Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus ja organisaatio

Sp-Kiinnitysluottopankki on Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien Säästöpankkien kokonaan omistama kiinnitysluottopankki. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Sp-Kiinnitysluottopankkia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole omaa henkilöstöä vaan se ostaa kaikki tarvittavat toiminnot ja tukipalvelut Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvilta yhtiöiltä tai yhteenliittymälle palveluja tarjoavilta yhtiöiltä.

Hallitus

Tomi Närhinen, hallituksen puheenjohtaja
Hannu Syvänen, hallituksen varapuheenjohtaja
Jussi Hakala
Monika Mangs
Anne Toivonen

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Tero Kangas

 
Hallinnointiperiaatteet

Palkitsemisperiaatteet

Sp-Kiinnitysluottopankin asiakasrekisterin tietosuojaseloste