Säästöpankki sijoitusobligaatio Suomi

Säästöpankki sijoitusobligaatio Suomi tarjoaa osakekorin mahdolliseen arvonnousuun sidotun tuottomahdollisuuden.

Säästöpankin brändikuva: puinen kolikko.

vaivaton ja hajautettu sijoituskohde viiden vuoden määräajaksi.

Sijoituskohteina viisi suomalaista vakaata laatuyhtiötä.

tarjoaa hyvät mahdollisuudet arvon nousuun.

Miksi sijoittaa Säästöpankki Sijoitusobligaatio Suomeen?

  • Sijoitusobligaation osakekorissa on hajautetusti tunnettuja ja hyvin hoidettuja suomalaisia yrityksiä, joiden hinnoittelu on kevään aikana laskenut houkutteleville tasoille.
  • Pandemian johdosta alentuneet osakekurssit ja obligaation viiden vuoden sijoitusaika tarjoavat hyvän lähtökohdan sijoitusobligaatiolle.
  • Sijoittamalla sijoitusobligaatioon pääset hyötymään osakkeiden mahdollisesta positiivisesta arvon kehityksestä    ilman riskiä nimellispääoman menettämisestä.
  • Kurssikehityksistä riippuen saat tuottoa, joka on sidottu lainaehtojen mukaisesti osakekorin mahdolliseen arvonnousuun (tuottokattoon asti).

Säästöpankki Sijoitusobligaatio Suomi -osakekorin sisältö

Säästöpankki Sijoitusobligaatio Suomen kohde-etuutena on tasapainoin viidestä suomalaisesta yhtiöstä koostuva osakekori. 

  • Fortum Oyj 20 %
  • Nokia Oyj 20 %
  • Nordea Bank Abp 20 %
  • Nokian Renkaat Oyj 20 %
  • UPM-Kymmene Oyj 20 %

Sijoitusobligaation sijoituskohteina olevien yritysten esittely

Fortum Oyj on johtava energiayhtiö Pohjoismaiden ja Itämeren alueella. Sen liiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Toimiala: Yhdyskuntapalvelut. 

Nokia Oyj on globaali kommunikaatioalan yhtiö. Yhtiö valmistaa laitteita, ohjelmistoja, ylläpitää verkkoja maailmanlaajuisesti. Toimiala: Tietoliikennepalvelut.

Nordea Bank Abp on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen merkittävimpiä finanssipalvelukonserneja. Toimiala: Rahoitus

Nokian Renkaat Oyj kehittää ja valmistaa korkealaatuisia renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Toimiala: Kulutustavarat ja -palvelut.

UPM-Kymmene Oyj on kansainvälisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka liiketoimintaan kuuluvat mm. paperi, sellu, energia, biopolttoaineet, tarramateriaalit sekä puutuotteet. Toimiala: Perusteollisuus.

 

Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. 
Sijoitusobligaation merkintäaika: 15.6–10.7.2020
Laina-aika: 20.7.2020–4.8.2025 


Lue lisää Säästöpankki Sijoitusobligaatio Suomi -markkinointiesitteestä

Avaintietoasiakirja Säästöpankki sijoitusobligaatio Suomi
Ohjelmaesite
Lainaehdot (englanninkielinen)