Tulosjulkistus 2017: Säästöpankki Optialla voimakas kasvun vuosi, ennätysmäärä uusia asiakkaita lähes 6 000

Säästöpankki Optian asiakasmäärä oli 76 900 ja uusia asiakkaita tuli ennätysmäärä 5 793. Suomalaiset halusivat investoida omaan asuntoon ja yritystoimintaan. Asuntoluottojen määrä lisääntyi 9,5 % ja olivat vuoden lopussa 849,1 miljoonaa euroa. Yritys- ja maatalousyritysluottojen määrä kasvoi 20,1 % ja olivat vuoden lopussa 342 miljoonaa euroa. 

Säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon pitkäjännitteinen kehitystyö näkyy asiakkaita kiinnostavina hyvinä tuotteina ja asiakaslähtöisenä toimintamallina. Asiakaskohtaamisen ytimessä ovat aina asiakkaan yksilölliset elämäntilanteet, tarpeet ja tavoitteet. Rahastokanta kasvoi 24,5 % ja olivat vuoden lopussa 202,3 miljoonaa euroa. Vakuutuskanta kasvoi 25,1 % ja olivat vuoden lopussa 116 miljoonaa euroa.

–  Kasvu on ollut myönteistä kaikkialla. Meidän vahvuutemme ovat paikallisella tasolla toiminen, hyvät tuotteet ja osaava henkilökunta. Meidät koetaan läheiseksi. Asiakkaiden antama suosittelu, hyvä sana meistä, on paras markkinointikanava, kertoo Säästöpankki Optian toimitusjohtaja Kalevi Hilli.

Säästöpankki Optian liikevoitto säilyi hyvällä tasolla
Säästöpankki Optian liikevoitto säilyi hyvällä tasolla ja oli 14,9 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa euroa vuonna 2016). Pankin tase kasvoi vuoden 2017 aikana 1,2 % ja oli vuoden lopussa 1 415,4 miljoonaa euroa (1 399,3). Säästöpankki Optian taseessa eivät ole mukana SP-Kiinnitysluottopankki Oyj:stä välitetyt luotot, joita oli 323,4 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa. Vakavaraisuus on erittäin vahvalla tasolla 24,15 % (24,30).

Asiakasmäärän lisääntymisen myötä nettopalkkiotuotot lisääntyivät 17,7 %.  Korkokate pieneni 6,9 % yleisen korkotason johdosta. Talletusten määrä väheni 2,7 % ja talletukset olivat vuoden lopussa 877,8 miljoonaa euroa (902,4).

Palveluiden saatavuutta parannettiin
Pankin kulu-tuotto -suhde oli 56,8 % (56,2). Kulu-tuotto –suhdetta selittävät merkittävät panostukset tulevaisuuteen henkilöstön osaamisen ja digitalisaation eli palvelukanavien kehittämiseen. Vuonna 2017 aukaistiin chat-palvelu ja vuonna 2018 uudistetaan Sp-mobiili ja aloitetaan verkkoneuvottelut. Palveluiden saatavuutta paransivat myös palveluaikojen laajentaminen. Asiakastapaamiset ovat mahdollisia myös ilta-aikaan ja puhelinpalvelut palvelevat klo 22 asti.

Tulevaisuus näyttää myönteiselle
Säästöpankki Optia on asiakasmäärältään suurin jäsenpankki valtakunnallisessa Säästöpankkiryhmässä. Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja vuonna 2017 oli ennätyksellisen hyvä 88,2 miljoonaa euroa (69,6) ja luottokanta kasvoi lähes 12 %. Tomi Närhinen aloitti Säästöpankkiryhmän toimitusjohtajana syyskuussa.

– Säästöpankkiryhmä on hyvässä kasvussa ja Säästöpankki Optialla on merkittävä rooli erilaisissa kehityshankkeissa ja Säästöpankkiryhmän kasvun tukemissa. Tulevaisuus näyttää hyvälle, kertoo Säästöpankki Optian toimitusjohtaja ja Säästöpankkiliiton hallituksen puheenjohtaja Kalevi Hilli.

–  Meillä on hyvät edellytykset jatkaa asiakkaiden henkilökohtaista palvelemista, tarjota laajempia ratkaisuja, digitaalisia palveluita ja vastata myös viranomaisvaateisiin. Asiakaskeskeisyys on toimintamme lähtökohtana nyt ja tulevaisuudessa, painottaa Hilli.

Asuntomarkkinat olivat suotuisat
Kasvaneen asuntorahoituksen taustalla olivat suotuisat asuntomarkkinat. Asuntokauppaa tukevat mittarit (työllisyys, korkotaso ja kuluttajien luottamus) olivat kunnossa vuonna 2017. Suomalaiset haluavat edelleen omistaa oman kodin.

– Suomessa omistusasuminen on edelleenkin merkittävästi edullisempaa kuin vuokralla asuminen. PTT:n tuoreen selvityksen mukaan oman asunnon asumiskulut ovat keskimäärin 50 – 65 % vuokra-asunnon kustannuksista, toteaa Säästöpankkiryhmään kuuluvan kiinteistövälitysketjun Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Valtakunnallisella tasolla käytettyjen asuntojen kauppamäärä ei kehittynyt odotusten mukaisesta, vaikka kauppamäärän kasvua onkin ollut noin 2 %. Suurissa kaupungeissa menivät hyvin kaupaksi pienet asunnot, omakotitalojen kauppamäärä kasvoi 4 % ja perheasuntojen osalta kysyntä keskittyi erityisesti uudiskohteisiin. Uusien asuntojen kauppa lisääntyi lähes 35 %.

–  Mahdollisuudet uudisasuntokohteiden hankintaan ovat lisääntyneet. Huoneistokoko on pienempi, kohteet rakennetaan usein vuokratontille ja taloyhtiön lainojen osuus kodin kokonaishinnasta on 60-70 %, jolloin ostamiseen käytettävä rahaosuus on pienempi, kertoo Rantanen.

Sijoitusasuntokysyntä jatkui alkuvuonna 2017 vahvana huolimatta siitä, että joillakin paikkakunnilla ylitarjonta vuokra-asunnoissa ja vuokrien kehitys suhteessa ansiotulokehitykseen on ollut liian voimakasta. Ylitarjonta johtui osittain asuntorahastojen aktiivisesta sijoitustoiminnasta. Useat asiantuntijat viestivät syksyllä sijoitusasuntomarkkinoiden ylikuumenemisesta ja sen riskeistä etenkin, jos sijoittaminen on toteutettu vahvasti velkapääomalla.

–  Tämä hillitsi sijoituskysyntää, mikä vaikutti taas positiivisesti ensiasunnon ostajien mahdollisuuteen löytää itselleen koti. Ensiasunnonostajien määrä on syksystä lähtien lisääntynyt, mainitsee Rantanen.

Uudisrakentaminen jatkui vuonna 2017 erittäin vahvana runsaasta kysynnästä johtuen. Käytettyjen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat vuonna 2017 keskimäärin noin 2,5 %. Hintojen nousussa oli myös eriytymistä, eli pääkaupunkiseudulla nousua tapahtui noin 4,5 % ja muualla Suomessa noin 1,5 %.
Asuntomarkkinoiden osalta sijoitusasuntojen kysyntä tulee jonkin verran alenemaan ja ensisasunnon ostajien määrä vastaavasti lisääntymään vuonna 2018. Uusia aloitettavia rakennuskohteita tulee olemaan jonkun verran vähemmän, vaikka rakentaminen on vilkasta.

–  Käytettyjen asuntojen kauppa saattaa lisääntyä jopa 5 % tänä vuonna. Uudiskohdekauppaa tehtiin niin paljon viime vuonna, että kohteiden valmistumisen myötä tänä vuonna omien asuntojen myyminen ajoittuu tähän vuoteen, sanoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Lisätietoja:
Tulosinfo: Säästöpankki Optian toimitusjohtaja, Kalevi Hilli, 040 5511 402, kalevi.hilli@saastopankki.fi
Asuntomarkkinakatsaus: Sp-Koti Oy, toimitusjohtaja Jukka Rantanen, 050 341 1391, jukka.rantanen@spkoti.fi

Miltä asuntomarkkinanat näyttivät vuonna 2017 Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa? Lue lisää tästä.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista