Poolopaitainen mies miettii talousasioita.
check

Kehittyneet maat ja Yhdysvallat kasvun vetureina. (markkinakatsaus 5/2021)

check

Osakkeet: Yritysjohdon tulevaisuuden näkymät rohkaisevia. (markkinakatsaus 5/2021)

check

Korot: Inflaatio-odotukset nousseet tasaisesti. (markkinakatsaus 5/2021)

Toukokuun varainhoidon markkinakatsaus

"Maailmatalouden kasvunäkymät ovat edelleen parantuneet Yhdysvaltojen ja Euroopan avatessa talouksiaan. Viimeksi OECD liittyi kasvuennusteitansa nostaneiden tahojen joukkoon. Tuoreessa ennusteessaan järjestö ennustaa maailman talouden kasvavan 5,8 % kuluvana vuonna. Aikaisemmin maaliskuussa IMF näki talouksien kasvavan vastaavasti 6 %. Kumpikin ennustavat talouskasvun maltillistuvan 4,4 % tasolle vuonna 2022. Kehittyneet maat ja erityisesti Yhdysvallat toimivat kasvun vetureina. Yhdysvalloissa keskuspankin kevyen rahapolitiikan lisäksi hallinnon tukipaketit taloudelle ovat olleet mittavat, mistä hyötyvät myös muut taloudet. Maailmantalouden näkymiä ei ole heikentänyt edes koronaviruksen toinen aalto Intiassa."


-Ilkka Laru, korkosalkunhoitaja Säästöpankkien Varainhoito

Varainhoidon markkinakatsaukset 2021

Tilaa muistutus Varainhoidon markkinakatsauksen julkaisusta

Varainhoidon markkinakatsauksen teemat 

Säästöpankin varainhoidon markkinakatsaus antaa kokonaiskuvan markkinoista eri kulmilta tarkasteltuna. 

Kuukausittain julkaistavat markkinaraportit sisältävät vakioteemat. Varainhoidon viikkoraportit voivat keskittyä myös vain osaan teemoista. 

1. Yleinen taloustilanne

Miltä maailman taloustilanne näyttää tällä hetkellä ja mihin se on menossa? Mitkä ovat talouden suuret trendit ja määrittävimmät tapahtumat? Entä millaisia yleisiä riskejä on näkyvissä? Markkinakatsaus alkaa yleiskatsauksella, joka summaa tiiviisti maailman talouden nykytilanteen.  

2. Yhdysvaltojen taloustilanne

Yhdysvallat on talousjätti, jonka tekemiset ja talouden liikkeet vaikuttavat suoraan ja välillisesti koko maailman talouteen. Siksi otamme myös varainhoidon kuukausittaisessa markkinakatsauksessamme aina katsauksen Yhdysvaltojen talouden tuoreimpiin käänteisiin. 

3. Euroopan taloustilanne

Millä tolalla Euroopan talous on? Entä mitkä ovat ne talouden ydintapahtumat, joilla on vaikutusta koko Euroopan talouteen? Varainhoidon markkinakatsaus antaa tiiviin koosteen Euroopan lähihetkien tapahtumista. 

4. Osakkeet 

Mikä on osakemarkkinoiden tilanne nyt? Miten osakemarkkinoilla on mennyt ja millaista kehitystä on odotettavissa? Raportista voit tutustua osakemarkkinoiden nykytilanteeseen.  

5. Korot

Miltä yleinen korkotilanne näyttää? Mitkä maat pärjäsivät korkomarkkinoilla ja missä tapahtui laskua? Miten lyhyet korot kehittyvät? Entä pitkät korot? Katsaus tiivistää myös korkomarkkinoiden viimeisimmät muutokset. 

6. Säästöpankin sijoitusten allokaatio

Sijoitusten allokaatiota, eli suhdetta toisiinsa optimoidaan jatkuvasti markkinoilla tapahtuneiden muutosten ja tulevaisuuden ennusteiden mukaan. Allokaatio-osuudesta näet Säästöpankin sijoitusten nykyisen painotuksen, esimerkiksi osakkeiden ja korkosijoitusten suhteen toisiinsa.  

7. Kuukauden rahasto

Jokaisen varainhoidon kuukausittaisessa markkinakatsauksessa nostetaan myös yksi rahasto rahastotarjonnastamme. Kyseessä on varainhoitajiemme valinta ajankohtaisesta ja markkinatilanteet huomioivasta rahastosta.

Oletko kiinnostunut sijoittamisesta tai varainhoidonpalveluistamme? Ota yhteyttä