Uusi Säästöpankki Ympäristö -rahasto vastaa eettisten sijoituskohteiden kovaan kysyntään

Uuden sukupolven piensijoittajat haluavat eettisiä sijoituskohteita ja tarkemman tiedon siitä, mihin sijoitetut rahat menevät. Säästöpankki Ympäristö on erikoissijoitusrahasto, joka vastaa näihin tarpeisiin, ja jonka sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä ympäristöinnovaatioihin.

Säästöpankin brändikuva

Säästöpankissa on huomattu, että etenkin nuoret sijoittajat haluavat yhä tarkempaa tietoa siitä, palvelevatko sijoitustoiminnan kohteena olevat yritykset kestävää kehitystä. Tämä kehityskulku kävi ilmi myös Säästöpankin lokakuussa 2018 julkistaman Säästämisbarometri-kyselyn tuloksista. Siinä nuorten (18–29 -vuotta) sijoittamispäätöksissä korostuivat etenkin ekologisuus ja ympäristöarvot sekä eettisyys ja vastuullisuus.

Juuri perustettu Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto vastaa kasvaneeseen eettisten sijoituskohteiden kysyntään. Samalla se on vastaus siihen, että kestävän ympäristön puolesta toimivien yritysten kasvuennusteet ovat nykyään vahvempia:

– Ilmastonmuutosta estäviin ja sen vaikutuksia rajoittaviin toimenpiteisiin ja innovaatioihin tullaan todennäköisesti panostamaan lähitulevaisuudessa yhä enemmän. Tämä luo hyviä kehitysnäkymiä yrityksille, jotka panostavat ilmastonmuutoksen torjumiseen, kertoo Sp-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Petteri Vaarnanen.

Erottavana tekijänä suorat sijoitukset ympäristöhankkeisiin

Säästöpankki Ympäristö -rahaston sijoitukset voidaan jakaa karkeasti neljään omaisuusluokkaan: pääomasijoitukset eli suorat sijoitukset yrityksiin tai hankkeisiin, suorat sijoitukset listattuihin osakkeisiin, sijoitukset osakerahastoihin sekä korkopohjaiset sijoitukset. Näistä kiinnostavimpia ovat pääomasijoitukset:

– Noin neljännes rahaston varoista sijoitetaan hankkeisiin tai projekteihin, joissa on selkeä ympäristön hyvinvointia edistävä teema. Esimerkiksi tuulivoimalapuisto voisi olla tällainen hanke, Sp-Rahastoyhtiön salkunhoitaja Anders Pelli tarkentaa.

Pääomasijoitukset ovat viime vuosina tarjonneet sijoittajille suhteellisen hyvät riskikorjatut tuotot. Ympäristön huomioivien hankkeiden tai projektien sijoitusaika on normaalisti viiden ja kymmenen vuoden välillä. Pääomasijoitukset tehdään yhteistyökumppaneiden kautta. Rahaston sijoittaja voi merkitä ja lunastaa sijoituksiaan neljä kertaa vuodessa.

– Rahaston suorat osakesijoitukset tehdään yrityksiin, jotka tarjoavat ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen, Pelli sanoo.

Sijoittajakin voi torjua ilmastonmuutosta

Huoli ympäristöasioista nousi uudelle tasolle, kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkisti raporttinsa lokakuun alussa. Raportin päätulema oli, että seuraavan vuosikymmenen aikana pitäisi tapahtua isoja muutoksia tai kilpajuoksu ilmastonmuutosta vastaan on menetetty.

– Keskeisenä ajatuksena ympäristörahastossa on tietenkin tarjota tuottavia sijoituskohteita, jotka vastaavat nykyaikaisen sijoittajan odotuksiin. Samalla haluamme toki tehdä oman osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi, Vaarnanen kommentoi.

Säästöpankkiryhmä huomioi vastuullisuuden kaikessa toiminnassaan ja haluaa edistää muutosta kohti kestävämpää yritystoimintaa ja yhteiskuntaa.

Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston lanseeraus ja ennakkomerkintäaika alkavat 19.11.2018. Rahaston toiminta alkaa 31.12.2018.

 

Lisätietoja:

Petteri Vaarnanen

toimitusjohtaja, Sp-Rahastoyhtiö

040 721 8779

petteri.vaarnanen@saastopankki.fi

 

 

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista