Säästöpankkien Varainhoito: Mahdollisuuksia sijoitusmarkkinoiden myllerryksessä

Ukrainan sota, korkeaksi noussut inflaatio ja siitä seurannut rahapolitiikan kiristäminen ovat yhdessä johtaneet sijoitusmarkkinoiden näkymien heikentymiseen alkuvuoden aikana. Stagflaation riski on noussut merkittävästi viime viikkojen aikana.

Säästöpankin punnukset

Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta korkean inflaation ja taantuvan talouskasvun yhdistelmä on haitallinen sekä korko- että osakemarkkinoiden näkökulmasta. Tuotanto- ja logistiikkaketjujen vaikeudet, Kiinan koronavirustilanne ja työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat Yhdysvalloissa ovat omalta osaltaan kiihdyttäneet stagflaatioskenaarion todennäköisyyttä. Vallitsevassa markkinatilanteessa aktiivinen sijoitusstrategia ja yritysanalyysin merkitys korostuvat aikaisempaa voimakkaammin.

Korkomarkkinat

Pitkien korkojen nousu on ollut merkittävin yksittäinen ajuri alkuvuoden heikkojen korkotuottojen taustalla. Viime viikolla rahapolitiikan kiristyminen sai tuulta purjeisiin, kun Fed nosti ohjauskorkoa puoli prosenttia ja kertoi suunnitelmansa keskuspankin taseen pienentämiseksi. Fed kiristää rahapolitiikkaa nyt hurjalla vauhdilla ja sen seurauksena odotukset myös EKP:n suuntaan ovat kasvaneet. Markkinat odottavat EKP:ltä useampaa talletuskoron nostoa kuluvalle vuodelle ja tason päätyvän selvästi positiiviseksi vuoden lopulla. EKP:llä on nyt selvästi kiire nostaa korkoja, kun inflaatio on 7,5 %, eikä talouskasvu ole vielä pahemmin kärsinyt. Korkojen nousun ohella yrityslainamarkkinoilla luottoriskimarginaalit ovat kasvaneet sijoittajien riskinottohalukkuuden laskiessa. Näkemyksemme on että korkojen nousu tulee jatkumaan korkokäyrän pitkässä ja lyhyessä päässä. Yhdysvalloissa pitkien korkojen noususta merkittävin osa alkaa olla jo takana, mutta Euroopassa korkojen nousu on vasta alkanut. Rahastojemme osalta toteutamme aktiivista korkosuojausstrategiaa ja arvioimme huolellisesti kohdeyritysten velanhoitokykyyn vaikuttavia tekijöitä. Yrityslainamarkkinoilla löydämme houkuttelevasti hinnoiteltuja lainoja ja hyödynnämme taktisesti näitä mahdollisuuksia.

Osakemarkkinat

Kasvun hidastuminen ja likviditeetin kiristyminen painaa myös osakemarkkinoita. Yritysten välittämä viesti on rohkaiseva, mutta toimintaympäristön odotettua voimakkaampi hidastuminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Vallitsevat tuloskasvuennusteet tulevat väistämättä osoittautumaan liian optimistisiksi tällaisessa skenaariossa.

Häiriöt toimitusketjuissa eivät nykyarvioiden mukaan ole hellittämässä lähiaikoina. Saatavuusongelmat nostavat kustannuksia. Hyvän kysyntätilanteen vallitessa hintoja on pystytty korottamaan, jolloin kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Hintojen nousu kuitenkin rapauttaa loppuasiakkaiden ostovoimaa, mikä johtaa kysynnän hidastumiseen. Osittain vahvan kysynnän takana on myös yritysten tarve vahvistaa toimitusvarmuuttaan, mikä näkyy varastojen kasvuna. Kysynnän hidastuessa tämä tarve vähentyy.

Vallitseva hintataso luo myös taloudellisia kannustimia tarjonnan lisäämiselle ja vaihtoehtoiselle ratkaisuille. Nämä tulevat viiveellä ja pahimmassa tapauksessa päädytään tilanteeseen, missä taloudessa vallitsee heikko kysyntä sekä huomattavaa ylitarjontaa. Inflaation kiihtyessä myös keskuspankkiirien tarve rahapolitiikan kiristämiseksi on voimistunut. Helppo ja halpa raha on kannustanut riskinottoon, mikä on kiihdyttänyt osakekursseja. Pyörän alkaessa pyörimään vastapäiseen suuntaan, epävarmuus markkinoilla kasvaa ja tämä näkyy tällä hetkellä osakekurssien laskuna. Vaikka toiminta- ja likviditeettiympäristö liikkuu tällä hetkellä epäsuotuisaan suuntaan, liialliseen synkkyyteen ei ole kuitenkaan syytä vaipua. Osittain markkinahinnoitteluissa heijastuu jo huoli lyhyen aikavälin heikkoudesta. Toisin sanoen pidemmän aikavälin tuotto-odotukset ovat nousseet, eteenkin Euroopan ja Aasian osalta.

Mahdollisuudet sijoittajan näkökulmasta

Näkemyksemme mukaan osakemarkkinoiden kautta sijoittaja kykenee saamaan tuottoja myös korkean inflaation skenaariossa. Toimialakohtaiset tuotot ovat hyvin hajautuneet ja samaan aikaan yrityskohtaiset erot tuottojen osalta ovat kasvaneet. Pelkästään indeksiin sijoittamalla on haastava saada positiivista tuottoa vallitsevassa ympäristössä, jossa talouskasvu hidastuu korkean inflaation vallitessa. Aktiivisen sijoitusstrategian kautta haemme yrityksiä, joilla on parhaimmat edellytykset suojata tuloskasvua haastavassa toimintaympäristössä. Vastaavalla tavalla haemme suhteellisesti houkuttelevimpia yrityslainoja, joiden kyvykkyys suojautua maksuvelvoitteista säilyy hyvänä korkeiden korkojen ympäristössä. Pystymme nopeastikin reagoimaan korkojen liikkeisiin aktiivisella suojausstrategialla. Reaalikorkojen nousu heikentää myös kiinteistösijoitusten suhteellista houkuttelevuutta pidemmällä aikavälillä. Kiinteistösijoitusten osalta haemme rahastoja, joiden kiinteistökannan vuokratuotot sisältävät inflaatioon linkitettyjä korotusmekanismeja. Näin turvaamme kassavirran reaaliarvon pitkällä aikavälillä. Kehittyvien markkinoiden näkymät ovat haastavat maailmantalouden hidastuessa ja kaupan volyymien laskiessa. Suosimme suurempia markkina-alueita kuten Eurooppa ja Yhdysvaltoja sekä korko- että osakesijoitusten osalta.

 

Säästöpankkien Varainhoito

Kun säästät pitkäjänteisesti, markkinoiden heilahtelut voivat kääntyä mahdollisuuksiksi. Säästöpankin rahastojen hoidosta vastaavat kokeneet ja palkitut sijoittamisen ammattilaiset. Varaa aika tapaamiseen – puhelimessa, konttorilla tai verkossa tai jätä meille yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista