Tulevaisuuteen tähtäävää kannattavaa kasvua

Helmi Säästöpankki Oy jatkoi poikkeuksellisena vuotena hyvää kasvuaan. Asiakasliiketoiminta kehittyi erinomaisesti, asiakasliiketoiminnan korkokate kasvoi 11,8 % ja nettopalkkiotuotot 13,6 %. Kokonaisluotonanto kasvoi 5,4 % ja hoidossa olevat varat + 12 %. Liikevoitto oli ennakoidun mukainen 2,5 miljoonaa euroa ja vakavaraisuus saavutti Helmi Säästöpankki Oy:n historian korkeimman tason (22,21 %).

Helmi Säästöpankin tilinpäätöstiedote 2020 - Tulevaisuuteen tähtäävää kannattavaa kasvua.

Uusien asuntolainojen kysyntä pysyi vahvana ja henkilöasiakkaiden asuntoluottokanta kasvoi 3 % edellisvuodesta. ”Kesään tultaessa asiakkaiden kiinnostus omaa asumista ja vapaa-ajanviettoa kohtaa kasvoi merkittävästi. Kiinnostus näykyi erityisesti niin erilaisten remontointihankkeiden, kodinvaihtamisen kuin kesämökkikaupan vilkastumisena”, toteaa Helmi Säästöpankki Oy:n toimitusjohtaja Henry Udd. Asuntovelallisten keskuudessa leimaa-antavaa keväästä alkaen oli talouden turvaaminen joko oman talouden puskureiden kasvattamisen tai eri tyyppisten riskien minimoinnin kautta.

Yritysasiakkaiden osalta vuosi oli varsin erinäköinen toimialasta riippuen. Osalla toimialoista taloudellinen toimeliaisuus pysähtyi koronarajoitteden tultua voimaan lähes täysin ja tietyt toimialat eivät kärsineet poikkeuksellisista olosuhteista juuri lainkaan. Ensisijainen tehtävämme oli pitää huolta siitä, että asiakkaamme voivat luottaa rahoituksensa jatkuvuuteen epävarmoinakin aikoina ja keväällä myönsimme merkittävässä määrin lyhennysvapaita ja pyrimme helpottamaan kysynnän laskusta aiheutunutta tiukentunutta kassatilannetta erinäisin järjestelyin. Syksyä kohden tultaessa yritysten usko tulevaan palatui ja pankin yritysluottokannan kasvu oli 10,3 %.

Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta vuosi oli kaksijakoinen: koronatilanteen puhjettua asiakkaiden keskuudessa vallitsi suurtakin huolta siitä, miten tilanteessa tulisi sijoittajana reagoida ja toisaalta markkinat tarjosivat sijoitussuunnitelmastaan kiinnipitäville sijoittajille normaalivuotta parempia mahdollisuuksia. ”Suurimman kurssipudotuksen alettua asiantuntijamme keskittyivät tavanomaista aktiivisempaan asiakashoitotyöhön ja kävivät huolenpitokeskusteluja asiakkaan pitkän aikajänteen tavoitteista ja riskinsietokyvystä. Asiakkaidemme lunastukset pelon ilmapiirin vallitessa jyrkimmän kurssilaskun aikaan jäivät varsin rajalliseksi ja tarjosi näin ollen asiakkaillemme mahdollisuuden myös nopean positiivisen kurssiliikkeen tuottamaan arvonnosuun”, toteaa Udd. Markkinoiden normalisoitumisen ja sijoittamiseen lisääntyneen kiinnostuksen kautta pankin hoidossa olevat asiakasvarat kasvoivat 12 %.

Helmi Säästöpankki Oy:n asiakasliiketoiminnan korkokate kasvoi 11,8 % ja palkkiotuotot 13,6 %. Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liikevoitto oli ennakoidun mukainen ja liikevoiton pieneneminen edellisestä vuodesta johtui ennakoidusti korkokatetta suojaavien korkojohdannaisten erääntymisistä sekä sijoitustoiminnan arvonmuutoksista.

”Jos joskus, niin vuonna 2020 meiltä on odotettu vahvasti asiakkaiden taloutta valmentavaa otetta asiakkaan talouden kumppanina ja tässä koen, että olemme saamamme palautteen perusteella onnistuneet erinomaisesti : tapaamisen perusteella tehtävän NPS -kyselytutkimuksen taso 89,5 on toimialalla omaa luokkaansa ja vuosittaisen pankki- ja rahoitusalan EPSI Rating -asiakastutkimuksen mukaan Säästöpankkiryhmällä oli Suomen ja koko Pohjoismaiden tyytyväisimmät yritysasiakkaat,” Udd toteaa.

Riskit ja kulukehitys

Vuoden 2020 lopussa laskennalliset arvonalentumiset olivat 1,2 miljoonaa euroa, eikä pankilla ole merkittäviä riskikeskittymiä, jotka olisivat erityisesti kärsineet koronaepidemiasta. Odotettavissa olevat luottotappiot suhteessa luottokantaan pysyivät edellisen vuoden 0,4 %:n tasolla ja varsinaiset lopulliset arvonalentumistappiot luotoista pysyivät edelleen vähäisinä.

Pankin kulukehitys oli maltillista kulujen kasvaessa 2% edellisen vuoden takaisesta.

Yhdistyminen toimialueen asiakkaiden eduksi

Tilikauden aikana toteutuneella Helmi Säästöpankki Oy:n ja Sysmän Säästöpankin yhdistymisellä pankki vahvistaa kykyä toimia päijäthämäläisten ja keski-suomalaisten asiakkaiden vakavaraisena ja monipuolisena pankkipalveluiden toteuttajana muuttuvassa toimintaympäristössä. Pankkien yhdistyminen saatiin toteutettua aikataulussa niin päätöksentekoprosessin kuin teknisenkin toteutuksen osalta.

Pankin tasetta kasvatti 30.11.2020 toteutettu Helmi Säästöpankki Oy:n ja Sysmän Säästöpankin yhdistyminen:

  • Pankin tase kasvoi vuoden 2020 aikana 33,5 prosenttia ja oli vuoden lopussa 420 miljoonaa euroa.
  • Taseessa olevien luottojen määrä oli 324 miljoonaa euroa (+29 %).
  • Talletusten määrä oli 355 miljoonaa euroa (+44 %).
  • Asiakkaiden määrä kasvoi 4.500 kpl.

 

Kaiken kaikkiaan vuoden 2020 ominasipiirre oli Koronaviruksen rajoitteiden huomioiminen asiakaskohtaamisissa. Asiakkaita tavattiin aiempaa suurempi osa keväästä lähtien etätapaamisina niin verkossa kuin puhelimitse ja pankissa otettiin käyttöön mahdollisuus allekirjoittaa valtaosa sekä yritys- että henkilöasiakkaiden dokumentaatiosta verkkopankissa. Keväällä myönsimme huomattavan määrän lyhennysvapaita niin henkilö- kuin yritysasiakkaille ja syksyn 2020 aikana lyhennysvapaiden osalta on pääsääntöisesti palattu normaaleihin maksuohjelmiin ilman ongelmia.

Muutokset pankin toimintatavoissa olivat vuonna 2020 onnistuneita, jotka osaltaan edesauttoivat poikkeuksellisena vuonna korkean asiakastyytyväisyyden sekä ennakoidun mukaisen liiketuloksen saavuttamista.

Pankin omistaja Padasjoen Säästöpankkisäätiö sr jakoi tarkoituksensa mukaisesti avustuksia toimialueelle lähes 50 tuhatta euroa yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

”Vuonna 2021 pankki jatkaa yhdistyneiden pankkien yhteisen tomintakulttuurin rakentamista ja liiketoiminnan painopistealueena tulee olemaan kilpilukykymme edelleen parantaminen, korkean asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen sekä digitaaliseen kyvykkyyteemme panostaminen”, toteaa Udd.

Helmi Säästöpankki Oy pähkinänkuoressa:

  2020 2019 2018 muutos % 2020-2019

Asiakasvarat, milj.€

410,9 377,0 348,4 9,0 %

Kokonaisluotonanto, milj.€

326,4 309,6 285,2 5,4 %

asuntoluotot, milj.€

184,1 178,8 169,3 3,0 %
yritysluotot, milj.€ 101,1 91,6 80,6 10,3 %
kulutusluotot, milj.€ 25,0 25,1 23,8 -0,4 %

Tase, milj.€

420,0 314,7 303,0 33,5 %

Liikevoitto, milj.€

2,5 3,5 2,9  

Yli 90 pv erääntyneet saamiset

0,7 % 0,8 % 0,4 %  

Vakavaraisuus

22,2 % 21,4 % 21,6 %  

 

Helmi Säästöpankki Oy on Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen kaakkoisosassa toimiva Säästöpankkiryhmään kuuluva jäsenpankki, jonka noin 26.000 asiakasta palvelee 48 pankkialan ammattilaista Lahdessa, Heinolassa, Padasjoella, Sysmässä ja Joutsassa.

Pankin omistavat Padasjoen Säästöpankkisäätiö sr sekä Sysmän Säästöpankkisäätiö sr, jotka tarkoituksensa mukaisesti vaalivat Säästöpankkiperiaatetta paikallisesti mm. jakamalla apurahoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin (alueen elinvoimaisuus, hyvinvointi ja taloudellinen kehitys sekä Säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen). 

Lisätietoja:

Henry Udd, toimitusjohtaja, Helmi Säästöpankki Oy,
henry.udd@saastopankki.fi | puh. 045 131 5228

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...