Lammin Säästöpankin tulostiedote 2017

Yhä useampi valitsi Lammin Säästöpankin: Liiketoiminta vahvassa kasvussa

Vuosi 2017 oli 140 vuotta täyttäneelle Lammin Säästöpankille juhlan ja kasvun aikaa. Uusi toimitusjohtaja Lauri Kalpala on nostanut asiakaskokemuksen toiminnan keskiöön, ja pankki saikin viime vuonna 1 839 uutta asiakasta. Lammin Säästöpankilla on tutkitusti tyytyväiset asiakkaat. Asiakasliiketoiminta kasvoi erinomaisesti 70,1 milj. euroa. Myös pankin tase kasvoi 501,9 milj. euroon, ja vakavaraisuus oli 18,57 %. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa. Se laski ennätyksellisestä tulosvuodesta 2016, mutta säilyi silti hyvällä tasolla.

Lammin Säästöpankin uuden, syksyllä 2017 toimitusjohtajan saappaat ottaneen Lauri Kalpalan mukaan pankin henkilökunnan hyvä draivi näkyy kasvun lisäksi myös asiakkaille. Palveluun satsaaminen on kirjattu myös tuoreeseen strategiaan.

 – Tavoitteenamme on tarjota parasta paikallista palvelua. On hienoa nähdä, että henkilökuntamme on aktiivisuudellaan ja hyvällä palveluasenteellaan onnistunut voittamaan sekä uusien että vanhojen asiakkaidemme luottamuksen, Kalpala iloitsee.

Suositteluindeksi NPS:n mukaan Lammin Säästöpankin asiakkaista lähes 80 % suosittelee pankkiaan. Henkilökohtainen, välittävä asiakaspalvelu tulee jatkossakin olemaan Lammin Säästöpankin vahva kilpailuetu murroksessa olevalla pankkialalla.

– Meille tyytyväiset ja sitoutuneet asiakkaat ovat kunnia-asia ja hyvä pohja kasvulle. Tehokkainta markkinointia on se, kun asiakkaamme kertovat saamastaan hyvästä palvelusta eteenpäin. Silloin olemme onnistuneet tavoitteessamme.

Asiakkaat kohdataan joustavasti kasvokkain ja digissä

Lammin Säästöpankki haluaa tehdä pankkiasioinnista mahdollisimman helppoa ja joustavaa. Palveluita kehitetään jatkuvasti asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan, yhdessä Säästöpankkiryhmän kanssa. 

– Otimme asiakkaidemme toiveesta hiljattain käyttöön laajennetut palveluajat. Tapaamisia on mahdollista sopia nyt myös aamu- ja ilta-aikaan, ja puhelinpalvelumme palvelee arkisin kello 22 asti. Toki on myös tärkeää, että digitaaliset palvelumme ovat kunnossa.

Vuonna 2017 Säästöpankeissa aukaistiin muun muassa chat-palvelu ja vuonna 2018 uudistetaan Sp-mobiili ja otetaan käyttöön verkkoneuvottelut. 

– Haluamme olla siellä, missä asiakkaammekin ovat. Siksi palvelemme joustavasti ja asiantuntevasti kaikkialla: konttorissa, kotona, työpaikalla, puhelimessa tai verkossa. Asiakas valitsee hänelle itselleen sopivimman kanavan, ja me tarjoamme hänelle jatkossakin parasta mahdollista palvelua, Kalpala jatkaa.Luottokanta jämäkässä kasvussa

Vuoden päättyessä pankin oman taseen luottokanta oli 398,8 milj. euroa (370,0 milj. euroa) ja Sp-Kiinnitysluottopankin luottokanta 62 milj. euroa (43,4 milj. euroa). Yhteensä luottoja oli 460,9 milj. euroa (413,5 milj. euroa), kasvua 11,5 %.

Asuntoluottoja oli vuoden lopussa 300,0 milj. euroa (281,4 milj. euroa), kulutusluottoja 35,4 milj. euroa (32,1 milj. euroa), yritysluottoja 95,5 milj. euroa (68,4 milj. euroa) ja maatalousasiakkaiden luottoja 29,0 milj. euroa (28,1 milj. euroa).

Meillä talletetaan entiseen malliin ja sijoitetaan yhä innokkaammin 

Talletusten määrä oli vuoden lopussa 365,3 milj. euroa (356,0 milj. euroa). Pankin asiakkaiden rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat 14,8 % ollen vuoden lopussa 103,0 milj. euroa (89,7 milj. euroa). 

Varman vakavarainen – tase ylitti 500 miljoonaa

Pankin vakavaraisuussuhde oli vuoden päättyessä 18,57 % (18,74 %). Taseen loppusumma oli vuoden lopussa 501,9 milj. euroa (479,9 milj. euroa).

Vuoden 2018 näkymät: Ennakoimme kasvun jatkuvan

Lammin Säästöpankki uudisti 1.1.2018 alkaen organisaatiotaan. Liiketoiminta jakautuu jatkossa henkilö-, yritys-, maa- ja metsätalousasiakas- sekä varallisuudenhoidon liiketoiminta-alueisiin.

Pankin liiketoiminnan volyymien arvioidaan kasvavan suotuisasti vuoden 2018 aikana. Suurimmat kasvuodotukset on asetettu yritys- ja varallisuudenhoidon liiketoimintaan. Pankki tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua antolainauksen sekä rahasto- ja vakuutussäästöjen osalta. Pankin liiketuloksen arvioidaan jäävän hieman vuoden 2017 tasosta korkokatteen laskiessa ja digitalisaatioon sekä peruspankkiuudistuuksiin liittyvien IT-kulujen kasvaessa. Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan ja mikäli korkotaso nousee lievästi, on tällä pankin tulokseen positiivinen vaikutus.

Tulostiedote

Lisätietoja:

Lammin Säästöpankki
Lauri Kalpala, toimitusjohtaja
puh. 040 539 4955, email: lauri.kalpala@saastopankki.fi 

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista