Det lönar sig att konkurrensutsätta lån

Genom att konkurrensutsätta bolån kan man spara en nätt summa. Man ska ändå inte bara stirra på marginalen när man jämför banker. Läs vad varje bostadsköpare borde veta om konkurrensutsättning av lån.

Säästöpankin brändikuva

När man hittar sina drömmars bostad är många bostadsköpare så ivriga att de helt glömmer att konkurrensutsätta bolånet. Det är ändå inte någon god idé. Bolånet är en av de största investeringarna i livet och det finns ofta betydande skillnader i lånevillkoren mellan olika banker.

– Det lönar sig alltid att konkurrensutsätta lån. Det kräver en del företagsamhet när man måste föra flera förhandlingar i olika banker men i det långa loppet vinner man på det, säger Nooa Sparbanks verkställande direktör.

När man väljer bank lönar det sig ändå inte att bara titta på marginalerna. Ofta kan den bank som erbjuder den lägsta marginalen kräva att kunden köper också andra bankprodukter. Till exempel låneskydd, ränteskydd och olika sparprodukter kan vara ett villkor för det förmånliga lånet.

– När man jämför banker ska man titta noggrant på vilka specialvillkor som ingår i lånet. Extra produkter som är svåra att jämföra kan göra lånet betydligt dyrare. Produkterna kan vara helt bra för kunden, men jag tycker att det är kunden som ska ha rätt att bestämma om hen vill köpa dem.

Också ett gammalt lån kan konkurrensutsättas

När man jämför olika banker är det bra att i lånediskussionen ta upp också andra behov i anslutning till lånet så att man slipper överraskningar. Om man till exempel vet att man i en nära framtid kommer att behöva amorteringsfrihet, billån eller renoveringslån kan man fråga till vilket pris de kan ordnas i den aktuella banken.

Också ett redan existerande lån kan konkurrensutsättas. Alla kommer inte alltid att tänka på att det lönar sig att konkurrensutsätta också ett gammalt lån nu och då.

– Om man jämför priset på ett lån man tagit för en 3–4 år sedan med dagens priser kan man få en betydande fördel om man konkurrensutsätter lånet.

Utöver ett konkurrenskraftigt pris kan också andra saker avgöra i valet av bank. Innan man byter bank ska man därför fundera på vad som är viktigast för en själv i ett bankförhållande. Ett kundförhållande som utvecklats till ett partnerskap kan vara svårt att mäta i pengar.

– Om kunden har fått ett förtroendefullt förhållande till sin egen bank och den kontaktperson som med åren blivit bekant spelar ett par hundra euro inte så stor roll.

Siktar du på ett bolån? Fyll i en låneansökan på nätet.

Intressant just nu