentänyt SVB:n vakavaraisuutta.

Tilannetta yritettiin korjata osakeannilla siinä kuitenkin onnistumatta. Pelästyneet tallettajat alkoivat vaatia rahojaan takaisin ja tilanne on eskaloitumassa talletuspaoksi. Perjantaina viranomaiset (FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation) ottivat pankin haltuun.

Johdannaisvaikutukset

SVB on monella tapaa uniikki:

  • Valtaosa talletuksista tulee yrityksiltä/VC-rahastoilta. Vähittäispankeille tyypillisesti vakaita henkilötalletuksia ei juurikaan ole.
  • Varoista yli puolet on sijoitettu kiinteäkorkoisiin velkakirjoihin. Keskimääräisellä pankilla tämä osuus on selkeästi pienempi (20–25%).
  • Homogeeninen asiakaskunta ja hyvin kapea liiketoiminnan fokusalue.

Talletuskannan rakenteesta johtuen (isot yritystalletukset) vain pieni osa talletuksista kuuluu talletussuojan piiriin (<5 %). Talletusten häviäminen aiheuttaisi merkittävää vahinkoa (esim. palkanmaksu) startup-ekosysteemissä ja vaarantaisi monen yrityksen tulevaisuuden. Tällä olisi varmasti negatiivinen vaikutus talouskehitykseen.

Vallitsevaa tilannetta ei pidä ylidramatisoida, mutta ei myöskään aliarvioida.

Talletuspaot alkavat nopeasti elämään omaa elämäänsä. On äärimäisen tärkeää, että tilanne saadaan rauhoitettua, ennen kuin se alkaa leviämään. Jos tallettajat kärsivät, tullaan varmasti näkemään ei-toivottuja liikkeitä talletusmarkkinoilla ja yleisesti rahoitusmarkkinoilla. Mitä pitempään epävarmuus jatkuu, sitä todennäköisemmin tilanne pahenee.

Viime yönä viranomaiset (FDIC) ilmoittivat, että tulevat ”suojelemaan kaikkia tallettajia” ja keskuspankki FED lanseerasi uuden likviditeettityökalun, ”Bank Term Funding Program”, joka tarjoaa pankeille vuoden mittaisia lainoja normaalia paremmilla ehdoilla ja samalla lainaehtoja, millä pankit ovat voineet lainata keskuspankilta rahaa lyhytaikaisiin likviditeettitarpeisiin löysennettiin.

Näkemys

Tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että tästä syntyisi laajempi ongelma. Viranomaiset ja keskuspankit haluavat selkeästi välttää tilanteen eskaloitumisen ja finanssijärjestelmän vakauden kyseenalaistamisen. Viime yön toimenpiteet ja kommentit tukevat selkeästi tätä narratiivia.

Yleisesti ottaen pankkisektorin vakavaraisuus ja likviditeettitilanne on hyvä.

Osakerahastojen omistamat pankit ovat lähtökohtaisesti hyvin hoidettuja, talletus- ja luottokannan osalta hyvin hajautettuja, isoja, kannattavia, likvidejä ja vakavaraisia.

Seuraamme tilannetta ja olemme valmiita toimimaan tilanteen niin vaatiessa. Toistaiseksi emme näe syytä muuttaa näkemystämme.