Säästöpankki, GOS Yritysrahoitus ja Tesi yhteistyöhön: 10 miljoonan euron pilottirahastolta lainaa pk-yrityksille

Säästöpankki, GOS Yritysrahoitus Oy ja Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) perustavat uudenlaisen pk-yritysten rahoittamiseen erikoistuvan rahaston. Rahasto laajentaa erityisesti pienten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia tarjoamalla pankkirahoitusta täydentävää vieraan pääoman ehtoista rahoitusta kassavirtapositiivisiin pk-yrityksiin.

Peukku pystyyn onnistumisen merkiksi! Kun talousasioissa luottaa Säästöpankkiin, matka taittuu hyvässä seurassa.

GOS Yritysrahoitus Oy on perustanut GOS Private Debt I Ky -velkarahaston, joka tarjoaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta lähtökohtaisesti kassavirtapositiivisiin pk-yrityksiin. Säästöpankki tukee suomalaisten pk-yritysten kasvua ja kehitystä sijoituksella GOS Private Debt I -rahastoon. Pääomaltaan 10 miljoonan euron rahaston muina sijoittajina ovat valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) sekä rahaston perustamisesta vastaava GOS Yritysrahoitus Oy.

GOS Private Debt I -rahaston toiminta käynnistyy kesäkuun 2020 aikana. Pilottirahasto laajentaa erityisesti pienten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi yrityskauppa-, sukupolvenvaihdos- ja investointitilanteissa. Rahasto hyödyntää toiminnassaan GOS:n kehittynyttä riskienhallinnan analyysi- ja ennustemallia, jolla pieniäkin yrityksiä voidaan analysoida kustannustehokkaasti.

”Uusi rahasto täydentää erinomaisesti Säästöpankkien yritysrahoitustarjoamaa tarjoten entistäkin paremmat mahdollisuudet rahoittaa korona-ajasta toipuvaa pk-yrityskenttää”, toteaa Säästöpankkiryhmän yritysasiakkaista vastaava johtaja Kari Suutari ja jatkaa:

”Ja erityisen hienoa on, että Säästöpankit saivat sijoittajakumppaniksi Tesin, jolle pieniin pk-yrityksiin erikoistunut velkarahasto on myös uusi aluevaltaus.”

Rahoittajien yhteispelillä tukea pienyrityksille

GOS Private Debt I -rahaston toiminta perustuu yhdistelmään erinomaista tietotaitoa ja halua tukea suomalaisia pienyrityksiä kohtuuhintaisella lainarahoituksella. Rahasto tulee pääsääntöisesti olemaan osarahoittaja ja hankkeen mahdollistaja tilanteissa, joissa pääasiallisena rahoittajana toimii pankki.

”Muutamme yritysrahoituksen fundamentteja. Nopeat ja laadukkaat prosessit pienentävät yritysrahoitukseen liittyviä riskiä ja transaktiokuluja. Olemme GOS:lla todella innostuneita pystyessämme yhteistyössä Säästöpankin ja Tesin kanssa tuomaan markkinoille tuotteen, joka mahdollistaa kehittyneempien rahoitusrakenteiden käytön myös pk-sektorilla”, sanoo Aki Tusa GOS Consultingilta.

Nykypäivän muuttuva toimintaympäristö ja nopeasti kehittyvät liiketoimintamallit edellyttävät myös rahoituksen osalta innovatiivisuutta sekä eri rahoitusmuotojen ja rahoittajien yhteispeliä.

”Näimme GOS:n edistyneen analyysi- ja ennustemallin potentiaalin pk-yritysten lainoitustoiminnan kehittämisessä, ja lähdimme mielellämme sijoittajaksi mahdollistamaan pilottirahaston syntyä. Uskomme, että edistyneellä analyysityöllä voidaan keventää lainoitustoiminnan resurssi-intensiivisyyttä ja nopeuttaa rahoituspäätösten tekoa, kuitenkin korkeatasoinen riskienhallinta säilyttäen”, sanoo Tesin sijoitusjohtaja Petteri Laakso.

 

Lisätietoa:

Kari Suutari
Säästöpankkiryhmä, liiketoimintajohtaja/yritysasiakkaat,
044 207 1905, kari.suutari@saastopankki.fi

Aki Tusa
GOS Consulting Oy, partner
050 53 89682, aki.tusa@gos.fi

Petteri Laakso
Suomen Teollisuussijoitus Oy, sijoitusjohtaja
050 463 9313, petteri.laakso@tesi.fi

 

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. Säästöpankkien asiakkaina on lähes 10 % suomalaisista pienistä pk-yrityksistä.

GOS Consulting Oy on vuonna 2015 perustettu, voimakkaasti kasvava taloushallinnon ja rahoituksen asiantuntijayritys. GOS:n Rahoituspalvelut koostuvat rahoitusjärjestelyistä ja neuvonannosta, yritystutkimuksesta ja analyysistä sekä vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta pk-sektorille. Taloushallinnon palveluihin kuuluvat kirjanto-, raportointi-, controller- sekä CFO-palvelut.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 1,3 miljardia euroa. Omistamisen ja onnistumisen kunnianhimoa – www.tesi.fi | @TesiFII

 

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista