Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen tuotto-osuuksien maksut 2022

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous vahvisti 10.3.2022 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien rahastojen tilinpäätökset per 31.12.2021. Samalla päätettiin rahastojen A-osuuksien (tuotto-osuus) omistajille jaettavasta tuotto-osuuden määrästä.

Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,80 € / osuus
Säästöpankki High Yield -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,40 € / osuus
Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,40 € / osuus
Säästöpankki Kantti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 6,60 € / osuus
Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 5,30 € / osuus
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,90 € / osuus
Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,40 € / osuus
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 6,00 € / osuus
Säästöpankki Maltti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,10 € / osuus
Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,70 € / osuus
Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 7,10 € / osuus
Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,00 € / osuus
Säästöpankki Ryhti -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,00 € / osuus
Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,20 € / osuus
Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkun A-osuuksien omistajille 0,04 € / osuus

Tuotot irtosivat A-osuuksista 11.3.2022 ja ne maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka oli tuolloin merkitty osuudenomistajarekisteriin, heidän rahastoyhtiölle ilmoittamilleen pankkitileille 8.4.2022.

Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Korkosalkku, POP Eurooppa, POP Maailma, POP Optimi, POP Pohjoismaat, POP Suomi ja POP Vakaa -sijoitusrahastoilla sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Korkopainoinen, Säästöpankki Tasapainoinen, Säästöpankki Osakepainoinen, Säästöpankki Tuottohakuinen ja Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan kunkin rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista