Coronaåret försvagade de ungas ekonomi – Sparbanken oroad över skuldsättningen

Finländska unga vuxna behöver mer stöd än någonsin tidigare. Pandemin har gjort det svårt att studera, få jobb och planera för framtiden. Sparbankens kampanj som riktar sig till den unga målgruppen erbjuder finansiell rådgivning på e-sportsevenemang och sociala medier.

Även om coronapandemin sakta börjar avta, kommer dess negativa följder att återspeglas i finländarnas vardag under en lång tid framöver. Störst osäkerhet upplever unga vuxna, som har varit tvungna att ge upp många av övergångsriterna som hör till det normala livet. De har missat penkisar, gamlas danser, konfirmations- och avslutningsfester.

Laine Spellman, marknads- och kommunikationsdirektör vid Sparbanken, påminner om att coronans effekter också återspeglas i de ungas försämrade ekonomiska situation.

”Vi känner inte ens till alla negativa följder än, men lågkonjunkturer ökar alltid ungdomsarbetslösheten. På grund av pandemin kommer många människor att bli utan praktik och sommarjobb även i år.”

Denna bedömning stöds också av undersökningar. Enligt Statistikcentralen ökade ungdomsarbetslösheten med mer än fyra procentenheter år 2020. I slutet av året var 66 000 ungdomar arbetslösa.

Unga vuxna blir också mer skuldsatta. I september ifjol lät Sparbanken genomföra undersökningen Sparbarometern, i vilken 23 procent av de unga uppgav att de hade tagit ett lån för att betala fasta utgifter eller andra lån. 

”Vi är särskilt bekymrade över män mellan 18 och 25 år, för vilka betalningsanmärkningar har blivit vanligare. Unga människor känner mycket väl till snabblåns- och kreditföretag och är också oftare kunder hos dessa än resten av befolkningen. Det är för lätt att ta till snabblån”, berättar Spellman.

Mot en mer ansvarsfull konsumtion 

Även om unga människor i dag är medvetna om ansvarsfull konsumtion skapar sociala medier en motstridig bild av framgång. Laine Spellman tror att detta också kan förvränga relationen till pengar. 

”När man i flödet på sociala medier ser bilder av influencers med 700 euros sneakers som de fått genom samarbete, föreställer sig många att det är realistiskt köp för dem själva. En dyr livsstil beundras och man är redo att göra uppoffringar för den.”

Sparbanken vill hjälpa unga vuxna i Finland att planera sin penningsanvändning bättre och förstå konsekvenserna av att leva över sina tillgångar. En betalningsanmärkning kan göra det svårt att få en hyresbostad, jobb, bostadslån, försäkringar eller till och med ett telefon- och internetabonnemang.
”Vi vill bidra till att främja en öppen diskussionskultur om pengar och vägleda unga mot en mer hållbar ekonomiförvaltning och en mer ansvarsfull konsumtion. Det får inte längre vara tabu att tala om pengar”, betonar Spellman.

Sparbanken deltar i e-sportevenemang och sociala medier

Eftersom det är svårt att nå den unga målgruppen i traditionella mediekanaler kommer Sparbanken i vår att vara där var ungdomarna finns: på e-sportevenemang och sociala medier. Kampanjen, som lanserades i april, involverar influencern Joona Hellman och e-idrottarna Spamned och Cyanide, som på sina egna kanaler kommer att producera innehåll om pengar, konsumtionstryck och sparande.

Sparbankens egen finansieringsspecialist deltar också i e-sportspelen som streamas liv och där hen svarar på frågor som tynger de ungas sinnen och diskuterar användningen av pengar i en spelmiljö. Syftet är att ge konkreta tips för budgetering av utgifter och en mer strukturerad ekonomiförvaltning.

”Vi försöker skapa ett ramverk där trösklen för att be oss om råd och hjälp ska vara så låg som möjligt för de unga. Under våren kommer vi att synas tydligt på Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat och Twitch”, säger Laine Spellman.

Det finns ett behov för tjänsten: 80 % av de unga i åldern 18–24 år som deltog i Sparbarometern medger att tanken på skuldsättning är oangenäm. De unga är intresserade av sparande och placering, men låga inkomster och konsumtionstrycket gör detta svårt.

Sparbankens årliga Sparbarometer genomfördes i september 2020 som en internetenkät bland finländare i åldern 18–69 år. På den riksomfattande enkäten svarade 1 622 finländare.


Konkreta tips för bättre ekonomiförvaltning:

Ungas ekonomi - Sparande och budgeterande
Ungas ekonomi - betalningsanmärkningar
Ungas penningärenden

Mer information:

Laine Spellman
Sparbanksgruppens marknads- och kommunikationsdirektör
+358 40 455 5562
laine.spellman@saastopankki.fi

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välfärd. Vi vill förknippas med mod, sakkunskap och passion för ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen.  Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu