Psykolog Maarit Lassander: Med de här tankemodellerna blir du rik (och livet känns också bättre)

”Jag är intresserad av vad välstånd innebär för oss: gör det livet bättre eller direkt lyckligt? Och hurudana tankemodeller sätter käppar i hjulet för ekonomiskt välstånd?”, skriver psykologen Maarit Lassander. Hon tar tag i ämnet via fem tankemodeller i anslutning till välstånd och lycka. I dem hittar Lassander även likheter med resultaten från Sparbankens undersökning Sparbarometer 2020.

Tankemodell 1: Jag kan påverka min egen lycka – liksom även min ekonomi

Det kommer tider i livet som inte ens med bästa vilja kan kallas lyckliga, men det betyder inte att hela livet skulle vara olyckligt. Föreställningen om lycka ändrades drastiskt i mitten av förra århundradet, när man började se lycka som en personlig prestation som man kunde arbeta för. 

Den här förändringen ger en bra bild av tankehistorian bland människorna i hela västvärlden: tidigare var det nästan omöjligt att bli rik på egen hand, idag är situationen bättre, även om den inte är perfekt. Alla finländare har möjlighet att göra bättre ekonomiska val, oberoende av om de är små eller stora.

Tankemodell 2: Genom att planera sin ekonomi på lång sikt blir man rik, men också lycklig

Vi tenderar att snabbt anpassa oss till ökade inkomster, särskilt om vi använder våra ökade tillgångar till att skaffa konsumtionsvaror. Det nya plagget eller den nya smarttelefonen har knappt hittat sin plats i vårt hem när nyhetens behag redan börjar falna. Glädjen över löneförhöjningen har knappt lagt sig innan vi redan grämer oss över att den inte var större. 

Om vi i stället för snabb konsumtion använder den förmögenhet vi har skaffat till att främja mål och verksamhet som är viktiga för oss kan vi även njuta av dess frukter under en längre tid. Långsiktig planering är alltså oftast mer belönande än de snabba inköpen och den glädje de medför. 

Du kan främja tron på framtiden genom att vara intresserad av den. Sparande, visioner och en kartläggning av de egna drömmarna skapar en optimistisk känsla inför framtiden.

Tankemodell 3: Tro på framtiden leder till bättre ekonomiska beslut

Framtidsplanering kräver att man tror på sig själv och på den egna framtiden, att man ser en kontinuitet och möjligheter. Det kräver även övertygelse om att det är möjligt för oss att leva ett värdefullt och meningsfyllt liv med de resurser som finns till hands. När vi funderar mer på vad vi har och mindre på vad vi saknar blir det också enklare att tro på framtidens bärförmåga. 

Ruut Veenhoven, en pionjär inom vetenskapliga studier av lycka, säger att lycka grundar sig på ”sunt bondförnuft”. Ruut har lagt märke till att vår tendens att känna lycka är ett karaktärsdrag på samma sätt som att vara utåtriktad eller optimistisk och som förstärks när vi kan leva ett eget och bra liv. Det lönar sig alltså att värna om och stärka lyckan och tron på framtiden, de är två sidor av samma mynt.

Tankemodell 4: Sparande får dig att känna dig smart

Även om större inkomster eller välstånd inte nödvändigtvis gör oss lyckliga har forskarna överraskande nog lagt märke till att sparande får oss att må bättre och tro på framtiden. Detta leder även till både psykiskt och fysiskt välbefinnande. Sparande ökar trygghetskänslan och tron på den egna förmågan. Det är alltså inte enbart frågan om pengar, utan om att vi upplever att vi kan fatta smarta, frivilliga beslut om vår ekonomiska framtid.

Sparbankens Sparbarometer 2020 visar samma sak bland finländarna. Människorna upplever sig vara mer lyckliga ju mer de tror på att de kan påverka sin egen ekonomiska situation. De som känner sig lyckliga sparar också mer.

Tankemodell 5: Tänk positivt även om sparande – med små steg kommer du långt

Jag vill påminna alla mina olyckskamrater om att sparande gör oss lyckligare, men det kräver inte ett stort startkapital eller att man börjar spara som 1-åring. För några år sedan skulle jag kanske ha sagt att det inte är möjligt att spara, när familjen växer exponentiellt och bostadspriserna ökar i samma takt. Hur ska jag hänga med när det känns som att jag alltid ligger steget efter vad gäller en tillräcklig ekonomisk balans eller buffert? Så fel jag hade!

Att spara är att göra något positivt för att trygga sitt eget liv och sin egen framtid, även en liten summa är tillräcklig och det är viktigare att fatta kloka beslut än att hitta genvägar till det slutliga målet. Optimism både i dagsläget och med tanke på framtidsutsikterna är smart för hälsan och ökar sannolikheten för att du ska bli rik.

Psykolog Maarit Lassander är psykolog och psykoterapeut, vars liv omfattar en trebarnsfamilj, två hundar, ett hem i Helsingfors, rötter i Österbotten och ett hjärta som klappar för främjandet av en mer jämlik ekonomi. 

Vill du ha sparrning i ekonomiska frågor eller till exempel börja spara? Boka tid hos Sparbankens expert, så får vi tillsammans bättre ordning på din ekonomi.

 

Boka tid

Kategorier
...