Viktig aktuell information om likviditetsstöd till jordbruket

Återbetalningarna av räntestödslån inom jordbruket kan skjutas upp med ett år åt gången. Jordbrukare kan också få statsborgen för sina likviditetslån. Jord- och skogsbrukets svåra situation förvärras ytterligare av den höga inflationen och de stigande räntorna.

Jord- och skogsbruksföretagare kan ansöka om anstånd med räntestödslån inom jordbruken om situationen så kräver. Nästa gång förfaller ränte- och statliga lån till betalning lördagen den 30 april 2022 (betalningsdag måndagen den 2 maj 2022).

 

Anstånd med räntestödslån kan ansökas om för två delbetalningar, dvs. ett år åt gången. Betalningsdatumen för räntestödslån är i princip 30.4 och 30.10.

 

Om ett lantbruksföretag behöver betalningslättnad under våren 2022, ska finansiären kontaktas i tid – senast 15.3.2022. På så sätt kan nödvändiga åtgärder, såsom en eventuell ansökan om tillstånd från Livsmedelsverket, vidtas innan räntestödslånen förfaller. Under utbetalningsmånaden kan åtgärder inte längre vidtas.

 

Du kan färdigt fylla i ansökningsblankett nr 370. Så påskyndar du processen.

 

Statsborgen för likviditetslån

Till och med den 31.3.2022 kan jordbrukare ansöka om statsborgen från NTM-centralen för ett banklån som förbättrar företagets likviditet. Statsborgen kan beviljas för en period av högst fem år för krediter som beviljats för att förbättra jordbruksproduktionens likviditet.

Kreditbelopp som täcks av statsborgen får inte överstiga 62 500 euro. Statsborgen får inte vara mer än 80 procent av det kreditbelopp som täcks av borgen, dvs. högst 50 000 euro. Läs mer på ruokavirasto.fi.

 

Förbered dig för räntehöjningar i tid

 

Räntehöjning är nu ett aktuellare diskussionsämne än det varit på flera år. Inte konstigt eftersom marknadsräntorna nyligen börjat stiga, och det förväntas att de kommer att göra det även i framtiden.

 

Det är nu dags att förbereda sig för räntehöjningar. Det är bra att tänka på hur man kan skydda ett lån. Det rätta alternativet för ett lån kan vara ett räntetak eller en räntekorridor.

 

Är du orolig över likviditeten på din gård eller räntehöjningar? Kontakta oss eller boka tid för möte via telefon, online eller på vårt kontor. Vi kan också gärna besöka din gård.

Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu