Postens strejk påverkar kundposten

27.11.2019 Poststrejken är slut. 

 

Strejk hos Posti bryter ut inverkar den också på Sparbankens kundpost. Till exempel betal- och kreditkort, nyckeltalsbrev, betaltjänstfakturor och eventuell lånrelaterad post förmedlas inte per post under strejken.

Beakta följande:

  • De brev som kunderna skickar till Sparbanken, såsom betaltjänstkuvert, kan försenas under strejken. Vi rekommenderar att du inte lämnar betaltjänstkuvert till posten under strejken. Om du vill betala med betaltjänstkuvert lönar det sig att föra kuvertet till Sbarbanken kontor.
  • Ersätt dina pappersfakturor med den behändiga e-fakturan: e-fakturan tar du i bruk i nätbanken eller i mobilbanken.
  • På grund av strejken kan det uppstå dröjsmål vid leveranser av kort och deras PIN-kod.
  • Leveransen av nyckeltalskort försenas. I normala fall skickas nyckeltalskort till kunderna automatiskt i god tid innan nyckeltalen på det gamla kortet börjar ta slut. Vid normal användning borde inte nyckeltalen ta slut på det gamla kortet innan det nya kortet kommer fram till kunden, efter det att strejken tagit slut. 
  • Pappersfakturor och betalningspåminnelser för lån kan bli försenade. Om du betalar din lånerat med en pappersfaktura, vänligen kontrollera lånets betalningsuppgifter från din nätbank.
  • Senast nu är det ett bra tillfälle att ta i användning applikationen Sparbanken Identifiering, med vilken du kan göra precis samma saker som med det traditionella nyckeltalskortet – enkelt och säkert. Läs mer: Sparbanken Identifiering
Posti informerar att Finlands post- och logistikunion PAU börjar strejken på måndag 11.11 kl. 6.00 och avslutas, enligt de uppgifter vi har nu, på söndag 22.12. kl. 24.00. Strejken påverkar postutdelningen i hela landet.

De senaste nyheterna om postförsändelserna ser du på Postis nätsida.

Texten publicerades ursprungligen 6.11. och har uppdaterats 11., 14. och 26.11.

Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu