Vill du ha mer avkastning på dina besparingar? – Med de här tipsen lyckas du

Allt fler finländare är intresserade av att spara och placera. Det bäst kända och tryggaste sättet är att sätta in pengar på ett sparkonto, men det finns många alternativ som ger bättre avkastning, särskilt vid långsiktigare sparande.

Finländare sätter i allt högre grad in sina pengar på sparkonton trots att den låga räntenivån gör att de inte får någon avkastning på de insatta pengarna. När besparingarna ligger på kontona, går de ner i värde, eftersom medelräntan för insättningar endast är 0,1 medan inflationen är kring en procent.

De flesta kommer inte att tänka på att inflationen minskar besparingarna. På fem år har deras köpkraft minskat med fem procent. Det finns således också smartare sätt att spara.

Det är aldrig för sent att börja

Under de senaste åren har finländarna börjat bygga upp sin egen trygghet för framtiden genom att spara och placera. Förvärvsarbetande fyrtio- och femtioåringar funderar på sitt framtida pensionsskydd, och intresset för den personliga ekonomin ökar även bland unga. Till all lycka anser ingen numera att sparande och placering endast är ett privilegium för de förmögna och för eliten.

Enligt Sparbankens Sparbarometer år 2019 planerar 39 procent av finländarna antingen att spara och placera mer eller att börja spara och placera under det kommande året.

”Varje finländare har rätt och möjlighet till ekonomisk välfärd – även om de fortfarande skulle ha en bit kvar till målet”, säger Karri Alameri, affärsverksamhetsdirektör för Kapitalförvaltning vid Sparbanken.

”Det är aldrig för sent att börja spara och placera. Samtidigt är det klart att ju tidigare du börjar, desto bättre blir den framtidstrygghet som du bygger upp för dig själv.”

Spara hellre på ett konto än inte alls

Vi finländare är försiktiga när vi sparar och tar risker. Det har vi gemensamt med tyskar. Traditionellt har vi tänkt att våra pengar är tryggast när de är insatta på sparkonton. Från ett konto är det lätt att ta ut pengar till stora utgifter som överraskar oss i vardagen, eller vid sjukdom, arbetsoförmögenhet eller arbetslöshet. Och det stämmer ju.

”Pengar på sparkontot ökar vår sinnesfrid, trots att deras faktiska avkastning varit negativ sedan länge”, säger Alameri.

Alameri betraktar ett insättningskonto som ett bra alternativ för mindre sparbelopp och -objekt och för kortvariga placeringar.

”Var och en borde ha besparingar som motsvarar minst ett par månaders lön och levnadskostnader”, säger han.

Även om det blir allt populärare att spara, lever allt fler finländare över sina tillgångar och blir skuldsatta. Nästan 400 000 finländare har en betalningsanmärkning.

”Vi måste förhindra ytterligare skuldsättning med alla medel. Vi måste prata mer om pengar på en allmän nivå, och vi måste lära människor att ta bättre ansvar för sin egen ekonomi och förstå betydelsen av att spara”, säger Alameri.

Han understryker att det är bättre att spara på ett konto än att inte spara alls.

Man kan börja spara med små summor. Tiolappar som sparas på kontot varje månad blir överraskande snabbt hundralappar, och hundralapparna blir flera tusen euro.

Läs också: Sparbankens privatbankir Anna Laukka räknar upp de vanligaste orsakerna till att människor dröjer med att börja spara

Sprid ut placeringarna på flera objekt

Många tvekar i onödan att börja spara. Alameri uppmuntrar alla som börjar spara och placera att kontakta en expert på den egna banken och göra upp en plan efter deras egna behov och mål, inkomster, utgifter, förmögenhet och skulder.

”Investeringshorisonten, risken och avkastningen går alltid hand i hand. I praktiken innebär detta att placeringstiden påverkar placeringarnas risker och avkastning. Därför är det viktigt att tänka på dem omsorgsfullt”, berättar Alameri.

Det är viktigt med personens egen risktagningsförmåga, men även placeringshorisonten har stor betydelse. Det är möjligt och till och med rekommenderat att dela in placeringshorisonten i lång- och kortsiktiga placeringsobjekt: Den traditionella insättningen av pengar på ett bankkonto är ett riskfritt alternativ för kortvarig placering. Även i fonder förvaltas pengarna väl och är lätta att ta ut vid behov, men fonder ger bättre ränta på besparingarna än konton. Aktieplaceringar har i sin tur större risker, men de minskar över en längre period eftersom tiden jämnar ut kursernas fluktuationer.

Enligt Alameri är sparlivförsäkringar, som ger beskattningsmässiga fördelar, ett smart alternativ för dem som planerar långsiktigt sparande. Genom sparlivförsäkringen kan man också rikta sina besparingar till önskade personer.

”Det gäller alltid att sprida ut besparingarna och placeringarna på flera objekt. Det är viktigt med spridning, dvs. diversifiering, särskilt i utgångsläget, då man ännu inte samlat besparingar, dvs. kapital”, tipsar Alameri.

Sparbankens kapitalförvaltning är prisbelönt ute i världen

Sparbanken erbjuder sina kunder flera olika produkter och tjänster för sparande och placering. Bland dem kan kunderna välja det sätt att utöka sin förmögenhet som passar dem bäst.

”Vår kund får tillgång till självbetjäningskanaler för sparande och placering, sakkunnig ekonomi- och placeringsverksamhet, konkreta rekommendationer för placering av medel och individuellt anpassningsbara kapitalförvaltningstjänster för dem som redan har utökat sin förmögenhet”, berättar Alameri.

”Vår kapitalförvaltning har fått pris under de senaste åren för framgångsrik och ansvarsfull placeringsverksamhet, även i internationella tävlingar. Ansvar är starkt integrerat i all vår verksamhet.”

Fem steg till sparande

Om du vill trygga din framtid genom att spara och placera, är det bäst att börja genast.

Med dessa enkla instruktioner kommer du enkelt i gång:

  1. Boka en tid för en kartläggning av ditt utgångsläge på banken.
  2. Gör upp en personlig spar- och placeringsplan med experten. Planen ska bygga på dina egna utgångspunkter, behov och mål. Lägg inte alla ägg i samma korg.
  3. Håll dig till planen.
  4. Stanna upp och kontrollera ditt läge regelbundet, till exempel varje år. Om du har börjat med kontoinsättningar och det har börjat samlas en buffert på ditt konto, överväg om du kan ta följande steg och börja placera och sprida ut dina medel med en starkare inriktning på avkastning.
  5. Kom ihåg att du sparar och placerar medel för att kunna tillgodose dina behov och förverkliga din vilja. Sparandet ger dig glädje!

Texten har publicerats i Kauppalehti Studio (på finska) 19.3.2020. 

 
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu