Sp-Rahastoyhtiö – Vuodenvaihteen 2013 ajankohtaisia asioita

Vuodelle 2013 kirjattavat rahastotapahtumat

Jos rahastomerkintöjä tai -lunastuksia halutaan tehdä vielä vuodelle 2013, tulee toimeksianto tehdä viimeistään maanantaina 30.12.2013 ENNEN klo 15.00. Tämän jälkeen tehtävät toimeksiannot vahvistetaan vasta vuoden 2014 puolella.

Asiakasraportointi

Sp-Rahastoyhtiö pyrkii lähettämään asiakkailleen vuodenvaihteen salkkuraportin sekä verottajan 9A-raportin tammikuun aikana.

Pienet luovutusvoitot - verovapaassa myynnissä huomioitavaa

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole verotettavaa tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Luovutushintojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden, kuten auton tai veneen, luovutuksia.

Vastaavasti omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa ja hankintamenot enintään 1 000 euroa.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista