Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen tuotto-osuuksien maksut 2020

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen tuotto-osuuksien maksut 2020

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous vahvisti 11.3.2020 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen tilinpäätökset per 31.12.2019.  Samalla päätettiin rahastojen A-osuuksien (tuotto-osuus) omistajille jaettavasta tuotto-osuuden määrästä.

Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,30 € / osuus

Säästöpankki High Yield -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,40 € / osuus

Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,50 € / osuus

Säästöpankki Kantti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 5,60 € / osuus

Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A-osuuksien omistajille 5,10 € / osuus

Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,40 € / osuus

Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,80 € / osuus

Säästöpankki Maltti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,00 € / osuus

Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,50 € / osuus

Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,90 € / osuus

Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,00 € / osuus

Säästöpankki Ryhti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,90 € / osuus

Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,90 € / osuus

Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkun A-osuuksien omistajille 0,04 € / osuus

Tuotot irtosivat A-osuuksista 12.3.2020 ja ne maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka oli tuolloin merkitty osuudenomistajarekisteriin, heidän rahastoyhtiölle ilmoittamilleen pankkitileille 8.4.2020.

Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Korkosalkku, POP Eurooppa, POP Maailma, POP Optimi, POP Pohjoismaat, POP Suomi ja POP Vakaa -sijoitusrahastoilla sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Korkopainoinen, Säästöpankki Tasapainoinen, Säästöpankki Osakepainoinen, Säästöpankki Tuottohakuinen ja Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan kunkin rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista