Aito Säästöpankki lahjoitti 10 000 euroa hyvää tekeville pirkanmaalaisille toimijoille

Aito Säästöpankki jakoi Säästöpankkien valtakunnallisen Hyviä tekoja -äänestyksen kautta yhteensä 10 000 euroa lahjoituksina pirkanmaalaisille toimijoille. Verkossa toteutetussa äänestyksessä annettiin yhteensä 7 447 ääntä pirkanmaalaisten ehdottamille yhdistyksille, ja ehdotusten joukosta valittiin 16 lahjoitusten saajaa.

- Säästöpankkien toimintaa on koko niiden olemassaolon ajan ohjannut tahto edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia, kertoo Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen. – Hyviä tekoja -kampanjan lisäksi Aito Säästöpankki tekee vuosittain lukuisia hyviä tekoja esimerkiksi tukemalla paikallisia urheilijalupauksia, valmentamalla heidän omaa talouttaan ja tukemalla lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Omistajasäätiömme Ikaalisten ja Luopioisten säästöpankkisäätiöt jakavat lisäksi vuosittain apurahoja ympäröivän yhteisön hyvinvointia edistämään. 

Lahjoitukset luovutettiin yhdistysten edustajille Tampereen pääkirjasto Metsossa järjestetyssä tilaisuudessa. Aito Säästöpankki lahjoitti 10 000 euron summan yhdistyksille 400 - 1200 euron suuruisina lahjoituksina.

- On upeaa nähdä, miten monenlaista toimintaa pääsemme lahjoitusten kautta mahdollistamaan, toteaa Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen.

Lahjoituksen saajat edustavat toimintaa yhdistyskentän laidasta laitaan: eläintensuojelua ja toimintaa yhdessä eläinten kanssa, liikuntaa ja urheilua, toimintaympäristön parantamista esimerkiksi luonnossa ja kädentaitoharrastuksissa sekä pirkanmaalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista eri kohderyhmille.

Lahjoitukset mahdollistavat monenlaista hyvää tekevää toimintaa

Tilaisuudessa yhdistysten edustajat kertoivat lyhyesti, millaista toimintaa lahjoitukset mahdollistavat. 

Pirkanmaan pyörätuolitanssijat ry käyttää saamansa lahjoituksen Tampereen ensimmäisten isojen kansainvälisten pyörätuolitanssikisojen järjestelyihin. 2.-4.8.2019 Tampereelle kokoontuvat pyörätuolitanssin huiput kansainvälisiin kisoihin ja samaan aikaan kisattaviin avoimiin kisoihin. Osa varoista käytetään yhdistyksen 10-vuotisjuhlajärjestelyihin.

Kissojen Katastrofiyhdistys on 40-vuotisen toimintahistoriansa aikana auttanut noin 9 500 kissaa. Yhdistys ottaa vastaan kodittomia kissoja, siruttaa, leikkaa ja järjestää niille tarvittavan eläinlääkärihoidon ja etsii niille uudet kodit. Nyt saamansa summan yhdistys käyttää tähän tärkeään perustehtäväänsä.

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys edistää lemmikkien, tuotantoeläinten ja luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia. Lahjoitussumman yhdistys käyttää eläinten hoitoon tilapäiskodeissa ja nuorten valistamiseen eläinsuojeluasioista.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry tukee omaisia ja läheisiä, joiden perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Avustussumman avulla yhdistys järjestää toimintaa lapsiperheille – erityisesti perheille, joissa yksinhuoltaja sairastuu.

Vapaaehtoisina pelastuspalvelualan viranomaisten apuna toimiva Pirkanmaan pelastuskoirat ry parantaa saamansa tuen avulla paikannuslaitteistoaan.

Kissankulma ry:n hoidettavana on tällä hetkellä paljon luonnonvaraisia eläimiä. Varoja käytetään niiden hoitoon sekä eläinlääkärikuluihin.

Parkunmäen Apassit ry aikoo käyttää varat jalkapallojuniorien valmennukseen. 

Särkijärven kalastusseuran pitkäaikainen haave Särkijärven kapeikon ruoppaamisesta on nyt Aito Säästöpankin lahjoituksen avulla toteutumassa. Kapeikko jäätyy talvisin pohjaa myöten, ja sen ruoppaamista on suunniteltu jo 15 vuoden ajan. Ruoppaus toteutuu syksyllä 2019. 

Kangasalan ympäristö- ja yrittäjyyskoulun tukiyhdistys Kyy ry lisää tukisumman avulla mm. lajitietoutta ja luonnon monimuotoisuutta, ennallistaa jalopuulehtoa erilaisilla talkoilla ja työllistää nuoria tapahtumiinsa. 

Tehdassaaren Tuki ry käyttää saamansa lahjoituksen nuorten syrjäytymistä estävään työhön. Yhdistys on kehittänyt 10/8 -menetelmän, jossa kymmenen nuoren porukasta kaksi valitaan vertaisvalmentajiksi. Tukisumman avulla yhdistys laatii mallin, jonka avulla menetelmää voi hyödyntää muuallakin. 

Perinteiset Pirkanmaan kehitysvammaisten kesäkisat Suupan Sukkelat järjestettiin 5.6. Pirkkalassa. Kisoihin osallistui yli 400 kilpailijaa ja kisat mahdollisti reilu 130 toimitsijaa. Aito Säästöpankin lahjoituksen avulla kisoihin hankittiin kilpailunumeroita, telttakatos ja muita kisoissa tarvittuja käytännön tarvikkeita. 

Tampere Hacklabin keskiössä on yhteisöllisyys. Tampere Hacklabin tiloissa kenellä tahansa on mahdollisuus toteuttaa esimerkiksi puu-, metalli-, tekstiili-, pintakäsittely- tai elektroniikkaprojekteja. Yhdistyksessä on pitkään haaveiltu metallijyrsinkoneesta, ja todennäköisesti Aito Säästöpankin lahjoitus käytetäänkin sellaisen hankkimiseen.

Kiusatut/Setlementti Tampere ry järjestää matalan kynnyksen toimintaa henkilöille, jotka ovat tulleet kiusatuiksi esimerkiksi koulussa tai työpaikalla. Kiusatut-toiminta on käynnistynyt vuosi sitten. Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät voivat avustuksen avulla toteuttaa viimeisellä kokoontumiskerralla retkiä. 

Jalkautuvaa nuorisotyötä Valkeakoskella tekevä yhdistys Yönusvan tuki ry käyttää tukisumman nuorten tukemiseen ja vapaaehtoistyöhön.

Valkeakosken biljardikerho aikoo hankkia avustusrahoilla biljardikeppejä ja pienvarusteita, esimerkiksi liitua ja kärkinahkaa. Pieni summa jää biljardipöydän pintaveran uusimiseen. 

Eläkkeensaajien Ylöjärven yhdistys ry aikoo hyödyntää tukisumman tietotekniikan opettamiseen. Yhdistys järjestää ikäihmisille toimintaa lähes joka päivä, ja kiinnostusta esimerkiksi pankki- ja terveydenhoitoasioiden opettelemiseen on jatkuvasti. 

Lahjoitussummat:

Kohteen nimi

Euroa

Kissankulma ry

600

Parkunmäen Apassit ry

500

Särkijärven kalastusseura

800

Kangasalan ympäristö- ja yrittäjyyskoulun kannatusyhdistys KYY ry

600

Tehdassaaren Tuki ry

500

Suupan sukkelat - Pirkanmaan kehitysvammaisten kesäkisat

500

Tampere Hacklab ry

1200

Pirkanmaan pyörätuolitanssijat ry

600

Pirkanmaan pelastuskoirat

600

Kissojen katastofiyhdistys ry

500

Pirkanmaan Eläinsuojeluyhdistys

400

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

800

Kiusatut/Setlementti Tampere ry

1000

Yönusvan tuki ry

600

Valkeakosken biljardikerho ry

400

Eläkkeensaajien Ylöjärven yhdistys ry

400

10000,00

Lisätiedot:

Pirkko Ahonen | toimitusjohtaja | pirkko.ahonen@saastopankki.fi | 050 407 0334 | @PankkiPirkko

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...