Säästöpankki sijoitusobligaatio Suomi

Säästöpankki sijoitusobligaatio Suomi tarjoaa osakekorin mahdolliseen arvonnousuun sidotun tuottomahdollisuuden.

Nainen pitää käsiään suojelevasti mahansa päällä. Perheenlisäys on odotettu ja Säästöpankin sekä Sp-Kodin kanssa käyty läpi ratkaisuja uuden elämäntilanteen muutoksiin.
check

vaivaton ja hajautettu sijoituskohde viiden vuoden määräajaksi.

check

Sijoituskohteina viisi suomalaista vakaata laatuyhtiötä.

check

tarjoaa hyvät mahdollisuudet arvon nousuun.

Miksi sijoittaa Säästöpankki Sijoitusobligaatio Suomeen?

  • Sijoitusobligaation osakekorissa on hajautetusti tunnettuja ja hyvin hoidettuja suomalaisia yrityksiä, joiden hinnoittelu on kevään aikana laskenut houkutteleville tasoille.
  • Pandemian johdosta alentuneet osakekurssit ja obligaation viiden vuoden sijoitusaika tarjoavat hyvän lähtökohdan sijoitusobligaatiolle.
  • Sijoittamalla sijoitusobligaatioon pääset hyötymään osakkeiden mahdollisesta positiivisesta arvon kehityksestä    ilman riskiä nimellispääoman menettämisestä.
  • Kurssikehityksistä riippuen saat tuottoa, joka on sidottu lainaehtojen mukaisesti osakekorin mahdolliseen arvonnousuun (tuottokattoon asti).

Säästöpankki Sijoitusobligaatio Suomi -osakekorin sisältö

Säästöpankki Sijoitusobligaatio Suomen kohde-etuutena on tasapainoin viidestä suomalaisesta yhtiöstä koostuva osakekori. 

  • Fortum Oyj 20 %
  • Nokia Oyj 20 %
  • Nordea Bank Abp 20 %
  • Nokian Renkaat Oyj 20 %
  • UPM-Kymmene Oyj 20 %

Sijoitusobligaation sijoituskohteina olevien yritysten esittely

Fortum Oyj on johtava energiayhtiö Pohjoismaiden ja Itämeren alueella. Sen liiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Toimiala: Yhdyskuntapalvelut. 

Nokia Oyj on globaali kommunikaatioalan yhtiö. Yhtiö valmistaa laitteita, ohjelmistoja, ylläpitää verkkoja maailmanlaajuisesti. Toimiala: Tietoliikennepalvelut.

Nordea Bank Abp on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen merkittävimpiä finanssipalvelukonserneja. Toimiala: Rahoitus

Nokian Renkaat Oyj kehittää ja valmistaa korkealaatuisia renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Toimiala: Kulutustavarat ja -palvelut.

UPM-Kymmene Oyj on kansainvälisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka liiketoimintaan kuuluvat mm. paperi, sellu, energia, biopolttoaineet, tarramateriaalit sekä puutuotteet. Toimiala: Perusteollisuus.

 

Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. 
Sijoitusobligaation merkintäaika: 15.6–10.7.2020
Laina-aika: 20.7.2020–4.8.2025 


Lue lisää Säästöpankki Sijoitusobligaatio Suomi -markkinointiesitteestä

Avaintietoasiakirja Säästöpankki sijoitusobligaatio Suomi
Ohjelmaesite
Lainaehdot (englanninkielinen)