Andringar vid aktivering av Sparbankens app Identifiering

För att säkerställa en smidig användning och aktivering av appen Identifiering även i fortsättningen, ska våra kunder ta i bruk en sms-bekräftelsetjänst.

En sms-bekräftelsetjänst införs för att ge bättre säkerhet när Sparbanken Identifiering aktiveras. Detta innebär att aktiveringen, utöver användarnamn, lösenord och nyckelkodskortet på papper, i framtiden kommer att kräva en sms-bekräftelsekod som matas in i appen Identifiering. Våra kunder ska säkerställa att de har tillgång till sms-bekräftelsetjänsten. Tjänsten är avgiftsfri och aktiveras i nätbanken. 

För att säkerställa en smidig användning och aktivering av appen Identifiering även i fortsättningen, ska våra kunder ta i bruk en sms-bekräftelsetjänst.

Ändringen gäller inte normal användning av appen Identifiering (bl.a. inloggning i nätbanken, bekräftelse av betalning). 

De vanligaste situationerna som särskilt påverkas av förändringen är:

  • Första gången du aktiverar appen Identifiering i din smarttelefon
  • Du byter din smarttelefon mot en ny och aktiverar appen Identifiering i din nya telefon
  • Du raderar appen Identifiering från din smarttelefon och aktiverar den senare på nytt.
  • Om du har flera bankkoder för Sparbanken (t.ex. koder för privatkund och företagskund) och du håller på att införa en ny användarprofil i appen Identifiering.

 

Läs mer om tjänsten för bekräftelse med SMS.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu