Sparbanksgruppen är förberedd inför coronavirusepidemin

Beredskap för olika nödsituationer hör till Sparbanksgruppens normala verksamhet. För närvarande förbereder vi för coronavirusepidemin. Den globala spridningen av coronaviruset (COVID-19) kan potentiellt påverka vår verksamhet.

Sparbanksgruppen verkar i enlighet med de finska myndigheternas anvisningar (t.ex. THL och SHM) och skyddar sina anställdas och kundernas hälsa i enlighet med instruktionerna. Vi har förtydligat våra riktlinjer för kundmöten, möten och evenemang samt besök och resor, för att minimera smittspridning och fortfarande kunna säkerställa vår verksamhet för att betjäna våra kunder.

Vi rapporterar om coronavirusets eventuella effekt på vår webbplats och våra sociala mediekanaler Facebook och Twitter.

Vi ber alla vara uppmärksamma, för under exceptionella omständigheter till exempel situationer som coronavirusepidemin, kan misstänksamma meddelande och kontaktförfrågningar förekomma, vilket kan vara kriminellt nätfiske. Kom ihåg att banker eller myndigheter aldrig frågar dig om nyckelkoder menat för banktjänster, användarnamn eller lösenord, eller betalkortsinformation. Var alltid försiktig med samtal eller e-postmeddelanden, som till exempel ber dig logga in via en länk. Vi har samlat instruktioner för att förhindra nätfiske och bedrägeri: www.saastopankki.fi/bluffmeddelanden

Du kommer väl ihåg att de flesta dagliga bankärenden, även går att sköta via nätmöten
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu