Poolopaitainen mies miettii talousasioita.
check

sijoitusmarkkinoiden näkymät maltillistumassa (markkinakatsaus 12/2021)

check

Osakkeet: mainio osakevuosi takana, hyvät näkymät edessä (markkinakatsaus 12/2021)

check

Korot: inflaatio puskee korkoja (markkinakatsaus 12/2021)

Joulukuun varainhoidon markkinakatsaus

"Joulukuu päätti vuoden 2021 vaihtelevissa tunnelmissa. Maailmantalouden elpyminen jatkui vuoden aikana, mutta pandemian pitkittyminen, uudet virusmuunnokset ja tavaroiden ja tuotantopanoksien toimituksiin liittyvät ongelmat ovat pitäneet yllä markkinoiden epävarmuutta. Pandemian aikainen keskuspankkien ja valtioiden tuki talouksille on ollut taloudellisen elpymisen edellytys. Markkinoiden runsas likviditeetti yhdistettynä pandemian aiheuttamaan kysynnän ja tarjonnan väliseen epätasapainoon on kuitenkin nostanut inflaation korkealle tasolle. Sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat aikaisempaa maltillisemmat, kun pidempiaikaiseksi osoittautunut inflaatio on saanut keskuspankit aloittamaan kevyen rahapolitiikkansa normalisoimisen."

-Ilkka Laru, korkosalkunhoitaja Säästöpankkien Varainhoito

Tilaa muistutus Varainhoidon markkinakatsauksen julkaisusta

Varainhoidon markkinakatsauksen teemat Säästöpankin varainhoidon markkinakatsaus antaa kokonaiskuvan markkinoista eri kulmilta tarkasteltuna. 


Kuukausittain julkaistavat markkinaraportit sisältävät vakioteemat. Varainhoidon viikkoraportit voivat keskittyä myös vain osaan teemoista. 


1. Yleinen taloustilanne


Miltä maailman taloustilanne näyttää tällä hetkellä ja mihin se on menossa? Mitkä ovat talouden suuret trendit ja määrittävimmät tapahtumat? Entä millaisia yleisiä riskejä on näkyvissä? Markkinakatsaus alkaa yleiskatsauksella, joka summaa tiiviisti maailman talouden nykytilanteen.  

2. Yhdysvaltojen taloustilanne


Yhdysvallat on talousjätti, jonka tekemiset ja talouden liikkeet vaikuttavat suoraan ja välillisesti koko maailman talouteen. Siksi otamme myös varainhoidon kuukausittaisessa markkinakatsauksessamme aina katsauksen Yhdysvaltojen talouden tuoreimpiin käänteisiin. 

3. Euroopan taloustilanne


Millä tolalla Euroopan talous on? Entä mitkä ovat ne talouden ydintapahtumat, joilla on vaikutusta koko Euroopan talouteen? Varainhoidon markkinakatsaus antaa tiiviin koosteen Euroopan lähihetkien tapahtumista. 

4. Osakkeet 


Mikä on osakemarkkinoiden tilanne nyt? Miten osakemarkkinoilla on mennyt ja millaista kehitystä on odotettavissa? Raportista voit tutustua osakemarkkinoiden nykytilanteeseen.  

5. Korot


Miltä yleinen korkotilanne näyttää? Mitkä maat pärjäsivät korkomarkkinoilla ja missä tapahtui laskua? Miten lyhyet korot kehittyvät? Entä pitkät korot? Katsaus tiivistää myös korkomarkkinoiden viimeisimmät muutokset. 

6. Säästöpankin sijoitusten allokaatio


Sijoitusten allokaatiota, eli suhdetta toisiinsa optimoidaan jatkuvasti markkinoilla tapahtuneiden muutosten ja tulevaisuuden ennusteiden mukaan. Allokaatio-osuudesta näet Säästöpankin sijoitusten nykyisen painotuksen, esimerkiksi osakkeiden ja korkosijoitusten suhteen toisiinsa.  

7. Kuukauden rahastoJokaisen varainhoidon kuukausittaisessa markkinakatsauksessa nostetaan myös yksi rahasto rahastotarjonnastamme. Kyseessä on varainhoitajiemme valinta ajankohtaisesta ja markkinatilanteet huomioivasta rahastosta.


 


Oletko kiinnostunut sijoittamisesta tai varainhoidonpalveluistamme? Ota yhteyttä.