Läget i Ukraina och hur det inverkar på banktjänsterna

På den här sidan sammanställer vi viktiga frågor och svar gällande hur läget i i Ukraina inverkar på Sparbanksgruppens banktjänster. Sidan kompletteras efter behov.

Ukrainas flagga.

Sparbankerna avbryter betalningar till och från Ryssland och Belarus

Vad gör Sparbankerna och varför?

 • För närvarande avbryter sparbankerna utgående och inkommande betalningar som riktas direkt till Ryssland och Belarus.
 • Avbrottet baseras på den riskbedömning som gjorts av Sparbanksgruppen.

När upphör förmedlingen av betalningar till utlandet att upphöra för Rysslands del?

 • Sista behandlingsdag för utgående betalningar är den 9 mars 2022.
 • Sista behandlingsdag för ankommande betalningar är den 10 mars 2022.

När upphör förmedlingen av betalningar till utlandet att upphöra för Belarus del?

 • Sista behandlingsdag för utgående betalningar är den 10 mars 2022.
 • Sista behandlingsdag för ankommande betalningar är den 11 mars 2022.

Gäller ändringen av betalningsrörelsen alla valutor och alla banker i Ryssland och Belarus? Även de som för närvarande inte omfattas av sanktioner?

 • Ja.

Vad händer med betalningar som ankommer från Ryssland eller Belarus eller som utgår till Ryssland eller Belarus efter den sista behandlingsdagen?

 • Betalningar till Ryssland kan inte göras från och med den 10 mars och till Belarus från och med den 11 mars.
 • Betalningar från Ryssland med en valuteringsdag efter den 10 mars 2022 och från Belarus efter den 11 mars 2022 returneras till betalaren.
 • Betalningar som returneras till betalningsmottagaren eller betalaren meddelas inte separat.

Gäller ändringen både privat- och företagskunder?

 • Ändringen gäller betalningsrörelsen till och från Ryssland och Belarus för både privat- och företagskunder.

Är beslutet att ändra förmedlingen av utländska betalningar till/från Ryssland och till/från Belarus i kraft tills vidare eller är beslutet slutgiltigt?

 • Beslutet gäller tills vidare. Vi följer kontinuerligt upp situationen.

Påverkar detta ändringsbeslut andra förmedlingar av betalningar till utlandet?

 • I princip påverkar detta beslut inte annan förmedling av betalningar, utan gäller endast förmedling av betalningar till eller från Ryssland och Belarus.
 • Det bör noteras att filialer eller dotterbolag till ryska och belarusiska banker i andra länder än Ryssland och Belarus och som omfattas av sanktionerna kan bli föremål för restriktioner till följd av internationella sanktioner.
 • Det är möjligt att betalningsrörelsen till och från utlandet i fortsättningen kan vara långsammare.

Påverkar situationen andra banktjänster inom Sparbanksgruppen?

 • Betalningsförmedlingen och banktjänsterna fungerar i övrigt normalt.

Fungerar betalningsförmedlingen till Ukraina?

 • Ukraina befinner sig i ett krig, så det kan förekomma störningar i betalningarna.

Kan jag betala med mitt kort i Ryssland?

 • Det går inte att betala med Sparbankens kort i Ryssland. I Belarus fungerar korten.

Kan jag ta kontanter till Ryssland eller Belarus?

 • Försäljning, leverans, överföring eller export av eurosedlar till Ryssland begränsas. Restriktionerna gällande kontanter gäller inte Belarus.
 • Kontanter är endast tillåtna för personligt bruk av personer som reser till Ryssland eller familjemedlemmar som reser med dem. Dessutom är kontanter tillåtna för officiell användning av diplomatiska och konsulära beskickningar eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet.
 • Det bör också noteras att kontanter är ett osäkert alternativ.
 • I Finland är det inte nödvändigt att ta ut extra kontanter.

Andra bankärenden

Påverkar situationen andra banktjänster inom Sparbanksgruppen?

 • Vi fortsätter att betjäna våra kunder via våra kanaler, med hänsyn till den rådande situationen.

Är mina pengar fortfarande säkra på mitt bankkonto?

 • Dina pengar är säkra på ditt bankkonto. Medlen på kontot omfattas av insättningsgarantin.

Vad bör jag känna till om insättningsgarantin?

 • Insättningarna på konton skyddas av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. I Finland ansvarar Verket för finansiell stabilitet för detta. Insättningsgarantin säkrar medel på en insättares konto i händelse av bankens eventuella insolvens. Verket för finansiell stabilitet betalar ersättning till bankens insättare från insättningsgarantifondens medel. Insättaren behöver inte ansöka om ersättning separat.
 • Insättningsgarantin är bankspecifik. Sparbankerna betraktas som en bank. Insättningar i sparbanker som ingår i Sparbankernas sammanslutning är således skyddade upp till högst 100 000 euro. Mer information om insättningsgarantin.

Köp av bostad och bolån

Är det säkert att köpa en bostad nu?

 • Människors behov av bostäder kommer inte att försvinna till följd av krisen. Den finska bostadsmarknaden är sund och bankerna har möjlighet att finansiera människors bostadsdrömmar. I den här situationen är det dock viktigt att säkerställa din ekonomiska situation med hjälp av banken och att få en uppfattning om hur stort lån din ekonomi klarar av. Detta ger en förståelse för hur till exempel en eventuell räntehöjning skulle påverka ett bolån och dess månatliga kostnader.

Hur kommer situationen i Ukraina att påverka räntan på mitt bolån och den övergripande ränteutvecklingen?

 • Generellt sett har osäkerheten gällande ränteutsikterna ökat till följd av situationen i Ukraina. Räntorna väntas stiga under de kommande åren, men den nuvarande situationen kan komma att förändras. Osäkerhet kring situationen kommer att framhäva vikten av att du planerar din ekonomi noggrant och att du är förberedd på oväntade situationer. Därför är det också viktigt att spara och investera i denna situation för att trygga möjligheten att återbetala lånet i framtiden.

Hur kan jag skydda mig mot en eventuell räntehöjning?

 • Du kan förbereda dig på en räntehöjning med ett ränteskydd, det vill säga en fast ränta eller en räntekorridor. Det är också tillrådligt att spara regelbundet vid sidan av lånebetalningen och öka reservfonden, eftersom detta på lång sikt kommer att ge din ekonomi flexibilitet. Med ränteskyddet kan du se till att räntan på lånet håller sig inom den valda ramen och att återbetalningen av lånet inte blir för hög i förhållande till din ekonomi. Läs mer om ränteskyddet.

Placerande

Vad ska jag göra nu som placerare?

 • Placerande är en långsiktig verksamhet där instabilitet och kursändringar är möjliga. Vi rekommenderar att du håller dig till din individuella långsiktiga placeringsplan. Se våra portföljförvaltares lägesrapport (1.3.2022) video (på finska)

Vad händer på marknaden?

 • Våra portföljförvaltare följer kontinuerligt upp marknadsläget. Information finns på vår webbplats.

 

Uppdaterad 11.3.2022.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu