Säästöpankin talouskatsaus 14.10.2021

Maailmantaloudessa elpymisen ripein vaihe on takana päin, mutta kasvu jatkuu edelleen hyvällä tasolla. Huolien kirjo on lisääntynyt, miten ne vaikuttavat talouskehitykseen? Entä miltä näyttää Suomen taloustilanne vuoden loppua kohti mentäessä? Mm. näihin kysymyksiin saat vastauksen Säästöpankin talouskatsauksessa.

Säästöpankin talouskatsauksessa pääekonomistimme Henna Mikkonen käy lyhyesti ja ytimekkäästi läpi ajankohtaisia talousasioita. Katsauksessa käydään läpi kotimaista ja kansainvälistä taloustilannetta, taloudellista toimintaympäristöä selittäviä taloudellisia ilmiöitä sekä talouskehitystä kuvaavia ja siihen vaikuttavia tilastoja.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista