Säästöpankin huoli: yhteiskunnan tuki mikro- ja pienyrityksille ei kohdennu koronasta selviämiseen

Suomalaisista mikro- ja pienyrityksistä lähes joka kymmenes on säästöpankin asiakas. Koronaviruskriisin vaikutukset niiden toimintaan ovat ennennäkemättömän rajut. Yrityksille tarjolla olevat koronatuet eivät yksin ratkaise yrityksien kiperää tilannetta. Säästöpankki tahtoo tukea ja auttaa yrittäjiä eri tavoin ja kokee tehtävänsä yhteiskunnallisesti tärkeäksi, jotta yritykset voivat menestyä jatkossakin.

Säästöpankin brändikuva

Koronakriisin vaikutukset mikro- ja pienyritysten toimintaan ovat rajuja. Julkisuudessa on laajalti kerrottu yrityksille tarjolla olevista korona-avustuksista, joita on saatavilla yrityksen koosta riippuen useita eri kanavia pitkin.

”Se, että nyt haettavat ELY-keskuksen ja Business Finlandin niin sanotut koronatuet eivät todellisuudessa ole kohdistettavissa koronatilanteen aiheuttaman kassakriisin hoitoon on monelle yrittäjälle vaikea hahmottaa. Tuilla tulee aidosti kehittää yrityksen liiketoimintaa, ja yrityksen tulee käyttää kehitystyöhön myös omia varojaan merkittävässä määrin. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen yritykselle voidaan maksaa 70 % etukäteen. Riskinä on, että ahdingossa oleva yritys joutuukin käyttämään avustuksen juokseviin kuluihin konkurssin välttämiseksi. Tällöin vaarana on, että aikanaan avustus peritään osittain tai kokonaan takaisin yritykseltä, ja siten saatetaan vaarantaa juuri ja juuri koronakriisistä selviytyneen yrityksen olemassaolo”, sanoo Säästöpankkiryhmän yritysasiakkaista vastaava johtaja Kari Suutari.

Kunnat valtavan tukiurakan edessä

Aivan näinä aikoina on käynnistymässä kuntien toteuttamana 2 000 euron kertatuki niille yksinyrittäjille, joiden toiminta on olennaisesti vaikeutunut koronapandemian seurauksena. Tuki on selkeästi kohdennettu korvaukseksi yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin kuten tilavuokriin, kone- ja laitekustannuksiin sekä muihin kiinteisiin ja muuttuviin kuluihin. 

”Tuki tulee ehdottomasti tarpeeseen, vaikka sen koosta voidaankin olla montaa mieltä. Euromäärää suuremmaksi haasteeksi saattaa kuitenkin muodostua tukien hakuprosessi. Suomessa on lähes 200 000 yksinyrittäjää, joten herää syvä huoli riittävätkö kuntien resurssit odotettavissa olevan avustushakemusvyöryn käsittelyyn riittävän nopeasti. Yksinyrittäjän tilanteen tekee vieläkin vaikeammaksi se, että myös yrittäjille luvattu uusi työmarkkinatuki tullee yrittäjän avuksi varsin hitaasti”, sanoo Suutari.

Asiakkaiden rinnalla seisominen osa Säästöpankin perustehtävää

Suomalaisista mikro- ja pienyrityksistä lähes joka kymmenes on Säästöpankin asiakas. Tarjolla olevista tuista huolimatta kaikki yritykset eivät tule selviämään koronan vaikutuksista. Tästä johtuen on tärkeää, että yritykselle ja sen rahoittajalle muodostuu yhtenäinen, realistinen kuva yrityksen tilanteesta ja tulevaisuudesta.

”Säästöpankkien tavoite on, että mahdollisimman moni suomalainen pienyritys toimii ja kasvaa myös koronakriisin jälkeen. Asiakkaidemme rinnalla seisominen myös näinä vaikeina aikoina on osa Säästöpankkien perustehtävää, jota toteutamme parhaillaan lyhennysvapaiden ja käyttöpääomarahoitusten lisäksi jakamalla yrityksille tietoa koronatilanteeseen tarkoitetuista tuista ja rahoituksista niin asiakaskohtaamisissa kuin laajalti asiakasviestinnällä verkkoviesteistä webinaareihin”, kertoo Suutari.

”Valtiovallan onkin jo nyt syytä tiedostaa koronatukiin liittyvä riski ja olla valmis tulkitsemaan mieluummin liian väljästi kuin tiukasti tuen käyttötarkoituksia. Vaikka jokaisella yrityksellä on vahva tarve uudistua ja uudistaa toimintaansa, on tällä hetkellä tärkeinä, että yhtään elinkelpoista yritystä ei kaadu tukien tulkintoihin, ei nyt eikä tukien käyttöä jälkikäteen arvioitaessa”, ehdottaa Suutari.

Säästöpankki tukee ja auttaa yrittäjiä yhdessä kumppaneidensa kanssa

Suomalaisten yritysten elinvoimaisuus on Säästöpankkiryhmälle tärkeää ja se hyödyntää laajasti kumppaniverkostoaan tukeakseen ja auttaakseen yrittäjää.
Säästöpankkiryhmään kuuluva Sp-Henkivakuutus hankki omistukseensa alkuvuodesta 2020 osan yritysrahoitukseen erikoistuneesta Fundu Oy:stä tukeakseen suomalaisten pienyritysten kasvua ja kehitystä.

Finnveran palveluita ovat perinteisesti tottuneet käyttämään niin Säästöpankit kuin Säästöpankkien yritysasiakkaatkin ja Finnveran alku- ja pk-takauksista joka viides myönnettiinkin viime vuonna Säästöpankkien yritysasiakkaille.

Pk-yrityksille yhdessä LähiTapiolan, Elon, Sitran, Innovestorin ja alueellisten toimijoiden kanssa suunnattu liiketoiminnan uudistumiseen keskittyvä, maksuton, Tahdo uudistua -ohjelma käynnistyi viime syksynä. Ohjelman tapahtumat toteutetaan tällä hetkellä webinaareina sekä erilaisina virtuaalitapahtumina ja niissä kuullaan yrittäjien uudistumistarinoiden lisäksi vinkkejä yrittäjän arkeen poikkeustilanteessa. Ohjemaan osallistuneista 93 % suosittelee ohjelmaa muille yrittäjille.

Yrittäjien keskuudessa vallitsevaa valtavaa tiedontarvetta kuvaa se, että yhdessä LähiTapiolan kanssa 8.4.2020 toteutettu webinaari keräsi yli 1 600 ilmoittautunutta ja tuotti satoja tukiin ja rahoitukseen liittyviä kysymyksiä.

”Yhdessä kumppaneidemme kanssa luotsaamme asiakkaamme myös yli vaikeiden aikojen”, päättää yritysasiakkaista vastaava johtaja Kari Suutari.

 

Lisätietoja

Kari Suutari
Säästöpankkiryhmä, liiketoimintajohtaja/yritysasiakkaat
044 207 1905
kari.suutari@saastopankki.fi

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista