Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus ja organisaatio

Sp-Kiinnitysluottopankki on Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien Säästöpankkien kokonaan omistama kiinnitysluottopankki. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Sp-Kiinnitysluottopankkia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole omaa henkilöstöä vaan se ostaa kaikki tarvittavat toiminnot ja tukipalvelut Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvilta yhtiöiltä tai yhteenliittymälle palveluja tarjoavilta yhtiöiltä.

Hallitus

Monika Mangs, puheenjohtaja
Ossi Öhman, varapuheenjohtaja
Karri Alameri
Samu Rouhe
Petri Siviranta

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Tero Kangas

 
Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Palkitsemisperiaatteet

Sp-Kiinnitysluottopankin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Sp-Kiinnitysluottopankki yhtiönä

Säästöpankkiryhmään kuuluva Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sai Euroopan keskuspankin myöntämän kiinnitysluottopankin toimiluvan 21.3.2016 ja aloitti toimintansa 29.3.2016. Sp-Kiinnitysluottopankki oli samalla ensimmäinen suomalainen pankki, joka haki ja sai toimilupansa Euroopan keskuspankilta. 

Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole itsenäistä asiakasliiketoimintaa ja palveluverkostoa, vaan Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat Säästöpankit välittävät asuntoluottoja Sp-Kiinnitysluottopankille. Säästöpankit myös hoitavat asiakassuhteet paikallisesti. 

Sp-Kiinnitysluottopankki vastaa Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.