Säästöpankki Sinetin vakavaraisuus vahvalla tasolla

Säästöpankki Sinetin liiketoiminta on jatkunut vakaana vuonna 2016. Talletukset, luotonanto ja liiketoiminta ovat kehittyneet tavoitteiden mukaisesti. Luotonanto kasvoi viimeisen 12 kk:n aikana 2,9 %. Korkokate kasvoi 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Pankin tase kasvoi vertailukaudesta 5,4 %.

Tammi-kesäkuun tuloskatsaus

Markkinoiden turbulenssi ja talouden yleinen epävarmuus ovat aiheuttaneet haasteita pankin tuloksen muodostumiseen, mutta eivät ole vaarantaneet pankin vahvaa vakavaraisuutta. Talletusten kehitys ja luotonannon kasvu ovat toteutuneet ennakoidusti. Kesäkuun lopussa talletukset olivat 173 889 tuhatta euroa. Talletukset vähentyivät viimeisen 12 kk:n aikana -0,6 %. Poikkeuksellisen korkotason ja sitä seuranneen alhaisen talletuskorkotason vuoksi muiden säästämis- ja sijoitustuotteiden myynti jatkui vahvana. Koko luotonanto sisältäen välitetyt luotot oli kesäkuun lopussa 186 433 tuhatta euroa. Kasvu viimeisen 12 kk:n aikana oli 2,9 %. Luottoja myönnettiin ja uudistettiin viimeisen 12 kuukauden aikana n. 38.269 tuhatta euroa.

Säästöpankki Sinetti harjoittaa peruspankkitoimintaa ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja. Omasta taseesta myönnettyjen luottojen ja vastaanotettujen talletusten lisäksi pankki välittää yhteistyö-kumppaneidensa tuotteita ja palveluja. Näitä ovat mm. kiinnitysluotot, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalvelut sekä vakuutukset.

Pankilla on yhteensä viisi konttoria, Eräjärvellä, Jämsässä, Länkipohjassa, Orivedellä ja Ylöjärvellä. Säästöpankki Sinetin palveluksessa on 23 toimihenkilöä.

Kilpailukykyisenä loppuvuoteen

– Epävarmassa taloustilanteessa ja historiallisesti alimmalla tasolla olevien markkinakorkojen aikana olemme panostaneet vakavaraisuuden ja kannattavuuden lisäksi oman asiakaskannan hoitoon ja asiakaspalvelun jatkumiseen. Joudumme loppuvuoden aikana päästämään irti pitkän uran tehneistä toimihenkilöistä. Haluamme säilyttää palvelutasomme ja valikoimamme mahdollisimman hyvänä vankkojen ammattilaisten eläkkeelle siirtymisestä huolimatta, kertoo toimitusjohtaja Hannu Syvänen.

– Toimiala muuttuu tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan. Pyrimme vastaamaan myös tuleviin haasteisiin ja muutoksiin. Laadukas palvelu, pitkäaikainen yhteistyö ja asiakkaan kuuntelu ovat avaintekijöitä yhteiseen menestykseen. Paikallisena ja ihmisläheisenä pankkina pyrimme olemaan läsnä asiakkaan valitsemissa palvelukanavissa, säästäväisyyttä ja asiakkaidemme taloudellista hyvinvointia edistäen, toteaa Syvänen.

Kilpailukyvyn parantaminen ja asiakaskeskeisen strategian toteuttaminen pysyvät liiketoiminnan painopisteinä.

– Teemme kovasti työtä olemassa olevien asiakkaiden huolehtimiseksi, heidän oman taloutensa hoitamisen ja kehittämisen tiimoilla. Tavoitteenamme on saada entistä enemmän asiakkaita, jotka keskittävät pankkiasiointinsa Säästöpankki Sinettiin. Tänä vuonna olemme muuttaneet mm. asiakasetujamme siten, että asiakas saa konkreettisia etuja keskittämällä asiointinsa Säästöpankkiin, Syvänen kertoo.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Hannu Syvänen, p. 0400 548 508, hannu.syvanen@saastopankki.fi

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista