Säästöpankilla Pohjoismaiden tyytyväisimmät yritysasiakkaat

Säästöpankki nousi yritysasiakkaiden ykköseksi Suomessa ja Pohjoismaissa, kertoo EPSI Ratingin Pankki- ja rahoitus 2020 -asiakastutkimus. Säästöpankki on onnistunut vastaamaan erittäin hyvin yrittäjien tarpeisiin koronapandemian mukanaan tuomista haasteista huolimatta.

Onnistumisia kannattaa juhlia! Nuori polkkatukkainen nainen hyppää korkealle.

Juuri julkistetun vuosittaisen Pankki- ja rahoitustoimialan EPSI Rating -asiakastutkimuksen mukaan Säästöpankilla on Suomen ja koko Pohjoismaiden tyytyväisimmät yritysasiakkaat. 

Säästöpankin yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyys oli erittäin korkea (76,3), ja sen taakse Suomessa jäivät Handelsbanken (75,3) ja OP ryhmä (70,8). Säästöpankki oli niin ikään yrittäjien ykkönen Pohjoismaissa, kun Norjan paras yrittäjien mielestä oli Eika Alliansen (73,5) ja Ruotsin Sparbankerna (73,2). 

”Poikkeuksellisina aikoina henkilökohtaisen asiantuntijapalvelun rooli korostuu. Meillä asiakaskokemus on tärkein onnistumisen mittari, ja etenkin vaikeina aikoina jokaisen asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen ymmärtämisellä on suuri merkitys. Se varmasti näkyy tuloksessa”, Säästöpankkiryhmän yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Kari Suutari kommentoi.

Säästöpankin yritysasiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla, vaikka koko toimialan asiakastyytyväisyys (67,5) oli viime vuotta huomattavasti alhaisempi (laskua -4,7). Yleistä laskua toimialalla selittää asiakkaiden kokema palvelulaadun heikentyminen poikkeusolojen aikana. 

Säästöpankin yritysasiakkaat olivat kaikkein tyytyväisimpiä yhteyshenkilöihinsä (90,7), kun yleisesti toimialalla tyytyväisyys yhteyshenkilöön oli lähes 12 pistettä huonompi (78,8).

Yrittäjä kiittää: Konkreettista apua diginä ja kasvokkain

Säästöpankin yritysasiakkaat olivat tutkimuksen mukaan erittäin tyytyväisiä saamansa palvelun laatuun (74,7), selvästi yli alan keskiarvon (65,1). Myös asiakasuskollisuus (80,7) oli huomattavasti toimialan keskiarvoa (69,5) korkeampi.

”Olemme viime vuodet panostaneet digitaalisen ja henkilökohtaisen palvelun yhdistämiseen, ja koronapandemian puhjetessa yhdistelmälle tuli kova sosiaalinen tilaus. Halusimme auttaa yrityksiä uudistumaan ja selviämään koronapandemian mukanaan tuomista haasteista, joten käynnistimme yhdessä LähiTapiolan kanssa Tahdo uudistua -tapahtumasarjan. Kevään poikkeusoloissa yrityksille tuli vielä suurempi tarve uudistaa toimintaansa kuin olimme alun perin osanneet aavistakaan”, Kari Suutari kommentoi. 

Säästöpankki tarjosikin tukeaan myös suomalaisille pienyrityksille LähiTapiolan kanssa toteutetulla webinaarisarjalla, joissa asiantuntijat antoivat konkreettisia neuvoja yrittäjille poikkeusoloissa toimimiseen.

Vallitsevissa poikkeusoloissa Säästöpankki panosti yrittäjien konkreettiseen tukemiseen myös myöntämällä merkittävän määrän lyhennysvapaita yritysluottoihin sekä tarjoamalla tarvittaessa käyttöpääomarahoitusta yrittäjäasiakkailleen. 

”Määrittelimme nämä tarpeet asiakaskohtaisesti yhdessä jokaisen yrittäjän kanssa erikseen, sillä jokaisen yrityksen ja yrittäjän tilanne on erilainen. Säästöpankin yhteiskuntavastuun näkökulmasta oli perusteltua kantaa vastuuta myös näin. Uskon, että EPSI Ratingin tulokset osaltaan osoittavat, että yrittäjälle tällainen henkilökohtainen ote on arvokas”, Suutari kommentoi.

Saman todistavat myös tulokset: EPSI Ratingin mukaan yrittäjät suosittelisivat Säästöpankkia kaikista pankeista eniten muille yrittäjille (60 vs toimialan keskiarvo 33). 

Tutustu EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2020 -tutkimuksen tuloksiin.

EPSI Rating Finland haastatteli Pankki ja rahoitus 2020 -tutkimukseen 1 397 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta yksityisasiakasta, sekä 869 yritysasiakasta. Puhelinhaastattelut tehtiin 15.7.-9.9.2020. Indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 0-60 on tyytymätön, 60-75 on tyytyväinen ja yli 75 erittäin tyytyväinen.

Lisätiedot:

Kari Suutari
Säästöpankkiryhmä, liiketoimintajohtaja/yritysasiakkaat
044 207 1905, kari.suutari@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista