Aktivt ägarskap är en viktig del av ansvarsfullt investerande

Också i ansvarsfullt investerande är det viktigt att se till att avkastningen på investeringarna utvecklas väl. Enligt undersökningar är aktivt ägarskap ett effektivt sätt att skapa mervärde. När ägaren har djupare kännedom om sitt investeringsobjekt minskar riskerna och möjligheterna till god avkastning ökar. Som ägare kan man också påverka bolagens verksamhet mera än genom att sälja sina investeringar.

Våren är för aktiva aktieägare den livligaste tiden att påverka på bolagsstämmorna. Vi genomför vår ägarpolitik genom att enligt principerna för ägarstyrning delta i bolagsstämmorna för de bolag i vilka våra fonder placerar. Vi överväger deltagandet enligt innehållet i föredragslistan och påverkningsmöjligheterna på den enskilda stämman. I vår var kriteriet för att delta i bolagsstämmor inte bara storleken på fondernas relativa innehav utan vi deltog som ägare också i bolagsstämmor som samhälleligt sett är intressanta. Exempel på sådana är aktuella teman kring miljö och klimatförändring.

Nu när den aktiva bolagsstämmotiden är förbi är det igen bra att koncentrera sig på aktivt ägarskap med andra metoder. Aktivt ägarskap är hos oss också en dialog och diskussion med bolagen. Vi träffar den högsta ledningen och enheten för investerarrelationer under hela året. I fjol träffade vi över hundra olika bolag, som är våra investeringsobjekt. Dessutom deltog vi i olika samarbetsinitiativ. Till exempel var vi i fjol med som investerarundertecknare i CDP:s klimatförändrings-, vatten- och skogsinitiativ.

Förra månaden gick vi med i ett globalt investerarutlåtande där vi stöder målsättningarna i Parisavtalet tillsammans med över 400 andra investerare. Vi vill att beslutsfattarna förutom klimatavtalet ska beakta hur man med privata kapitalströmmar kan stöda övergången till ett kolsnålt samhälle samt en mera synlig rapportering om klimatförändringens ekonomiska effekter. Vi vill påverka viktiga teman via olika kanaler.

Till slut en utmaning till dig: vet du hur aktiv ägare den partner som förvaltar dina investeringar är? Om inte, rekommenderar jag att du tar reda på det.

 

Anna Varpula

Anna Varpula är expert på ansvarsfulla investeringar i Sparbanksgruppen. Med ansvarsfulla investeringar vill man förbättra investeringarnas förhållande mellan avkastning och risk genom att beakta de s.k. ESG-frågorna (Environment, Social and Governance)

Skriven
Typ
Nyhet

Intressant just nu