Vastuullinen rahoittaminen

Vastuullisen luotonantomme tavoitteena on edistää asiakkaiden taloudellista hyvinvointia rahoittamalla kannattavia ja eettisesti hyväksyttäviä sekä asiakkaan velanhoitokyvyn rajoissa olevia hankkeita. Tunnemme vastuumme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Emme myöskään myötävaikuta järjestelyihin, jotka tehdään lainsäädännön tai sääntelyn kiertämiseksi. Tahdomme myös varmistaa, ettei asiakas ylivelkaannu tai joudu maksuvaikeuksiin virheellisesti mitoitetun velanhoitokyvyn takia.

Vastuullisen ja kestävän luotonannon periaatteet ja tavoitteet

Säästöpankkiryhmä hyödyntää vastuullisen ja kestävän luotonannon periaatteita, joiden tarkoitus on toimia Säästöpankkiryhmässä tapahtuvan lainaamisen vastuullisuuden ohjenuorana yhdessä Säästöpankkiryhmän vastuullisuusstrategian, vastuullisuuspolitiikan ja muiden lainaamisen ohjeistusten kanssa. Periaatteiden tavoitteena on määritellä, kuinka Säästöpankkiryhmän luotonannossa huomioidaan ESG-tekijöitä ja -riskejä, poissulkukriteerejä ja kestävän lainaamisen ESG-kriteerejä sekä millaista kestävää luotonantoa tuetaan.

Säästöpankkiryhmän vastuullisuusstrategian tavoitteena on muun muassa kasvattaa vihreiden varojen ja kestävien sijoitusten osuutta, pienentää ekologista jalanjälkeä ja kasvattaa positiivisia ympäristövaikutuksia omassa toiminnassa ja arvoketjussa. Säästöpankkiryhmän tavoitteena on asettaa rahoituksessa 30 %:lle yrityslainoista valituissa toimialasektoreissa ilmastoa tukevia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ns. ESG-kriteerejä viimeistään vuonna 2035. Asunto-, asuin- ja liikekiinteistölainojen osalta Säästöpankki pyrkii hiilineutraaliuteen viimeistään vuonna 2050. Kyseisten tavoitteiden avulla Säästöpankkiryhmä tukee kestävän luotonannon kehittämistä ja eheyttä.