Tilläggsbekräftelse av betalningar per sms

Utöver nyckelkodskortet krävs en tilläggsbekräftelse per sms för betalningar via nätbanken och kortbetalningar via nätet. Ta i bruk tilläggsbekräftelsen via nätbanken. Om du har en smarttelefon, ladda ner appen Sparbanken Identifiering i appbutiken. Du kan använda appen för att bekräfta betalningar och för att identifiera dig.

Utöver nyckelkodskortet krävs en tilläggsbekräftelse per sms 

Till följd av direktiv som gäller alla banker räcker ett nyckelkodskort av papper inte längre för att bekräfta kortbetalningar via nätet eller mobilapplikationer, betalningar via nätbanken eller andra nätbetalningar. Utöver nyckelkodskortet krävs en tilläggsbekräftelse per sms för att bekräfta betalningarna. Syftet med bestämmelserna om säker identifiering är att garantera säkerheten vid uträttande av ärenden på nätet.

Identifiering och bekräftelse av betalningar

Som kund hos Sparbanken har du två alternativ för säker identifiering och bekräftelse av betalningar: 

 1. Mobilapplikationen Sparbanken Identifiering
 2. Ett nyckelkodskort av papper, som också kräver en tilläggsbekräftelse per sms. 

Mobilapplikationen Sparbanken Identifiering är det enklaste och det rekommenderade sättet att identifiera sig och bekräfta betalningar. Du kan enkelt börja använda appen Sparbanken Identifiering genom att kostnadsfritt ladda ner den från appbutiken i din smarttelefon (Google Play eller App Store). 

Om du inte har någon smarttelefon eller inte kan använda appen, ska du ta i bruk tilläggsbekräftelse av betalningar per sms i nätbanken. Om du använder ett nyckelkodskort av papper måste alla kortbetalningar via nätet, betalningar via nätbanken och andra nätbetalningar bekräftas per sms. Utöver nyckelkodskortet behöver du en mobiltelefon med sms-funktion.

Ta i bruk tilläggsbekräftelse av betalningar via nätbanken

 1. logga in i nätbanken och försäkra dig om att du har mobiltelefonen till hands
 2. klicka på ditt namn överst till höger på sidan
 3. välj textlänken ”Ta i bruk tilläggsbekräftelse” under ”Säker användning” 
  (På företagsnätbanken ”SMS-tilläggsbekräftelse”)
 4. skriv in ditt mobiltelefonnummer i fältet som öppnas och godkänn anvisningarna för tilläggsbekräftelse 
 5. bekräfta det mobiltelefonnummer du angett genom att klicka på den gröna Bekräfta-knappen 
 6. du får ett sms till din telefon, som börjar med ordet ID 
 7. mata in den 6-siffriga säkerhetskoden i meddelandet i textfältet under ditt telefonnummer och klicka på Bekräfta
 8. som en bekräftelse på att ditt mobiltelefonnummer sparats i vårt system visas texten ”Tilläggsbekräftelsen registrerad på mobilnumret 0123456789”
 9. du har nu tagit i bruk tilläggsbekräftelsen av betalningar, och kan fortsätta använda ditt nyckelkodskort i kombination med sms-bekräftelser för att bekräfta betalningar.

Se en video om hur du tar i bruk tilläggsbekräftelse för betalningar via nätbanken

 

Vanliga frågor

1. Vad innebär tilläggsbekräftelse per sms i praktiken?

2. Vad behöver jag för att ta i bruk tilläggsbekräftelse av betalningar?

3. Hur tar jag i bruk tilläggsbekräftelse av betalningar?

4. Hurdant sms får jag från Sparbanken och vad är ett Meddelande-ID?

5. Har jag andra alternativ än att ta i bruk tilläggsbekräftelse per sms?

6. Varför behövs tilläggsbekräftelse av betalningar?

7. Kommer tilläggsbekräftelser av betalningar att tas i bruk genast när jag aktiverar funktionen i nätbanken?

8. Vem berörs av tilläggsbekräftelsen av betalningar per sms?

9. Jag har ingen mobiltelefon. Kan jag göra betalningar via nätbanken eller betala för inköp på nätet med kort då jag använder ett nyckelkodskort?  

10. Kommer nyckelkodskortet att tas ur bruk eller kan jag fortfarande använda det?

11. Medför kravet på tilläggsbekräftelse av betalningar också ändringar för dem som använder mobilappen Sparbanken Identifiering?

12. Hur kan jag ändra mitt telefonnummer som krävs för tilläggsbekräftelse?

13. Vad ska jag göra om jag inte får någon säkerhetskod per sms till min telefon då jag ska bekräfta en betalning?

14. Hur kan jag sköta mina betalningar om jag inte har någon mobiltelefon?