Black Friday närmar sig...gör du verkliga fynd eller inköp du ångrar senare?

Henna Mikkonen.

Black Friday har landat i Finland och har etablerat sin ställning som en betydande drivkraft inom detaljhandeln i slutet av november. I år har de finska konsumenterna sparat rekordmånga euro under coronatiden och hos många är köplusten på topp. Å andra sidan begränsar olika leveranssvårigheter tillgången på varor, och farhågor om coronaviruset kan göra att vissa konsumenter är försiktiga när det gäller tjänster. Det återstår att se om nya rekord kommer att sättas på Black Friday-försäljningen i år.

I vilket fall som helst är Black Friday, med tanke på den ekonomiska välfärden, en utsökt tid att reflektera över sin egen konsumtion och de faktorer som påverkar den. Naturligtvis är Black Friday bara en dag bland 364 andra, men är kulmen på många av stötestenarna i vårt konsumtionsbeteende.

Hur rationell är du egentligen som konsument?

Black Friday är ett utmärkt tillfälle att göra fynd till ett bra pris. Man bör dock se upp, så att inköpen inte är impulsköp man ångrar efteråt.
Enligt Sparbankens nya Sparbarometer har 60 % av finländarna gjort inköp som de ångrat efteråt. Alla gör vi misstag någon gång. Särskilt unga och kvinnor har ångrat sina inköp.

Det är lätt att tro att ens eget konsumtionsbeteende är smart och rationellt. Vid köptillfället känns varje köp nödvändigt. Det är lätt att i sitt eget huvud förvandla begär till ett tvingande behov. För att inte alltför ofta göra inköp man senare ångrar är det bra att vara medveten om några psykologiska faktorer som har bevistats påverka vårt beteende.

Förankring i ett högt pris

Ett högt utgångspris på den vara man vill köpa och en stor rabattprocent känns lockande. När det på varan står -80%, blir några så ivriga att de inte ens reflekterar över om de verkligen behöver varan i fråga. Jag kan erkänna att jag ibland faller i den här erbjudandefällan.

Stanna för en stund upp vid erbjudandepriserna och jämför om erbjudandet är genuint. Jag har gång efter annan lagt märke till att erbjudandet i en butik är normalpriset i en annan. Tyvärr finns det också rapporter om att vissa butiker har höjt sina priser före Black Friday bara för att rabattprocenten ska verka stor.

En annan form av tankeförankring visas i produktlayouten. När det finns en superdyr produkt i samma produktkategori känns den näst dyraste produkten inte längre så dyr. Återigen är det lätt att jämföra priset med det dyraste, inte med den nytta man får av produkten.

Överskattande av nuet

Människorna tenderar att betona nuet. Omedelbar njutning väger tyngre än den totala långsiktiga nyttan. Hur lätt är det inte att tro att ”den här gången gör jag så här och i morgon skärper jag mig”. Och imorgon är det lika svårt att skärpa sig.

Vad gäller den här benägenheten skiljer sig människorna från varandra. Vissa lever mera i nuet, andra är mer tålmodiga och tänker också längre in i framtiden. I vår Sparbarometer fann vi att mer tålmodiga människor sparar mer, oavsett inkomstnivå. Denna egenskap kan därför få långtgående konsekvenser för den egna ekonomiska välfärden, både i fråga om konsumtion och besparingar.

Flockbeteende

Människan är en social varelse och det är därför vi ofta vill göra samma saker och köpa samma saker som alla andra runt omkring oss, särskilt de människor vi värdesätter. När alla andra rusar ut på Black Friday-inköp, känns det som om också jag borde, även om jag egentligen inte behöver något. På något sätt kan jag inte få bort dessa bilder från min näthinna från kaoset under Black Friday i USA. Lyckligtvis underlättar e-handeln uppkomsten av fysiskt kaos och spelar en allt viktigare roll efter coronatiden.

Rädslan för ånger

När du tittar på Black Friday-erbjudanden kan du känna att ett sådant bra erbjudande aldrig kommer att dyka upp igen. Denna rädsla förstärks av att webbutiker ofta visar varningar om att det bara finns ett begränsat antal produkter kvar (förhoppningsvis är dessa äkta varningar). Rädslan för ånger gör att vi lätt fattar snabba beslut och återigen påverkas vårt beslut mer av dessa psykologiska faktorer än av själva produkten/tjänsten. Det är också bra att komma ihåg att impulsköp i mataffären också kan orsaka ånger, vilket vi också kan se i vår Sparbarometer.

De som sparar är lyckligare

För att inte ångra konsumtionen är det bra att tänka på ovan nämnda beteenden – såväl på Black Friday som även i övrigt. Dessutom är det alltid värt att överväga om man verkligen behöver produkten/tjänsten, om man har råd med den och om den ökar välbefinnandet. Undersökningar visar att konsumtion enligt egna värderingar – inte konsumtionen i sig – ökar det egna välbefinnandet mest. För många är konsumtionens miljöpåverkan eller att varan är inhemsk allt viktigare.

Och ibland är det bästa alternativet också att inte konsumera och spara pengar. Enligt vår Sparbarometer är nämligen de som sparar också lyckligare än människor som inte sparar och spenderar allt de får.

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Taloustaitos blogg (på finska).

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu