Säästöpankkirahastojen tuotto-osuudet sekä rahasto-osuudenomistajien kokouksen päätökset

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous vahvisti 16.3.2012 rahastojen tilinpäätökset ja päätti myös Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Pitkäkorko, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Maailma Osake ja Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahaston A-osuuksien omistajille tuotto-osuutena jaettavasta tuotto-osuuden määrästä. Säästöpankki Lyhytkorko ja Säästöpankki Kassa -sijoitusrahastolla sekä Säästöpankki Pääomaturva, Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat ja Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahastojen sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille jaetaan 4,50 € / osuus

Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,40 € / osuus

Säästöpankki Maailma -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,50 € / osuus

Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,30 € / osuus

Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,10 € / osuus

Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,00 € / osuus

Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,40 € / osuus

Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,60 € / osuus ja

Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,70 € / osuus

Tuotot irtosivat A-osuuksista 19.3.2012 ja ne maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka 19.3.2012 oli merkitty osuudenomistajarekisteriin, heidän rahastoyhtiölle ilmoittamilleen pankkitileille 16.4.2012. Ellei osuudenomistaja ole ilmoittanut pankki­tiliä, tuotto-osuus on nostettavissa Rahastoyhtiössä.

Rahastojen osuudenomistajien kokouksissa 16.3.2012 valittiin rahastoyhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajiksi professori Jaakko Ossa, toimitusjohtaja Timo Reivonen ja kehitysjohtaja Harri Mattinen sekä heidän varamiehikseen toimitusjohtaja Tuomo Kemppainen, toimitusjohtaja Risto Seppälä ja toimitusjohtaja Pasi Kämäri. Rahasto-osuuden omistajia edustavaksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Henry Maarala ja hänen varamiehekseen KHT Kimmo Antonen. 

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista