Salkunhoitaja Johan Hamström etsii pitkän aikavälin sijoituskohteita

Osakevalinnan keskiössä on yhtiöiden liiketoiminnan laatu ja potentiaali.

Johan Hamström

Kuluva vuosi on ollut haastava osakemarkkinoilla. Markkina-arvoltaan suurten amerikkalaisyhtiöiden osakekurssikehitystä kuvaava S&P 500 on halventunut 25 prosenttia. Teknologiayhtiöitä sisältävä Nasdaq 100 on laskenut peräti 35 prosenttia.

Myös Euroopan keskeiset osakeindeksit ovat karhumarkkinassa. Stoxx Europe 600:n pistelukema on 20 prosenttia matalampi kuin vuoden alussa. Euro Stoxx 50 on halventunut samalla aikavälillä 22 prosenttia.

Säästöpankin osakesalkunhoitaja Johan Hamströmiä ei pelota laskumarkkina. Hänen vastuullaan ovat Säästöpankin rahastoista Säästöpankki Eurooppa ja Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa.

Hamström keskittyy osakevalinnoissa yhtiöiden liiketoiminnan pitkän aikavälin potentiaaliin. Osakekurssilasku tarkoittaa mahdollisuutta ostaa laatuyhtiöitä edullisemmilla arvostuskertoimilla.

Hamström ymmärtää sijoitustoimintaan liittyvän psykologian. Sijoittajien tunteet ovat pelissä niin nousu- kuin laskumarkkinassa. Sijoittajan näkökulmasta se tarkoittaa, että laskumarkkinassa on keskimääräistä helpompi löytää houkuttelevasti hinnoiteltuja sijoituskohteita.

Hamströmin näkemyksen mukaan nyt ei kannata pelata lyhyen aikavälin puolustusta. Sen hetki oli aikaisemmin, kun osakemarkkinoiden arvostustaso oli merkittävästi nykyistä korkeampi.

Laadukkaat kasvuyhtiöt ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja

Hyökkäys on nykytilanteessa paras puolustus. Heikentyvässä taloussuhdanteessa suhdanneherkkien yhtiöiden osakekurssit laskevat yleensä enemmän kuin on perusteltua. Kurssilaskuja hyödyntämällä päästään korkeampiin pitkän aikavälin tuottoihin.

Hamström muistuttaa, että sijoittajalla tulee olla osaamista toimintaympäristön muutosten vaikutuksista yhtiöiden liiketoimintaan. Osakekurssilasku saattaa olla perusteltu, jos liiketoiminnan pitkän aikavälin potentiaali on heikentynyt.

Tämän hetken haastavasta markkinatilanteesta Hamström toteaa, että sijoittajan kannattaa olla nöyrä ja valmis muuttamaan näkemystään. Paras tapa selviytyä nykytilanteessa on hajauttaa laajasti yhtiöihin, joilla on erilaiset osakekurssiajurit.

Hamström on nykytilanteessa opportunisti. Se tarkoittaa, että hänen mielestään useat laadukkaat kasvuyhtiöt ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja. Ne tarjoavat houkuttelevan pitkän aikavälin tuottopotentiaalin.

Säästöpankin osakevalinnan keskiössä on yhtiöiden laatu ja hinnoittelu

Säästöpankin hyväksi todettu sijoitusstrategia on selkeä ja joustava. Sen ansiosta salkunhoitajalla on askelmerkit nousu- ja laskumarkkinassa.

Sijoitusstrategian mukaisesti rahastoon poimitaan kohtuullisesti hinnoiteltuja laatuyhtiöitä, joiden salkunhoitaja arvioi kasvattavan osakekohtaista arvoa ja tuottavan markkinoita paremmin pitkällä aikavälillä. Laatu tarkoittaa yrityksen kykyä kasvattaa kassavirtaa luomalla arvoa yli ajan.

Säästöpankin salkunhoitajat tiedostavat, että he eivät pysty hallitsemaan markkinoiden liikkeitä. Sen vuoksi tärkeämpää on pyrkiä löytämään sijoituskohteita, jotka mahdollistavan hyvän lopputuloksen kaikissa markkinatilanteissa.

Hamströmin mukaan laatuyhtiöitä löytyy niin syklisistä kuin defensiivisistä toimijoita. Muutokset taloussuhdanteissa tarjoavat mahdollisuuden tasapainoilla menestyksekkäästi yhtiöiden välillä.

Suurin osa Säästöpankin omistamista laatuyhtiöistä tekee liiketoimintaa monopolistisilla tai oligopolistisilla markkinoilla. Yhtiöillä on vahvoja kilpailuetuja, korkea kannattavuus, houkuttelevia uudelleensijoituskohteita sekä vahva rakenteellinen kasvu. Yhtiöistä muun muassa Microsoft ja Anheuser-Busch InBev täyttävät kyseisen laatuyhtiökategorian kriteerit.

Syklinen laatu kuvaa yhtiöitä, joiden tuotteiden tai palveluiden loppumarkkina on rakenteellisesti kasvava. Sen osalta analysoidaan loppumarkkinan kysyntää ja tarjontaa sekä yhtiön kilpailuetuja ja markkina-asemaa. Yhtiöiden pääomantuoton tulee ylittää pääomankustannus yli taloussyklin. Yhtiöistä muun muassa Atlas Copco ja Michelin ovat syklisiä laatuyhtiöitä.

Kolmas Säästöpankin laatuyhtiökategoria on ”muutostilanteet”. Siinä suositaan sijoituskohteina yhtiöitä, jotka ottavat kehitysaskelia kohti vahvempaa liiketoiminnan laatua. Arviointikriteerejä ovat liiketoiminnan kasvu, kannattavuus, pääomantuotto, kassavirta ja rahoitusrakenne. Yhtiöistä ABB ja Holcim lukeutuvat kyseiseen laatukategoriaan.

Olisiko aika päivittää oma sijoitussuunnitelmasi? Anna Säästöpankin ammattilaisten auttaa sinua. Varaa aika ja aloitetaan sijoitusvuosi 2023 yhdessä.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista