Anställning av en ny person – vad bör man tänka på ur ett juridiskt perspektiv?

Ditt företag växer så det knakar och du har behov av fler hjälpande händer, så fint! Men vad allt ska företagaren beakta ur ett juridiskt perspektiv vid en rekrytering? Vi bad kapitalförvaltningsjurist och vicehäradshövding Piia Jeremejeff ge några tips.

Jeremejeff_Piia
”Det kan uppstå flera krångliga situationer när man tar hand om företagets personalärenden, speciellt i mindre företag. Man kanske har gjort upp ett muntligt avtal om anställning men inte ett skriftligt. Men vad händer om det blir problem med den anställda?” säger kapitalförvaltningsjurist och vicehäradshövding Piia Jeremejeff. Piia arbetar som jurist för Sparbanken i huvudstadsregionen.

Tänk på åtminstone följande när du ska rekrytera: 

Var noga med annonsen. En arbetsplatsannons får inte vara diskriminerande. I annonsen får man inte till exempel definiera vad man önskar sig av den anställda beträffande ålder, kön eller etnisk bakgrund. En diskriminerande annons kan också vara en risk med tanke på företagets rykte.

Ha rätt definition av arbetsuppgifterna i annonsen. Om arbetet inte innefattar chefsuppgifter kan man inte anställa en person med titeln chef. Det lönar sig också att ha tydligt definierade minimikrav i annonsen. På det här sättet sparar man tid både för sökanden och företaget.

Ta reda på vad du får fråga i en anställningsintervju. En ovan intervjuare gör många fel under en anställningsintervju. Frågorna bör alltid beröra själva arbetsuppgiften. Dessutom får frågor om till exempel familjetillökning eller sexuell läggning, obesvarade eller ej, inte orsaka en ojämställd bedömning av personen.

Förvara arbetsansökningarna på rätt sätt. Dataskyddsförordningen som trädde i kraft under våren 2018 förpliktar företagen att tydligare definiera praxis kring bevarandet av personuppgifter. Det här gäller också rekryteringsprocesser och bevarandet av de sökandes uppgifter.

Försäkra dig om vilka uppgifter du får ta reda på. Ett företag har ingen rätt att ta reda på vilken som helst information om en arbetssökande. Det är till exempel tillåtet att kontrollera kreditupplysningar endast i fall där arbetsuppgifterna gör det möjligt att sträva efter ekonomisk vinning på ett olagligt sätt.

Kom ihåg jämställdhetsaspekten vid val av person. När man anställer någon ska man tänka på jämställdhet. En graviditet kan till exempel inte vara en orsak till att inte anställa någon. Om någon av sökandena misstänker diskriminering och bestrider beslutet kan arbetsgivaren vara tvungen att bevisa att en lämpligare person anställdes till tjänsten.

Använd inte färdiga mallar från nätet för arbetsavtalet. I ett arbetsavtal kommer man inte endast överens om lön och semester, utan avtalet bör innehålla mycket mer. Till exempel: vilket kollektivavtal tillämpas? Det lönar sig att vända sig till en jurist som är specialiserad i arbetsrätt när man ska göra upp ett arbetsavtal. Nätet kryllar av färdiga mallar för arbetsavtal, men hur kan du vara säker på att en färdig mall lämpar sig för just ditt företag och verksamhetsområde?

Skriv arbetsavtal direkt. Fastän ett muntligt kontrakt är bindande kan det innehålla mycket utrymme för tolkning. Ett skriftligt och omfattande arbetsavtal med rätt formuleringar lönar sig att skriva på direkt – på det här sättet undviker du problem i fortsättningen.

Vi tackar kapitalförvaltningsjurist och vicehäradshövding Piia Jeremejeff för tipsen.

Artikeln hör till helheten ”Intensivkurs för företagare”. Via helheten får du information om företagsfinansiering, kassahantering, juridiska frågor, att investera som företagare samt om hur företag brukar luras. Beställ intensivkursen till din e-post.
 
Kategorier

Intressant just nu