Företagare, hindrar kärleken dig från att förnyas?

Chefsekonom Henna Mikkonen.

Jag stötte nyligen på en intressant finsk tvärvetenskaplig undersökning som till och med citerades i den prestigefyllda Wall Street Journal. Man undersökte om företagare älskar sina företag lika mycket som föräldrar älskar sina barn. Man lade till exempel med hjälp av hjärnröntgen märke till att företagares hjärnor aktiveras på samma sätt, vare sig de tänker på sitt företag eller sitt eget barn. Det gamla talesättet att för en företagare är det egna företaget som ett eget barn är därmed vetenskapligt bevisat.

Jag har aldrig själv varit företagare, men jag har barn. Mina känslor för mina barn varierar mellan överväldigande kärlek och plågsam irritation. Känsloskalan är starkare än inom livets andra delområden. Men i slutändan är du villig att göra vad som helst för ditt barn.

Jag kan bara föreställa mig att den här typen av kärleksrelation med ditt företag kan göra arbetet verkligt meningsfullt och motiverande. Så ser det ut när man ser på företagare inom den närmaste kretsen. De utför sitt arbete av hela sitt hjärta och är redo att ge det egna företaget mycket tid och energi.

Å andra sidan kan denna kärleksaffär också medföra nackdelar. Många företagare arbetar långa dagar, och alltför ofta även ensamma. Företagare bör ta hand om sitt välbefinnande och sin ork – ingen från en HR-avdelning påminner dem om detta, utan de måste själva ta initiativet.

En av utmaningarna kan också vara att man enkelt ser på sin egen verksamhet genom rosa linser – i ens egna ögon är ju det egna barnet alltid perfekt. Det kan vara svårt att lägga märke till utvecklingsbehov och ännu svårare att erkänna dem, även om man innerst inne är medveten om dem.

Personligen undrar jag om detta ”kärleksdilemma för företag” kan vara en av orsakerna till de små och medelstora företagens låga intresse för förnyelse och investeringar? Enligt den senaste företagsbarometern för små och medelstora företag avser företagen till och med att minska sina investeringar något i framtiden. Enligt Sparbankens sparbarometer anser bara cirka 15 % av småföretagarna att företaget kontinuerligt behöver förnyas. De flesta anser att affärsverksamheten inte behöver förnyas eller att det räcker med små finslipningar.

Affärsverksamhetsmiljön för många företag förändras dock snabbt. Coronakrisen kan omforma människors konsumentbeteende, digitaliseringen kan förändra tillvägagångssätten och den pågående övergången till grön ekonomi kan förändra de ekonomiska strukturerna. Allt detta kräver att många företag, både små och stora, förnyar sig i framtiden. Det är bra att låta ett barn man älskar växa upp och förändras med tiden.

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Taloustaitos blogg (på finska).

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu