Hur påverkar coronaviruset marknaderna? Här är Sb-fondbolagets syn på saken

Coronaviruset sprider oro runt om i världen men du som fortlöpande sparare behöver inte oroa dig. I fondbolagets senaste marknadskommentar tar vi bland annat upp coronaviruset och de senaste svängningarna i oljepriset. Vi har listat några frågor och svar gällande situationen på marknaden.

Coronaviruset skapar oro på börserna då kapitalmarknaderna reagerar allt kraftigare på situationen. Aktiepriserna faller rejält och avkastningskraven för företagslån ökar. Därtill ser vi kraftig nedgång i råoljepriser då Saudi-Arabien startar ett kraftigt priskrig för att vinna marknadsandelar.

De olika kapitalklassernas utveckling förväntas fortsätta skakigt

Stater och centralbanker vill hålla ekonomin igång och såväl finans- som penningpolitiska åtgärder förväntas. Vi tror att oroligheterna på marknaderna kommer att fortsätta. Placerare har blivit rädda för allt som heter risk och vi anser att en lätt minskning av risk är på sin plats.

Hur har Sb-Fondbolaget agerat

Vi har aktieplaceringar i undervikt och vi har ökat penningmarknadens andel i vår taktiska allokering. Detta gör att vi snabbt kan reagera på möjliga förändringar i marknaden. I våra aktieplaceringar överviktar vi Nordamerika och mera cykliska marknader har vi i undervikt. På räntemarknaden har placeringar flytt till mera säkra placeringsobjekt. Statsobligationers avkastning är klart negativa och vi har dessa i undervikt. Inom ränteplaceringar har företagslån med hög kreditvärdighet enligt oss den bästa förväntade avkastningen.

Italiens situation syns på marknaden

Norra Europas euroländers räntor sjönk kraftigt och de södra ländernas räntor, med Italien i spetsen, steg kraftigt. Italien har inlett omfattande karantänåtgärder för att försöka förhindra att coronaviruset sprider sig. Detta medför stora utmaningar åt Italiens redan strama ekonomi.

 
kapitalklass neutral allokering taktisk syn over-/undervikt senaste förändring
Aktieplaceringar 50,0 % 47,5 % -2,5 % -2,5 %
Finland 7,5 % 7,5 % 0,0 % 0,0 %
Europa 17,5 % 17,5 % 0,0 % -2,5 %
Nordamerika 15,0 % 17,5 % 2,5 % 0,0 %
Asien-Stillahavsregionen 5,0 % 2,5 % -2,5 % 0,0 %
Tillväxtmarknader 5,0 % 2,5 % -2,5 % 0,0 %
Ränteplaceringar 50,0 % 52,5 % 2,5 % 2,5 %
Penningmarknad 5,0 % 7,5 % 2,5 % 2,5 %
Statsobligationer 20,0 % 17,5 % -2,5 % 0,0 %
Företagsobligationer (IG) 15,0 % 20,0 % 5,0 % 0,0 %
Företagsobligationer (HY) 5,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 %
 Tillväxtmarknader 5,0 % 2,5 % -2,5 % 0,0 %

 

Några tips för hur du skall tänka som placerare

Vad skall göra då det är skakigt på börserna?

Vilken var din ursprungliga placeringsplan när du började spara? Stämmer den fortfarande överrens skall du fortsätta spara enligt den.

Tänk långsiktigt. Under en lång spartid kommer vi att uppleva många upp- och nerförsbackar. Fortlöpande sparande utjämnar inköpen och du har större chans till positiv avkastning.

Behöver du pengarna inom snar framtid? Om du behöver pengarna inom snar framtid rekommenderar vi att ta kontakt med våra experter och diskutera hur det lönar sig att lösa in dina placeringar.

Hur kan jag dra nytta av börsraset?

Fortlöpande sparande lönar sig alltid. Då köper du också fondandelar då de är billiga. Det är svårt att pricka rätt i marknaden då ingen vet när börsen vänder uppåt igen.

Vilken är din risknivå?

Vi är alla olika och det gäller också för oss som sparare och placerare. Ju större avkastning du är ute efter desto större är också risken och desto mera kan placeringens värde variera. Viktigt är att du vet hur du själv fungerar som sparare och placerare och att du placerar med en risknivå du kan sova bra om nätterna med.

Jag vill placera men hur skall jag tänka nu?

Att sprida på riskerna över tid är en utmärkt strategi då du placerar större engångssummor. Första raten lönar sig att placera direkt och därefter sprider man på placeringarna över en lämplig tidsperiod. Våra experter hjälper gärna dig att hitta en lämplig strategi för dig.

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu