Lammin Säästöpankin tulostiedote 2019

Lammin Säästöpankin liiketoiminnan kasvu ja tulos kehittyivät odotusten mukaisesti vuoden 2019 aikana. Luottokanta kasvoi 4,68 % ja talletuskanta 3,69 %. Vakavaraisuus oli vuoden 2019 lopussa hyvällä tasolla 21,90 %. Vakavaraisuutta vahvistivat mm. tilikauden tulos ja kantarahastoanti. Liikevoitto oli 3,52 miljoonaa euroa, mikä oli merkittävästi edellistä vuotta parempi. Liikevoiton suotuisaan kehitykseen vaikuttivat erityisesti palkkiotuottojen ja sijoitustoiminnan tuottojen kasvu.

Kasvu, kannattavuus ja vakavaraisuus kehittyivät positiivisesti

Lammin Säästöpankin liiketoiminnan kasvu ja tulos kehittyivät odotusten mukaisesti vuoden 2019 aikana. Luottokanta kasvoi 4,68 % ja talletuskanta 3,69 %. Vakavaraisuus oli vuoden 2019 lopussa hyvällä tasolla 21,90 %. Vakavaraisuutta vahvistivat mm. tilikauden tulos ja kantarahastoanti. Liikevoitto oli 3,52 miljoonaa euroa, mikä oli merkittävästi edellistä vuotta parempi. Liikevoiton suotuisaan kehitykseen vaikuttivat erityisesti palkkiotuottojen ja sijoitustoiminnan tuottojen kasvu.

- Vuonna 2019 pankin liiketoiminta kehittyi monella tapaa oikeaan suuntaan. Erityisen tyytyväisiä olemme tekemiimme panostuksiin asiantuntijapalveluiden kehittämisen osalta. Muun muassa varallisuudenhoidon, lainopillisten palveluiden sekä yrityspalveluiden kysyntä oli hyvässä kasvussa, mikä osaltaan paransi pankin kannattavuutta, kertoo Lammin Säästöpankin toimitusjohtaja Lauri Kalpala.

Muutoksia palveluverkostossa ja panostuksia asiantuntijuuteen

Pankkiala on jo pidempään käynyt läpi suurta murrosvaihetta, jonka taustalla ovat asiakaskäyttäytymisen muutos ja jatkuvasti kehittyvä teknologia investointivaateineen. Tämän myötä perinteisten konttoripalveluiden tarve on vähentynyt samalla, kun asiantuntijapalveluiden tarve on lisääntynyt.

Varmistaakseen pankkialan rajussa murroksessa menestymisen ja asiakkaidensa parhaat mahdolliset asiantuntijapalvelut Lammin Säästöpankki teki vaikean, mutta välttämättömän päätöksen konttoriverkoston supistamisesta ja panostamisesta asiantuntijapalveluihin. 1.1.2020 alkaen Hattulan ja Janakkalan konttorit yhdistettiin Hämeenlinnan keskustan konttoriin, Nurmijärven konttori Klaukkalan konttoriin ja Tuuloksen konttori Lammin konttoriin. Riihimäen ja Tuusulan konttorit muutettiin ajanvarauskonttoreiksi.

- Konttoripalveluiden muutokset ovat sujuneet suunnitellusti. Tiedostamme kuitenkin, että tehtyjen muutosten vaikutukset ovat olleet isoja esimerkiksi ikäihmisten kohdalla. Sen takia meille on ollut hyvin tärkeää kehittää myös heille uusia, monipuolisempia ja laadukkaampia palveluita konttoripalveluiden tilalle, Kalpala toteaa.

- Nyt vuoden vaihteen jälkeen olemmekin aloittaneet nk. Senioripalvelun, jolla yhdessä kumppaneidemme kanssa haluamme varmistaa, että niin pankkiasioihin, asumise kuin terveyteen liittyvät palvelut ovat vaivattomasti myös senioriasiakkaidemme saatavilla, Kalpala jatkaa.

Talouden valmennus edistämässä asiakkaidemme hyvinvointia

Kotitalouksien nopeasti lisääntynyt velkaantuminen on johtamassa huolestuttavalla tavalla monen suomalaisen ylivelkaantumiseen. Heikko talousosaaminen ei ole vain yksityishenkilöiden, vaan myös pienempien yrityksien haasteena. Lammin Säästöpankki on Säästöpankkiaatteen ja omien arvojensa mukaisesti halunnut lähteä auttamaan asiakkaitansa taloudenhoitoon liittyvien ongelmien ennaltaehkäisemisessä.

- Sekä yksityishenkilöt että yritykset tarvitsevat kumppania, jonka kanssa suunnitella tulevaisuutta. Lammin Säästöpankki on kehittänyt asiakkailleen uuden Säästövalmentaja –konseptin, jonka avulla se pystyy edistämään asiakkaidensa taloudellista turvaa ja hyvinvointia, sanoo Kalpala.

Vastuullista toimintaa alueensa hyväksi

Lammin Säästöpankki on kotimainen pankki, joka toimii Kanta-Hämeen ja Keski-Uusimaan alueella. Pankin maksamat verotulot jäävät toimialueelle sekä Suomeen.

- Asiakkaidemme ja toimialueemme menestyminen ovat edellytys myös pankin menestykselle. Sen takia Lammin Säästöpankki osallistuu aktiivisesti yhteisön ja toimialueen hyvinvoinnin edistämiseen esimerkiksi tukemalla paikallisia kulttuuri- ja harrastetoimijoita, tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, Kalpala mainitsee.

Vuonna 2019 Lammin Säästöpankki lahjoitti 50 000 euroa vastuullisuuslahjoituksina. Suurin osa lahjoituksista osoitettiin syöpäjärjestöille syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemiseen. Lisäksi lahjoituksia myönnettiin Hyviä tekoja –kampanjan kautta sekä suoraan pankkiin tulleiden hakemusten sisältämiin kohteisiin.

Kampanja käynnistyi jälleen 10.2.2020. Lahjoituskohteiden ehdottaminen ja äänestys jatkuvat 17.3.2020 saakka. Kampanjan löytää Lammin Säästöpankin verkkosivujen kautta.

Lammin säästöpankin avainluvut 2019

 

Lammin avainluvut 2019

* Asiakasmäärän vähentyminen johtuu asiakasrekisterin teknisistä muutoksista

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä

Lammin Säästöpankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.

Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy ja Sp-Koti Oy.

Lisätietoja:
Lammin Säästöpankki
Lauri Kalpala, toimitusjohtaja
puh. 040 539 4955, email: lauri.kalpala@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista