Säästöpankin talouskatsaus 13.1.2022

Maailmantalouden elpyminen jatkuu vuonna 2022, mutta aiempaa hitaammalla tempolla. Korona on edelleen riesanamme, mutta sen taloudelliset vaikutukset jäänevät rajallisiksi. Inflaatio pysyy teemana myös vuonna 2022. Inflaation odotetaan kuitenkin rauhoittuvan, mutta se pysyy totuttua korkeammalla tasolla etenkin alkuvuonna. Rahapolitiikan kiristys alkaa, mikä voi aiheuttaa hermoilua sijoitusmarkkinoilla.

Säästöpankin talouskatsauksessa pääekonomistimme Henna Mikkonen käy lyhyesti ja ytimekkäästi läpi ajankohtaisia talousasioita. Katsauksessa käydään läpi kotimaista ja kansainvälistä taloustilannetta, taloudellista toimintaympäristöä selittäviä taloudellisia ilmiöitä sekä talouskehitystä kuvaavia ja siihen vaikuttavia tilastoja. Katsaus julkaistaan tallenteena neljästi vuodessa 13.1. / 11.5. / 19.8. / 13.10.
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista