Sparbankens ekonomiöversikt 19.8.2021

Både världsekonomin och den finska ekonomin återhämtar sig nu i snabb takt. Vilken är den största risken för denna positiva utveckling? Hur har det gått med den finska ekonomin och hur ser utsikterna ut inför hösten? Hur ser situationen ut på arbetsmarknaden? Bland annat dessa frågor får du svar på i Sparbankens ekonomiöversikt.

I Sparbankens ekonomiöversikt ger vår chefsekonom Henna Mikkonen en kortfattad och sammandragen överblick över aktuella ekonomiska frågor. I översikten diskuteras både det inhemska och internationella ekonomiska läget, ekonomiska fenomen som förklarar rådande ekonomiska förhållanden, och statistik som påverkar och beskriver den ekonomiska utvecklingen. Ekonomiöversikten publiceras som en inspelning fyra gånger om året 14.1. / 15.4. / 19.8. / 14.10. (på finska).

 

Sparbankens ekonomiöversikt 15.4.2021

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu