Sparbankens ekonomiöversikt 11.5.2022

Kriget i Ukraina försvagar tillväxten i världsekonomin, men det förekommer en hel del positiv utveckling också, bland annat återhämtningen inom servicesektorn efter coronapandemin. Vid sidan av kriget ger också coronavirussituationen i Kina och åtstramningen av penningpolitiken anledning till oro. Kriget försvagar utsikterna också för Finlands ekonomi men den ekonomiska tillväxten förblir tydligt positiv. Inflationen är högre än på länge, vilket ställer konsumenterna inför en ny situation. Det är bra att tänka på inflationens inverkan på den egna ekonomin, men man ska inte ta till brådskande lösning ar i panik.

I Sparbankens ekonomiöversikt ger vår chefsekonom Henna Mikkonen en kortfattad och sammandragen överblick över aktuella ekonomiska frågor. I översikten diskuteras både det inhemska och internationella ekonomiska läget, ekonomiska fenomen som förklarar rådande ekonomiska förhållanden, och statistik som påverkar och beskriver den ekonomiska utvecklingen. På finska. Ekonomiöversikten publiceras som en inspelning fyra gånger om året 13.1. / 11.5. / 19.8. / 13.10. (på finska).
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu