Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

Puolivuosikatsaus 1.1.30.6.2018: SÄÄSTÖPANKKI OPTIAN LUOTONANTO KASVOI 5 %

Säästöpankki Optian luotonanto kasvoi odotusten mukaisesti sekä henkilöasiakkaiden että yritysluottojen osalta. Koko luotonanto sisältäen välitetyt luotot oli kesäkuun lopussa 1 406,8 miljoonaa euroa. Kasvu viimeisen 6 kk:n aikana oli 5 %. 

Asuntoluottokanta kasvoi alkuvuonna 3,7 % ja oli kesäkuun lopussa 880 miljoonaa euroa. Asuntokauppaa ohjaavat tekijät eli työllisyys, korkotaso ja kuluttajien luottamus ovat edelleen optimaaliset asuntomarkkinoiden kannalta.

Yritysluottojen määrä lisääntyi alkuvuonna 8,2 % ja olivat kesäkuun lopussa 375 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi erityisesti asuntorakentamisen rahoittamisen johdosta.

Osakerahastokantamme kasvoi alkuvuoden aikana 6,4 % ja yhdistelmärahastomme yli 15 %, joka on merkittävästi markkinoiden kasvua nopeampaa. Kasvun taustalla on korkea asiakastyytyväisyys sekä erinomaiset tuotteet, palkitsihan rahastotutkimusyhtiö Morningstar Säästöpankkiryhmän rahastoyhtiön Sp-Rahastoyhtiö Oy Suomen parhaaksi osakevarainhoitajaksi.

Kasvu on ollut myönteistä kaikkialla. Meidän vahvuutemme ovat paikallisella tasolla toimiminen, hyvät tuotteet ja osaava henkilökunta. Meidät koetaan läheiseksi. Asiakaslähtöinen toimintamalli perustuu henkilökohtaisiin asiakaskohtaamisiin. Saamme kiitosta asiakkailtamme, että huomioimme asiakkaan yksilölliset elämäntilanteet, tarpeet ja tavoitteet. Asiakkaiden antama suosittelu, hyvä sana meistä, on paras markkinointikanava, kertoo Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Kalevi Hilli.

Säästöpankki Optian avainluvut

  • Asiakkaita: 74 786 (75 884)
  • Vakavaraisuussuhde, %, 22,9 (23,36)
  • Liikevoitto (1 meur): 3,0 (5,6)
  • Koko luotonanto (1 meur): 1 406,8 (1 262,9), josta välitettyjä luottoja 352,0 (266,7)
  • Tase (1 meur): 1 474,0 (1 408,1)
  • Oma pääoma ja varaukset (1 meur): 216,8 (210,3)

(suluissa olevat luvut ovat vertailukaudelta 1.1.-30.6.2017)

Säästöpankki Optia sai alkuvuoden aikana lähes 3000 uutta asiakasta. Kokonaisasiakasmäärä laski verrattuna vertailukauteen, pitkään käyttämättä olleiden palveluiden päättymisen johdosta.

Tammi-kesäkuun 2018 tuloskatsaus – pankki vahvisti kilpailukykyään

Säästöpankki Optian liiketoiminta on katsauskauden aikana jatkunut vakaana. Luotonannon lisäksi talletusten kasvu on ollut pankin tavoitteen mukaista. Kesäkuun lopussa talletukset olivat 944,2 miljoonaa euroa. Talletukset kasvoivat viimei­sen 12 kk:n aikana 5,7 %.

Pankin korkokate oli katsauskaudella 11,4 miljoonaa euroa (11,7). Korkokate aleni 2,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Korkokatteen alenemiseen vaikutti alhaisena pysyttelevä korkotaso ja taseen korkosuojaustuotteiden asteittainen aleneminen sekä asuntorahoituksen ohjaaminen Kiinnitysluottopankin taseeseen. Palkkiotuottoja kertyi 8,0 miljoonaa euroa (7,5). Palkkiotuotot nousivat edellisen vuoden vastaavaan verrattuna antolainauksen ja maksuliikenteen palkkioerissä.

Pankki siirtyi soveltamaan IFRS 9 Rahoitusinstrumentit standardia 1.1.2018, minkä vuoksi luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Pankin liike­voitto katsauskaudella oli 3,0 miljoonaa euroa (5,6), joka oli 2,6 miljoonaa euroa pienempi kuin vertailukaudella. Liikevoiton pieneneminen johtuu pankin arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuoton heikkenemisestä sekä arvonalennustappioiden kirjauskäytännön muutoksesta vertailukauteen. Liikevoitto oli vuositasolla 0,2 % (0,8 %) taseesta.

Säästöpankki Optian vakavaraisuus on erittäin vahvalla tasolla 22,9 %. Omien pääomien määrä nousi lähes 220 miljoonaan euroon.

Loppuvuoden näkymät

Pankin loppuvuoden kehityksen arvioidaan pysyvän vakaana. Luottokannan arvioidaan kehittyvän tavoitteiden mukaisesti. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuoden tasosta, ollen kuitenkin kohtuullinen. Vakavaraisuus säilyy vahvana.

Säästöpankki Optia on osa Säästöpankkiryhmää

Säästöpankki Optia harjoittaa peruspankki­toimintaa ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja. Omasta taseesta myönnettyjen luottojen ja vastaanotettujen talletusten lisäksi pankki välittää yhteistyökumppaneidensa tuotteita ja palveluja. Näitä ovat mm. kiinnitysluotot, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalvelut, rahoitusyhtiöpalvelut sekä vakuutukset.

Pankilla on yhteensä 17 toimipistettä, Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Kuusamossa, Lapinlahdella, Oulussa, Kempeleessä, Pyhäsalmessa, Rautavaaralla, Rovaniemellä, Sonkajärvellä, Torniossa, Vapaisjärvellä ja Vieremällä.  Säästöpankki Optia palveluksessa on 143 toimihenkilöä.

Säästöpankki Optia kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa sivulta saastopankki.fi/saastopankkiryhma.

 

Lisätietoja: Kalevi Hilli, Säästöpankki Optian toimitusjohtaja, 040 5511 402, kalevi.hilli@saastopankki.fi

 

Puolivuosikatsaus2018

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...