Sp-Rahastoyhtiön rahastovalikoimaan uusi rahasto; Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston toiminta alkaa 31.12.2018

Sp-Rahastoyhtiön Säästöpankki Ympäristö -rahasto voi olla valinta sijoittajalle, joka arvostaa vastuullisuutta ja miettii sijoituspäätöksissään ympäristöteemaa. Keskeisenä ajatuksena on tarjota tuottavia sijoituskohteita, jotka vastaavat nykyaikaisen sijoittajan odotuksiin.

Säästöpankin brändikuva

Säästöpankki Ympäristö on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin mukainen rahasto (AIF). Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska se voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista rajoituksista, koskien esimerkiksi rahaston sijoituskohteita ja varojen hajauttamista, arvonlaskennan ajankohtaa, merkintöjen ja lunastusten tiheyttä sekä mahdollisuutta ottaa luottoa sijoitustoimintaa varten.

Rahasto sijoittaa varansa yhtiöihin tai rahastoihin, jotka edistävät ympäristön kestävää käyttöä. Rahaston sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat pääosin vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin, sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin, Suomeen rekisteröityjen kommandiittiyhtiöiden yhtiöosuuksiin ja Suomeen rekisteröityjen kommandiittiyhtiöiden liikkeeseen laskemiin arvopapereihin, listattuihin osakkeisiin, korkoinstrumentteihin ja rahamarkkinasijoituksiin.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahasto-osuuksien merkintä

Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston ennakkomerkintäaika on 19.11.2018 - 31.12.2018. Tänä aikana ei peritä merkintäpalkkiota. Rahaston toiminta alkaa 31.12.2018

Rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiantoja voi tehdä pankkipäivinä vain suomalaisten Säästöpankkien konttoreissa pankkien aukioloaikana.

Säästöpankkien konttorit antavat lisätietoja rahastosta ja merkinnän tekemisestä.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista