Säästöpankki Pienyhtiöt -osakerahasto on Suomen kolmanneksi paras

Säästöpankki Pienyhtiöt -rahasto valittiin Suomen kolmanneksi parhaaksi osakerahastoksi sijoittaja.fi -sivuston tekemässä vertailussa tammikuussa 2024. Vertailussa oli mukana yhteensä 23 pääasiallisesti suomalaisiin osakkeisiin sijoittavaa osakerahastoa, joilla on vähintään viiden vuoden tuottohistoria.

Säästöpankin brändikuva

Suomen parhaat osakerahastot -vertailussa pyrittiin selvittämään, mitkä ovat tavallisen rahastosäästäjän näkökulmasta Suomen parhaat rahastot, mitkä rahastot menestyvät kuukaudesta toiseen ja onko olemassa rahastoja, joiden riski on selvästi pörssin yleistä riskiä matalampi.

Säästöpankki Pienyhtiöt -rahasto on päässyt viimeisen viiden vuoden aikana vakuuttaviin tuottoihin, jonka lisäksi sen riskitaso oli vertailussa kärkikolmikon matalimmalla tasolla.

Säästöpankki Pienyhtiöt

Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto on viiden tähden Morningstar luokituksen saanut osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisiin markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin. Osa rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin. Pitkällä aikavälillä mitattuna rahasto on pärjännyt vertailuindeksiään selvästi paremmin.

- Rahastossa sijoitushorisonttimme on pitkä. Olemme aktiivisia omistajia ja otamme suhteellisen voimakasta näkemystä yritysanalyysimme perusteella valittuihin osakkeisiin, kuvailee salkunhoitaja Olli Tuuri.

Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahastoa hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista