Sparbankens ekonomiöversikt 13.1.2022

Världsekonomin fortsätter att återhämta sig år 2022, men i ett långsammare tempo än tidigare. Coronan är fortfarande ett problem för oss, men dess ekonomiska konsekvenser torde bli begränsade. Inflationen kommer att vara ett tema även år 2022. Inflationen förväntas dock lugna ner sig, men ligger kvar på en högre nivå än vanligt, särskilt under årets första del. Penningpolitiken börjar stramas åt, vilket kan orsaka nervositet på placeringsmarknaden.

I Sparbankens ekonomiöversikt ger vår chefsekonom Henna Mikkonen en kortfattad och sammandragen överblick över aktuella ekonomiska frågor. I översikten diskuteras både det inhemska och internationella ekonomiska läget, ekonomiska fenomen som förklarar rådande ekonomiska förhållanden, och statistik som påverkar och beskriver den ekonomiska utvecklingen. På finska. Ekonomiöversikten publiceras som en inspelning fyra gånger om året 13.1. / 11.5. / 19.8. / 13.10. (på finska).
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...