Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin pandemian tuomista haasteista huolimatta

Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin, asiointinsa keskittäneiden määrä lisääntyi ja lainakanta kasvoi markkinoita nopeammin. Ryhmän tärkein onnistumisen mittari, asiakastyytyväisyys, pysyi erittäin vahvalla tasolla. Globaalin pandemian seurauksena Säästöpankkiryhmän tulos laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Loppuvuoden tuloksen odotetaan olevan viimevuotista matalampi, mutta selvästi positiivinen.

Tomi Närhinen - toimitusjohtaja 2017-2022, Säästöpankkiryhmä.

Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja alkuvuodelta 2020 oli 10,6 miljoonaa euroa (66,6 milj. euroa vertailujaksolla 1.1.2019-30.6.2019). Etenkin sijoitustoiminta painoi tulosta. Nettotulos oli 7,6 miljoonaa euroa (50,9 milj. euroa), josta Säästöpankkiryhmän omistajien osuus oli 7,4 miljoonaa euroa (50,0 milj. euroa). 

”Maailmanlaajuisen pandemian vaikutukset iskivät keväällä myös Säästöpankkiin. Olemme kuitenkin vakaalla pohjalla ja tuloksemme on vahvasti positiivinen. Pandemiakriisi on meille kaikille yhteinen, ja siksi tärkeänä tavoitteenamme on tukea asiakkaitamme tänä haastavana aikana,” Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Tomi Närhinen toteaa. 

Säästöpankkien rooli asiakkaidensa auttamisessa pandemian yli onkin osoittautunut suureksi. 
”Olemme auttaneet asiakkaitamme rahoituksen suunnittelussa, myöntäneet ennätyksellisen määrän lainojen lyhennysvapaita ja osallistuneet myös yhteiskunnallisiin hankkeisiin pandemian taloudellisten vaikutusten rajoittamiseksi,” Närhinen kommentoi.

Haastavasta tilanteesta huolimatta Säästöpankkiryhmän asiakasliiketoiminta kehittyi alkuvuonna hyvin. Korkokate kasvoi 3,2 prosenttia ja oli yhteensä 79,7 (77,3) miljoonaa euroa. Korkokatteen kasvua selittävät kasvanut luotonanto sekä jälleenrahoituksen edullinen hinta. Pankkiryhmän palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat 9,3 prosenttia 48,1 (44,0) miljoonaan euroon. Merkittävin kasvu palkkiotuotoissa oli maksuliikenteestä ja rahastoista saaduista palkkioista. 

Koronaviruspandemia näkyi erityisesti Säästöpankkiryhmän sijoitustoiminnan nettotuloksessa, joka painui tappiolle ollen -9,4 (28,1) miljoonaa euroa. Suurin osa tappiosta oli realisoitumattomia arvonmuutoksia käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista. Sen sijaan vakuutusmaksutulo parani vertailukaudesta ja oli 60,0 (46,0) miljoonaa euroa. Korvauskulut laskivat vertailukaudesta ja olivat 41,5 (51,4) miljoonaa euroa. 

Liiketoiminnan kulut nousivat vuoden alkupuolella 6,6 prosenttia 112,6 (105,6) miljoonaan euroon. 

Säästöpankkiryhmän loppuvuoden tuloksen odotetaan olevan viimevuotista matalampi, mutta selvästi positiivinen. Loppuvuoden näkymiin vaikuttaa sijoitustoiminnan tuloksen lisäksi luottolaadun kehittyminen, mikä puolestaan on hyvin riippuvainen Suomen kansantalouden kyvystä toipua pandemiakriisistä. 

Pandemian positiivinen puoli: kriisi vauhdittaa asiakaskäyttäytymisen muutosta

Pandemiakriisi on vauhdittanut pankkien asiakaskäyttäytymisen ja asiakaspalvelun muutosta. Maaliskuussa koronaviruksen levittyä pandemiaksi pankit joutuivat nopeasti muuttamaan toimintamallejaan, allokoimaan resurssejaan uudelleen sekä löytämään uusia tapoja kohdata asiakkaitaan.

”Pandemia nopeutti asiakaskäyttäytymisen muutosta ja vauhditti digitaalista kehitystä kaikkien kannalta joustavampaan suuntaan. Näemme, että osa näistä muutoksista on tullut jäädäkseen, ja tulevaisuudessa voimme tarjota asiakkaillemme vieläkin joustavamman ja saavutettavamman tavan hoitaa pankkiasioita,” Närhinen kuvailee.

Muutoksen myötä myös pankkien asiantuntijoiden mahdollisuudet työskennellä joustavasti ja monimuotoisesti paranevat.

Säästöpankkien asiakastyytyväisyys vahvalla tasolla

Säästöpankkien tärkein onnistumisen mittari eli asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus ovat säilyneet pandemiakriisistä huolimatta vahvalla tasolla. Säästöpankkien henkilöasiakas-neuvottelujen suositteluindeksi (NPS) on ollut alkuvuoden aikana 88,2%.

Verkkoneuvottelut ja sopimusten digitaalinen allekirjoittaminen ovat nousseet merkittävämpään rooliin Säästöpankin asiakasliiketoiminnassa. 

”Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme paras henkilökohtaisten ja digitaalisten palvelujen kokonaisuus. Nopealla reagoinnilla ja toimintamme muutoksella vastaamme hyvin tähän tavoitteeseen,” Närhinen kommentoi.

Myös henkilöasiakaskannan rakenne on kehittynyt positiivisesti. Asiointinsa Säästöpankkiin keskittäneiden henkilöasiakkaiden määrä kasvoi 1,3%. Kehitys on ollut vahvaa myös asuntorahoituksessa, jossa Säästöpankkien lainakanta on kasvanut markkinoita nopeammin. 

Myös yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus ovat erittäin vahvalla tasolla. Säästöpankkien asiakasneuvottelujen suositteluindeksi (NPS) yritysasiakkaiden osalta on 91,6%. 

Säästöpankit paikallisen ja taloudellisen hyvinvoinnin asialla

Säästöpankkiryhmän tehtävä on edistää asiakkaiden taloudellista hyvinvointia. Tehtävä on säilynyt samana jo lähes 200 vuotta. 

”Tuotamme palveluja, joiden avulla asiakkaidemme taloudellinen hyvinvointi paranee kestävästi ja pitkäjänteisesti. Neuvonannossa olemme reilusti asiakkaidemme puolella”, Tomi Närhinen kuvailee.

Säästöpankkiryhmälle on tärkeää tukea paikallisyhteisöjä. Osa Säästöpankin tuloksesta jaetaan paikallisesti takaisin yhteisöön, ja Säästöpankki tukee paikallisyhteisöjä myös rahoittamalla paikallisesti toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tässä Säästöpankkiryhmän rooli on viime aikoina kasvanut merkittävästi.

Säästöpankkiryhmä on kasvava, täysin suomalainen säästämisen ja sijoittamisen sekä henkilö- ja yritysrahoittamisen pankkiryhmä, jolla on jo yli 470 000 henkilö- ja yritysasiakasta.

 

Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (pdf)

Lisätiedot: 
Tomi Närhinen, 
Säästöpankkiryhmä, toimitusjohtaja
+358 40 724 3896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista