Muoti-ilmiö vai kaksisataavuotinen arki?

Sijoituspalveluyritykset kilpailevat keskenään siitä, kuka on vastuullisin. Raportoidaan vastuullisuuspisteytyksiä, maapalloja, hiilijalanjälkeä ja direktiivien mukaisia sijoitusluokkia. Ammattimaiselta kuulostavaa nippelitietoa, jonka merkitystä harva ymmärtää tai osaa suhteuttaa oikein mihinkään. Mitä vastuullisuus konkreettisesti tarkoittaa ja millä tavalla se vaikuttaa sijoituskohteiden houkuttelevuuteen? Tätä pohtii salkunhoitajamme Johan Hamström blogikirjoituksessaan.

Säästöpankin brändikuva

Edesmenneet isovanhempani olivat hyvin aktiivisesti edistämässä oman paikkakuntansa ja sen asukkaiden hyvinvointia. He tekivät pyyteettömästi töitä vapaa-ajallaan paikkakunnan työpaikkojen, turvallisen asuinympäristön ja harrastetoiminnan eteen. Ei siksi että oli pakko, vaan siksi, että se oli heille tärkeää. Vasta isoisäni hautajaisissa todella tajusin sen, mitä kaikkea he olivat tehneet ja kuinka paljon sitä arvostettiin.

He ovat omalla toiminnallaan keskeisesti vaikuttaneet maailmankatsomukseeni. Pitkän päälle on aina tärkeää pyrkiä toimimaan oikein ja vastuullisesti, vaikkakin se juuri siinä hetkessä voi tuntua vaikealta.

Tämä arvomaailma heijastuu myös sijoittamiseen. Uskon vilpittömästi siihen, että ainoastaan niillä yrityksillä, jotka pitävät huolta ihmisistään, asiakkaistaan ja toimintaympäristöstään on edellytyksiä menestyä pidemmällä aikavälillä.

Sijoittajina ja omistajina on meidän tehtävämme varmistaa, että tämä toteutuu.

Vastuullisuus on toimintatapa ei ainoastaan myyntiargumentti

Vastuullinen sijoittaminen on tämän päivän muoti-ilmiö. Suhtaudun tietyllä varauksella sen ympärillä vellovaan keskusteluun. Sijoituspalveluyritykset kilpailevat keskenään siitä, kuka on vastuullisin. Raportoidaan vastuullisuuspisteytyksiä, maapalloja, hiilijalanjälkeä ja direktiivien mukaisia sijoitusluokkia. Ammattimaiselta kuulostavaa nippelitietoa, jonka merkitystä harva ymmärtää tai osaa suhteuttaa oikein mihinkään.

Helposti käy niin, että ei nähdä metsää puilta. Mitä vastuullisuus konkreettisesti tarkoittaa ja millä tavalla se vaikuttaa sijoituskohteiden houkuttelevuuteen?

Vastuullisuudessa on kyse arvovalinnoista

Yhteiskunnan arvovalinnat ohjaavat käyttäytymistä, sääntelyä ja kulutuskysyntää. Muutokset arvovalinnoissa muuttavat täten yritysten toimintaympäristöä. Tämä luo mahdollisuuksia, mutta myös uhkakuvia niin yksittäisille yrityksille kun kokonaisille toimialoille.
Evoluutio pitää huolen siitä, että sopeutujilla on paremmat edellytykset menestyä. Tässä ei ole mitään uutta. Näin se on aina ollut ja tulee todennäköisesti aina olemaan.

Vastuullisuus ei ole sijoitusprosessin lisäosa, vaan sen ydin

Sijoituskohteiden houkuttelevuuden arvioinnissa pyrimme muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen mahdollisuuksista menestyä ja luoda osakkeenomistajilleen arvoa yli ajan. Mitkä asiat ovat liiketoiminnan kannalta olennaiset, miten muutokset näissä vaikuttavat keskeisiin arvoajureihin (kasvu, kannattavuus, investoinnit ja pääomakustannus).

Vastuullisuus ei ole tässä irrallinen tekijä, vaan nivoutuu saumattomasti yhteen analysoitavaan kokonaisuuteen.

Tässä joitakin havainnollistavia esimerkkejä tiedonjyväsistä, jotka yhdessä monen muun tekijän kanssa auttavat meitä lopulta muodostamaan kokonaisarvion sijoituskohteen houkuttelevuudesta:

  • Perheyhtiö Pernod Ricardin mukaan yhtiön vastuullisuuspanostukset ovat puhutelleet nuorempia huippuosaajia hakeutumaan yhtiöön töihin. Hyvien ihmisten löytäminen, pitäminen ja vastuuttaminen on äärimmäisen tärkeää liiketoiminnan kehittämisen ja sen jatkuvuuden kannalta.
  • Unilever panostaa merkittävästi kestävään kehitykseen. Nämä investoinnit johtavat yli ajan materiaalisäästöihin ja viestivät asiakkaille, että yhtiö välittää heille tärkeistä asioista. Toimitusjohtaja Alan Jopen mukaan brändit, joissa vastuullisuusnäkökulma korostuu kasvavat kaksi kertaa muuta portfoliota nopeammin.
  • Rakennusmateriaaliyhtiö Holcimin toimitusjohtaja Jan Jenischin mukaan yhtiön tekemillä etupainotteisilla päästöjä vähentävillä investoineilla on kilpailukykyä ja kannattavuutta parantava vaikutus. Uudet tuotteet, joiden ympäristövaikutus on pienempi, voidaan myös myydä selkeästi korkeammilla katteilla.

 

Tämähän on hyvin subjektiivista! Mitä sitten. Niin on kaikki sijoituspäätöksiin liittyvät arviot

Vastuullisuuden vaikutusten arviointi, kuten kaikki muutkin sijoituskohteen houkuttelevuuteen liittyvät arviot ovat aina subjektiivisia ja niihin vaikuttavat monet tekijät.

Informaation laatu paranee jatkuvasti, mikä on hienoa asia ja tuemme raportointistandardien kehittämistä. Itse informaatiota tärkeämpää on kuitenkin sen tulkinta ja sen pohjalta tehtävät johtopäätökset.

Ei tarvitse pelätä olevansa väärässä. Niin tulee käymään useammin kuin haluaa myöntää. Siksi hajautus, muutos- ja oppimishalukkuus ovat erittäin tärkeitä työvälineitä sijoittamisessa, myös mitä tulee vastuullisuuteen.

Tämän päivän hylkiöt voivat olla huomisen voittajia ja päinvastoin.

Lopuksi – mitä minä ajattelen vastuullisuudesta?

Vastuullisuus on arvovalintoja.

Vastuullinen sijoittaminen on yhteiskunnan arvovalintojen huomioimista sijoituskohteiden houkuttelevuuden arvioinnissa.

Vastuullinen varainhoitaja on sellainen, joka oikeasti auttaa ja valmentaa asiakkaitaan tekemään valintoja, jotka turvaavat ja parantavat heidän taloudellista hyvinvointiaan ja vaurastumistaan.

Tätä me Säästöpankissa olemme tehneet jo melkein kahdensadan vuoden ajan. Usean sukupolven säästöpankkilaisena voin sanoa, että meille säästöpankkilaisille tämä on sydämen asia!

 

Johan Hamström on Kauppatieteiden maisteri ja Säästöpankkien Varainhoidon osakesalkunhoitaja. Hamström menestyi parhaana suomalaisena Eurooppa-osakkeiden salkunhoitaja -sarjassa Citywire Nordic Awardseissa 2019. Hamströmin kynästä syntyy monipuolista pohdintaa sijoittamiseen, talouden hallintaan ja vaurastumiseen liittyen.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Kauppalehden blogissa.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista